Espoo

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Etä-/lähiopiskelu

Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto

Koulutuksen kesto 10–15 kk

Turvallisuusalalla ammattitaidon kehittäminen ja syventäminen on tärkeää. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa perehdyt monipuolisesti turvallisuusalan toimintoihin ja opit toimimaan ammattitaitoisesti alan vaativissa tehtävissä.  Tutkinto antaa vastaavan hoitajan pätevyyden.

Alkaa


Hinta €
1 590

Kysy mahdollisuutta maksuttomaan oppisopimukseen

Monipuolinen koulutus turvallisuusalan asiantuntijoille

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa laajennat turvallisuusalan osaamistasi sekä esimiestaitojasi. Tutkinnossa käsitellään monipuolisesti yrityksen turvallisuustoimintoja, riskienhallintaa, henkilöstöjohtamista sekä alaan oleellisesti liittyvää lainsäädäntöä. 

Tämä turvallisuusalan koulutus syventää myös osaamistasi turvallisuussuunnittelussa, turvallisuusteknisessä suunnittelussa sekä projektinhallinnassa. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. vartioimisliikkeen vastaavana hoitajana, esihenkilönä sekä asiantuntijatehtävissa.

Koulutus sopii erityisesti turvallisuusalan asiantuntijoille, turvallisuudesta vastaaville, vartioimisliikkeen esihenhilöille, pelastus-, tulli- ja turvallisuusalalla työskenteleville ja laillisuusvalvontaa seuraaville.

Jos olet vielä turvallisuusalan urasi alkutaipaleella, suosittelemme sinulle turvallisuusalan ammattitutkintoa.

Laajuus
Koulutuksen suunniteltu kesto on 10–12 kk. Siihen sisältyy enintään 12 koulutuspäivää sekä omaan työhön sovellettavia harjoitustehtäviä ja itsenäistä verkko-opiskelua 4–8 h viikossa. Koulutuspäivien määrä vaihtelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.