Rastor-instituutti teetti tutkimuksen markkinointi- ja viestintäalan ammattilaisille oman osaamisen kehittämistarpeista. Halusimme selvittää, mitkä osaamisalueet kiinnostavat, mitkä tekijät nähdään haasteena ja edistävinä tekijöinä osaamisen kehittämisessä sekä miten varmistetaan riittävä osaaminen myös tulevaisuudessa.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 264 markkinoinnin ja/tai viestinnän tehtävissä toimivaa henkilöä. Vastaajat työskentelivät valtakunnallisesti kaiken kokoisissa organisaatioissa yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla eri toimialoilla.

Tutkimuksessa selvisi, että vastaajista 61 % varmistaisi osaamisensa osallistumalla säännöllisesti koulutuksiin ja valmennuksiin. Lisäksi työnantajan tuki koettiin erityisen tärkeäksi.

MaVi-tutkimus 2023_500x300.jpg
Kun kysyttiin millä varmistetaan oma osaaminen tulevaisuudessa, kaikkein tärkeimmäksi tekijäksi koettiin osallistuminen koulutuksiin ja valmennuksiin säännöllisesti

Kiitämme lämpimästi kaikkia tutkimukseen osallistuneita markkinointi- ja viestintäalan ammattilaisia arvokkaasta panoksesta ja avoimuudesta. Vastauksenne ovat olleet ratkaisevan tärkeitä tämän tutkimuksen onnistumiselle.

Tutkimus toteutettiin Innolink Research Oy:n kanssa keväällä 2023.