Näin henkilöstöjohtaminen rakentaa tulevaisuutta

Webinaari 30.9.2021

Henkilöstöjohtamisen yksi keskeinen tehtävä on luoda selkeyttä ja suuntaviivoja työelämän turbulenssissa. Tämä edellyttää johtamisen ison kuvan hahmottamista: johtamisjärjestelmän, johtoryhmätyöskentelyn sekä johtamisen tarkastelua yli organisaatiorajojen - johtamisen johtamista.

Mitä johtamisen johtaminen sitten vaatii HR-ammattilaiselta? Monipuolisen ja laajan osaamisen lisäksi henkilöstöammattilaisella on oltava asennetta, vakuuttavuutta ja vaikuttavuutta. Miten näitä taitoja voi ja pitää harjoitella, jotta oma ammatti-identiteetti kehittyy ja paikka organisaatiossa löytyy strategian ytimestä?

Tässä webinaarissa kuulet kokeneiden henkilöstöammattilaisten Anna Berglindin (henkilöstöjohtaja, Capman Oyj) ja Anne Haggrénin (HR-ammattilainen, AH Consulting Oy) ajatuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden henkilöstöjohtamisesta:

  • Kenen vastuulla on johtamisen johtaminen?
  • Miten henkilöstöjohtamisella saadaan tulevaisuudessa kilpailuetua?
  • Mitä henkilöstöjohtajalta odotetaan?

Lataa webinaaritallenne