Suomen Pankin väliennusteen mukaan (syyskuu 2022) talouden suhdanne heikkenee Suomessa vahvan alkuvuoden jälkeen, ja merkitsee samalla suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä.

Energiakriisi ja inflaation kiihtyminen sekä korkojen nousu kasvattavat taantuman uhkaa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti sekä yritysten että kuluttajien taloudelliseen tilanteeseen ja maksukykyyn, jolloin luottoriski ja luottotappiot tulevat tulevaisuudessa todennäköisesti kasvamaan. Yhä useammalla kuluttajalla ja yrityksellä tulee olemaan vaikeuksia saada kaikki menonsa maksetuksi.

puhakka-mikko-600x350px.jpg
Käytännön ratkaisu luottoriskeiltä suojautumiseen on yrityksen tarpeisiin räätälöity luottopolitiikka, sanoo asianajaja ja varatuomari Mikko Puhakka.

Tämä tarkoittaa väistämättä sitä, että luottoriskeiltä suojautuminen on entistä tärkeämpää. Millaisilla keinoilla yritysten on mahdollista suojautua, ja mitkä ovat tähän tehokkaimmat konkreettiset työkalut?

– Käytännön ratkaisu on jokaisen yrityksen omiin tarpeisiin sekä toimintaympäristöön räätälöity ja sovitettu luottopolitiikka, sanoo asianajaja ja varatuomari Mikko Puhakka Asianajotoimisto Jurentia Oy:stä.

– Osana luottopolitiikkaa ovat luottopäätökset, maksuehdot, vakuudet ja toimenpiteet erääntyneiden saatavien perimiseksi. Näistä luottopäätösten merkitys on kaikkein keskeisin: ketkä ovat ne asiakkaat, joiden kohdalla luottoriskiä otetaan ja kenen ei? Ja kun luottoriskiä otetaan, millaisin toimenpitein (mm. maksuehdot, vakuudet) sitä hallitaan, Puhakka jatkaa.

– Myös tehokas perintä on tärkeää mutta silloin vahinko on oikeastaan jo tapahtunut. Tällöin kysymys on siitä, kuinka vahinko saadaan minimoitua. Luottopolitiikassa mitään ”one size fits all”-ratkaisua ei ole olemassa: mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. Ulkopuolinen asiantuntija voi olla paikallaan yrityksen luottopolitiikkaan liittyvien riskien tunnistamisessa. Asiantuntijan rooli on kuitenkin aina konsultoiva, ei päättävä. Yritys päättää aina itse, minkä verran se ottaa luottoriskiä ja mitkä ovat parhaat toimintatavat luottoriskin hallitsemiseksi, Puhakka neuvoo.

Onko luotonhallinnan koulutus ratkaisu selviytyä voittajana ja jopa luoda uutta kasvua?

– Ilman muuta luotonhallinnan ammattilaisilla on paremmat mahdollisuudet selviytyä voittajana vaikeassakin toimintaympäristössä ja epävarmuuksien keskellä. On tärkeää tietää ja ymmärtää:

  • millaista ja millaisin perustein riskiä otetaan?
  • miten riskiä on mahdollista hallita?
  • miten omaa toimintaa on mahdollista muuttaa ongelmatilanteissa?

Näiden asioiden ymmärtäminen antaa hyvät mahdollisuudet menestyä ja olla luomassa uutta kasvua vaikeassakin makrotaloudellisessa tilanteessa ja toimintaympäristössä, Puhakka kannustaa.