Onko yritykselläsi uusien osaajien tarve HR-tehtäviin?

Etsimme työssäoppimispaikkoja Pirkanmaan  alueelta HR-asiantuntija F.E.C -rekrytoivan koulutuksen osallistujille.

HR-asiantuntija F.E.C -rekrytoiva koulutus on yritysten tarpeisiin suunniteltu rekrytointikanava HR-ammattilaisen löytämiseksi. Sen kautta voit löytää osaavan tekijän tukemaan liiketoimintasi, henkilöstösi ja asiakkaidesi menestystä sekä hoitamaan käytännön HR-tehtäviä lakien ja säännösten mukaisesti. 

Yritys valitsee koulutuksen hakijoista soveltuvimman henkilön työskentelemään kuuden kuukauden ajaksi koulutussopimuksella. Koulutettava henkilö tarjoaa työpanoksensa sekä tuoreen osaamisensa yrityksen käyttöön ja kehittää samanaikaisesti taitojaan korkeatasoisessa HR-koulutuksessa.

F.E.C -koulutuksen edut yritykselle

F.E.C -koulutus on helppo ja riskitön väylä arvioida uuden henkilön sopivuutta tehtävään ja kasvattaa uusi ammattilainen yrityksen palvelukseen. Valitset koulutuksen hakijoista teillä avoinna olevaan tehtävään parhaiten soveltuvan henkilön. Ehdokkaat ovat henkilöstötyön kokeneita ammattilaisia tai alan vastavalmistuneita, jotka haluavat työllistyä eritasoisiin ja monipuolisiin HR-tehtäviin. Koulutuksen päättyessä teillä on valmiiksi perehdytetty, laadukkaan koulutuksen saanut osaaja, jonka voitte palkata suoraan työsuhteeseen ilman lisäkustannuksia.

Näin uuden osaajan rekrytointi etenee: 

Koulutettavan kanssa solmitaan koulutussopimus

Yritys, koulutettava ja Rastor-instituutti allekirjoittavat F.E.C -koulutussopimuksen. Koulutussopimuksen aikana henkilö työskentelee yrityksessä ja hänet koulutetaan työtehtäviinsä Rastor-instituutin koulutuksen sekä yrityksessä käytännön työtehtävissä. Koulutussopimuksen tavoitteena on solmia työsopimus, mutta se ei sido yritystä rekrytointiin.

Ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa joustavasti yrityksesi tarpeen mukaan 15.9.–24.11.2023, kun sopiva osaaja löytyy. Koulutussopimuksen kokonaiskesto on kuusi kuukautta sisältäen 100 päivää yrityksessä työskentelyä sekä 20 päivää koulutusta Rastor-instituutissa. Koulutus sisältää 5 päivää lomaa, joka sijoittuu ajanjaksolle 27.12.2023–3.1.2024.

Hinta

Ehdokkaiden esittely on maksutonta. Jos ehdokkaista löytyy tarpeeseesi sopiva henkilö, koulutuksen hinta on 1400 €/kk/hlö + alv 24 %.

Miten edetä?

Ota yhteyttä jo kerro millaiseen tarpeeseen etsit tekijää. Sopivien hakijoiden kartoittaminen ei sido sinua mihinkään. Varaa puolen tunnin etätapaaminen, niin jutellaan lisää.

VARAA TÄSTÄ

Laura Marjamo
asiakkuuspäällikkö, Rastor-instituutti
puh. 043 825 0573
laura.marjamo@rastorinst.fi

Leea Pacheco 
asiakkuuspäällikkö, Rastor-instituutti 
puh. 050 529 6410 
leea.pacheco@rastorinst.fi

HR-asiantuntija F.E.C -koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö rakentuu mm. seuraavien teemojen ympärille.

 • Liiketoiminnan perusteet sekä HR:n kokonaisuus, merkitys ja tehtävät 
  Ymmärretään liiketoiminnan perusasiat, jolloin pystytään tukemaan liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista. Hahmotetaan organisaation sisäiset ja ulkoisetkin tekijät. Opitaan, mitkä ovat henkilöstötoiminnon tehtävät organisaatiossa ja miten niillä voidaan vaikuttaa työyhteisöön.
 • Työsuhteen elinkaari, HR:n prosessit ja vuosikello
  Opitaan työsuhteen elinkaaren eri vaiheineen sekä keskeisimmät HR:n prosessit.
 • Työsuhdeasiat tutuksi
  Tunnetaan HR-tehtävien taustalla vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet. Opitaan työlainsäädännön ja työsuhdeasioiden perusteet. Tutustutaan myös mm. työsopimuksen tekemisen säädöksiin.
 • Työhyvinvointikortti
  Opitaan, mitä työhyvinvointi on ja miten se vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen ja tehokkaaseen toimintaan.
 • Rekrytointi ja perehdytys
  Opitaan varmistamaan organisaation rekrytointi- ja perehdytysprosessin toimivuus.
 • Osaamisen kehittäminen
  Paneudutaan osaamisen kehittämisen keskeisiin elementteihin, joiden avulla pystytään vastaamaan ennakoivasti oman organisaation uuden osaamisen tarpeeseen. 
 • Henkilöstöraportointi ja henkilöstöluvut 
  Tässä osuudessa opitaan olennainen henkilöstöraportoinnista sekä viranomaissäädösten että oman organisaation liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.
 • Palkkaus ja palkitsemisen perusteet 
  Päästään syventymään palkan muodostumisen periaatteisiin ja mikä palkkaan vaikuttaa. Opitaan ymmärtämään, millainen vaikutus palkkauksen ja palkitsemisjärjestelmän toimivuudella on henkilöstöön. 
 • Organisaatiokulttuuri, työyhteisön viestintä ja työyhteisötaidot 
  Ammennetaan keinoja organisaatiokulttuurin tunnistamiseksi ja sen tekemiseksi näkyväksi. Ymmärretään mitä kaikkea yhteisöviestintä käsittää. Ja opitaan, mitä työyhteisötaidot pitävät sisällään.
 • Esihenkilötyön kehittäminen ja suorituksen johtaminen 
  Opitaan, miten rakennetaan organisaation prosesseja, rakenteita ja toimintatapoja, jotka toimivat mm. esihenkilötyön perustana. HR-ammattilaisten tärkeä tehtävä onkin tukea esihenkilötyötä.
 • Työnantajamielikuva ja työntekijäkokemus 
  Hahmotetaan mitä työnantajamielikuva ja työntekijäkokemus tarkoittavat ja miten niihin voidaan vaikuttaa.
 • HR-ammattilaisuus ja HR:n tulevaisuus 
  Millainen on HR-työn tulevaisuus ja millaisia vaatimuksia se asettaa HR-ammattilaisille ja heidän osaamiselleen? Tarkastelemme näitä kysymyksiä, jotta osataan ja pystytään ennakoimaan ja varautumaan tulevaan.

FEC-koulutus (Further Educated with Companies) on ELY-keskuksen hankkimaa työvoimakoulutusta korkeakoulutetuille työnhakijoille. FEC-koulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden valita työnhakijoiden keskuudesta potentiaalinen työnhakija kehittymään ja kouluttautumaan tehtävissään. Koulutus toteutetaan yhteistyössä paikallisen TE-palveluiden kanssa.