Sisällöntuottajan koulutusohjelma, Verkko

UUTUUS!

Sisällöntuottajan koulutusohjelma virittää sinusta sisältösuunnittelun ja sisällöntuotannon ammattilaisen. Opit suunnittelemaan ja tekemään tavoitteellista, asiakaslähtöistä sisältöä monikanavaisesti. Koulutus sopii sisältösuunnittelua ja sisällöntuotantoa työssään tekeville markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoille. Se sopii myös sisällöntuottajan tehtäviin tähtääville alanvaihtajille.

Sisällöntuottajan koulutus – suunnittele ja tuota sisältöä tavoitteellisesti

Sisällöntuottajan koulutusohjelma on yhdistelmä strategista ymmärrystä ja käytännöllistä sisällöntuotannon osaamista. Opit tuottamaan ammattitaitoisesti asiakasta puhuttelevia ja liiketoiminnan tavoitteita tukevia sisältöjä, olipa tavoitteena sitten myynnin kasvu, uuden tuotteen lanseeraus tai vaikkapa jäsenhankinta. 

Koulutuksen opeilla kirjoitat sujuvasti hakukoneoptimoitua tekstiä ja hallitset sosiaalisen median kanavat. Taidat myös tarinallistamisen ja visuaalisen kerronnan muodot, kuten videot ja valokuvan, sekä osaat tuottaa podcasteja. Koulutuksen jälkeen sinulla on käytössäsi yhdelle asiakaspersoonalle tehty valmis sisältösuunnitelma. Osaat itsenäisesti jatkokehittää suunnitelmaa useampiin asiakaspersooniin ja kohti automaatiota.  

Koulutus sopii sisältösuunnittelusta ja sisällöntuotannosta tai sisältöjen johtamisesta vastaaville. Voit olla esimerkiksi sisältösuunnittelija, sisällöntuottaja, viestintäsuunnittelija, content manager, markkinoinnin tai viestinnän asiantuntija tai digitaalisen myynnin tekijä. Koulutus sopii myös yrittäjille, alan vaihtajille ja markkinoinnin tai viestinnän tehtäviin siirtyville. 

Kysy lisätietoja
Tarja Vikström osaamispäällikkö 040 573 0905 tarja.vikstrom@rastorinst.fi
4350 € (+ alv 24%)

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Koulutuksen kesto 9 kk
Koulutuspäivät 6–7

Verkko
25.9.2020


Koulutuspäivät
25.9.2020 (webinaari)
9.10.2020
26.10.2020 (webinaari)
9.11.2020
30.11.2020 (webinaari)
11.1.2021
15.2.2021
19.3.2021
16.4.2021 (webinaari)
Laajuus
Koulutus kestää n. 9 kk. Siihen sisältyy 6–7 koulutuspäivää, webinaareja, verkko-opiskelua ja omassa työssä tehtäviä harjoituksia. Laajuus on 28 op.
Kouluttajat

Kati Keronen, consultant, Valoria Oy

Sisällöntuottajan koulutusohjelma koostuu kahdesta kaikille yhteisestä osiosta, minkä lisäksi valitset yhden omia tarpeitasi tukevan valinnaisen kurssin. Koulutukseen sisältyy 6–7 koulutuspäivää, webinaareja, verkko-opiskelua ja runsaasti omassa työssä tehtäviä harjoituksia palautteineen. 

Koulutuspäivien ja verkko-opintojen opit viet suoraan käytäntöön työssä toteutettavina harjoituksina, joihin saat ammattilaisen palautteen. Koulutuksen alussa rakennat sisältösuunnitelman, jossa määrittelet tavoitteet, ja koulutuksen aikana toteutat tekemääsi systemaattista sisällöntuotannon mallia. 

Katso KURSSIAIKATAULU 

Yhteiset osiot

1. Liiketoimintalähtöinen sisältösuunnitelma

Tämä osio sisältää kaksi webinaaria, kaksi koulutuspäivää, sparraustapaamisen sekä harjoituksia ja tehtäviä. 

Aloituswebinaari ja haastattelutehtävä
Opinnot alkavat starttiwebinaarilla, jossa rakennetaan kokonaiskuva sisällöntuotannosta. Webinaarin jälkeen osaat perustella liiketoimintalähtöisen sisältöstrategian tarpeellisuuden ja valita organisaation tavoitteiden kannalta oleellisen teeman sisältösuunnitelmaasi. 

Ensimmäisenä tehtävänäsi onkin liiketoiminnan tavoitteiden selvittäminen haastattelemalla. Saat webinaarista vinkkejä haastattelun suunnitteluun ja toteuttamiseen.

1. koulutuspäivä ja sisältösuunnitelman tekeminen
Ensimmäisen koulutuspäivän aiheina ovat sisältöstrategia ja sisältösuunnitelman tekeminen, asiakasymmärryksen työkalut ja asiakaspersoonat. 
Koulutuspäivän jälkeen teet tehtävän, jossa syvennät asiakasymmärrystäsi ja laadit sisältösuunnitelman ensimmäinen versio, jonka palautat kouluttajalle. 

Webinaari ja oman suunnitelman tarkentaminen
Tässä webinaarissa saat palautetta suunnitelmastasi ja vinkkejä, joiden avulla kehität sisältösuunnitelmaa konkreettiseksi työvälineeksi. Vahvistat myös arviointiosaamistasi ja saat työkaluja oman oppimisen tehostamiseen. 

Webinaarin jälkeen aloitat suunnittelemiesi sisältöjen tekemisen sisältösuunnitelmaasi Monikanavainen sisällöntuotanto -osiossa.

2. koulutuspäivä ja sisältösuunnitelman syventäminen sekä markkinoinnin automaatio   
Osion toisessa koulutuspäivässä ”laajennat” sisältösuunnitelmaasi: otat mukaan useampia asiakaspersoonia sekä pohdit automaation vaikutuksia. Saat koulutuspäivänä hyvän yleiskuvan markkinoinnin automaation mahdollisuuksista ja osaat arvioida omaa sisältösuunnitelmaasi suhteessa automaation mahdollisuuksiin. Päivän jälkeen sinulla on valmiudet kehittää sisältösuunnitelmaasi edelleen. 

Sparrausklinikka
Koulutus päättyy sparraukseen kouluttajan kanssa. Ennen sparrausta olet koonnut itsellesi koulutuksen tärkeät opit talteen ja sparrauksessa saat palautetta osaamisestasi sekä eväitä sisällöntuottajan työhösi tulevaisuudessa.  


2. Monikanavainen sisällöntuotanto

Tämä osio sisältää kolme koulutuspäivää, webinaarin sekä runsaasti käytännön harjoituksia ja verkkomateriaaleja.

1. koulutuspäivä ja sisältöpolun tiedonhakuvaihe 
Ensimmäisen koulutuspäivän aiheita ovat hakukoneoptimointi ja verkkoon kirjoittaminen, podcastit ja sosiaalisen median kanavien mahdollisuudet. Päivän aikana sekä koulutukseen sisältyvien verkkomateriaalien avulla syvennät osaamistasi hakukoneoptimoidun tekstin tuottamisesta, sosiaalisen median kanavien mahdollisuuksista ja podcastien tekemisestä sekä sisältöpolun tiedonhakuvaiheeseen sopivista sisällöistä. 

Päivän jälkeen teet sisältösuunnitelmaasi perustuen joko blogin tai asiantuntija-artikkelin. Saat tehtävään palautteen asiantuntijalta. 

Webinaari
Webinaarissa saat käytännöllisiä vinkkejä ja näkemystä sisältöjen julkaisemiseen eri somekanavissa. Webinaarin jälkeen arvioit opiskelijatovereidesi sisältöjä ja teet itse sisältöpolkuun sopivia nostoja oman blogin tai asiantuntija-artikkelin pohjalta. 

2. koulutuspäivä, tulosten analysointi ja sisältöpolun harkintavaihe 
Toisen koulutuspäivän ennakkotehtävänä selvität tähän asti tekemiesi sisältöjen analytiikkaa. Koulutuspäivällä syvennät analytiikkaosaamistasi ja sisältöjen tavoitteiden asettamista sekä arviointiosaamista. Saat päivässä työkaluja sisältöpolun harkintavaiheen sisältöjen taustoittamiseen ja muun muassa asiantuntijahaastatteluiden tekemiseen. Päivän kolmas teema on fasilitointi. Saat vinkkejä ja harjoittelet fasilitoijan roolia sisältöjen tuottamisessa ja tiedon hankinnassa. 

Päivän jälkeen teet sisältösuunnitelmaasi perustuen joko case-tarinan tai vertailun sekä tekemästäsi sisällöstä kolme nostoa eri kanaviin. Saat tehtävään palautteen asiantuntijalta.

3. koulutuspäivä, myynnilliset sisällöt ja sisältöpolun harkintavaihe 
Kolmantena koulutuspäivänä perehdyt sisältöpolun harkintavaiheeseen ja siihen, miten tuet asiakasta päätöksenteossa ja selvität ostamisen esteitä. Tässä päivässä saat myös eväitä hyvien tuote- ja palvelukuvausten tekemiseen. Päivän jälkeen teet sisältösuunnitelmaan sopivan tuote- tai palvelukuvauksen ja siihen liittyen kolme julkaisua eri kanaviin. 

Tarinankerronnan verkkokurssi 
Monikanavaisen sisällöntuotannon osioon kuuluu kiinteänä myös tarinankerronnan verkkokurssi, jonka voi opiskella omaan tahtiin itsellesi sopivana ajankohtana. Tällä kurssilla opit arvioimaan omien ja muiden sisältöjen tarinallisuutta kriittisesti ja ymmärrät sekä tarinankerronnan että tarinakuuntelun perusmenetelmiä ja malleja.

Verkkokurssiin kuuluvassa tehtävässä analysoit sisältösuunnitelmaasi valitun asiakaspersoonan suhdetta organisaatiolle/yritykselle tärkeisiin teemoihin ja tunnistat ehkäpä vielä löytämättömiä tarinallisuuden mahdollisuuksia sisältöjen tuottamisessa. 

3. Valinnaiset osiot

Monikanavainen sisällöntuotanto -osioon voi lisäksi sisällyttää joko Visuaalinen viestintä tai Markkinoinnin ja viestinnän juridiikka -kurssin oman lähtötilanteen ja kiinnostuksen mukaan. 

Visuaalinen viestintä -kurssilla vahvistat visuaalista ymmärrystäsi ja harjoittelet mm. briefin sekä kuvien ja videoiden tekemistä käytännössä. Tämä kurssi sopii valinnaksi silloin, kun työhösi sisältyy paljon visuaalisten sisältöjen tekemistä tai tilaamista. 

Markkinoinnin ja viestinnän juridiikka -kurssilla saat lainsäädännön perustiedot omaan ja yrityksesi markkinoinnin ja viestinnän työhön. 

 

Koulutusohjelman pääkouluttajana toimii Kati Keronen. Kati on innostava ja inspiroiva sisältömarkkinoinnin ja sisältöstrategian ammattilainen, sisältöstrategi ja Valoria Oy:n toimitusjohtaja. Hänen pitämänsä koulutuspäivät ovat keränneet kiittävää palautetta jo vuosien ajan. Kati Keronen on lisäksi palkittu tietokirjailija. Johdata asiakkaasi verkkoon julkaistiin vuonna 2011 ja Sisältöstrategia vuonna 2017. Kirjojen toinen kirjoittaja on Katri Tanni.

Osallistumismaksu kattaa kirjat ja muut oppimateriaalit.

Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Jos olet hankkinut rahoituksen Rastor-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen  alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta.


Jokin muu koulutus?