Rastor-instituutti teetti syksyllä 2022 tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää, millaisia osaamistarpeita HR-toimijoilla on ja millaisiin teemoihin heidän koulutuksessaan tulisi panostaa. Tutkimuksessa selvitettiin, millainen osaaminen auttaisi HR-työssä, minkälaista osaamista HR-tehtäviä hoitavat henkilöt itse kokevat tarvitsevansa ja mitkä asiat he kokevat kouluttautumisen esteeksi.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 203 HR-tehtäviä hoitavaa henkilöä. Vastaajien tehtäväalueeseen kuului vastata HR-toiminnosta kokonaisuudessaan tai vähintään yhdestä tai useammasta henkilöstötyön osa-alueesta tai toimia HR-toiminnon avustavissa tehtävissä. 

Vastaajat työskentelivät valtakunnallisesti 1-500+ henkilöä työllistävissä organisaatioissa yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla eri toimialoilla. 

Syita-oman-osaamisen-kehittamiselle.jpg
HR-ammattilaisten syitä oman osaamisen kehittämiselle

Valtakunnallisen tutkimuksen teki Innolink Rastor-instituutin tilauksesta syksyllä 2022. Tutkimukseen vastasi 203 johtajaa, päällikköä, asiantuntijaa ja toimihenkilöä eri puolilta maata.