Verkkokoulutuksen uusi aalto tulee – unohda vanhentuneet käsityksesi etäopiskelusta

Julkaistu 8.3.2021

Vaikka lähtölaukaus laajamittaiseen etäopiskeluun onkin johtunut olosuhteista, ovat sen edut osoittautuneet ilmeisiksi etenkin työn ohessa opiskeleville. Moni asiakkaamme on jo omakohtaisesti oivaltanut verkkokoulutuksen tuomat edut, kuten joustavuuden ja tehokkuuden, ilman että oppimistuloksista olisi tarvinnut tinkiä. 

Jos koronapandemiasta mitään hyvää jää jäljelle, niin ainakin huikeasti kasvaneet valmiudet ja osaaminen hyödyntää verkkoa oppimisessa aivan toisella tasolla kuin aikaisemmin. Etäkoulutuspäivät Zoomilla tai Teamsilla ovat tulleet kaikille tutuiksi, mutta se on vasta alkua.  

Verkkokoulutus

Verkkokoulutuksen seuraava aalto tulee varmasti ja silloin puhutaan aidosti verkon parhaita mahdollisuuksia hyödyntävistä ja pedagogisesti kestävistä oppimisratkaisuista ja -ympäristöistä, joissa oppiminen on innostavaa, yhteisöllistä ja yksilöä aktivoivaa.

Mielikuvat yksinäisestä verkko-opiskelijasta koneensa ääressä voi jo unohtaa. Opiskelu verkossa tarjoaa jo tänä päivänä huikeita oppimiskokemuksia, kun verkkokoulutukset suunnitellaan käyttäjälähtöisesti ja ymmärretään verkon pedagogiset mahdollisuudet. 

Verkkokoulutus on parhaimmillaan innostavaa, yhteisöllistä ja yksilöä aktivoivaa.

Etäopiskelulla on pitkät juuret 

Tarvittiin koronan kaltaista isoa ravistelua, jotta verkkokoulutus toden teolla on lähtemässä lentoon. Etäopiskelu sinänsä ei ole mikään uusi asia, olemmehan me Rastor-instituutissa toteuttaneet sitä jo viimeiset 90 vuotta.

Etäopiskelu siirtyi verkkoon jo noin parikymmentä vuotta sitten hyvin nopeasti sen jälkeen, kun internet tuli laajasti käyttöön. 2000-luvun alussa eLearning oli suuri hypetyksen kohde ja sen uskottiin mullistavan oppimisen käytännöt isolla rytinällä.  

Näihin päiviin asti kuitenkin pääosa koulutuksesta meilläkin on ollut ns. monimuotokoulutusta eli erilaisia lähikoulutuksen ja verkko-opiskelun yhdistelmiä. 

Näitä asiakkaamme arvostavat: helppous, ajankäytön tehokkuus ja oppimistulokset 

Etäopiskelun edut ovat niin ilmeisiä varsinkin työn ohessa opiskeleville, että verkkokoulutus on monelle asiakkaallemme paras tai jopa ainoa vaihtoehto opiskeluun.  Yksi suurimmista eduista on, että verkkokoulutus on paljon joustavampaa ja helpommin omaan työhön ja muuhun elämään sovitettavissa.  Verkkokoulutus säästää myös aikaa ja kustannuksia, koska koulutukseen liittyvää matkustamista ei ole.  

Ennakkoasenteesta poiketen verkkokoulutus onnistui erinomaisen hyvin – järjestelmä toimi ja ryhmätyöt olivat tehokkaita.
Opiskelijapalaute

Verkkokoulutuksesta sanotaan usein, että se on ajasta ja paikasta riippumatonta. Näin toki onkin varsinkin paikan suhteen: koulutukseen voi osallistua mistä päin maailmaa tahansa, kun vain nettiyhteys toimii. Täysin ajasta riippumatonta se ei ole, koska myös verkkokoulutukseen sisältyy ajoitettuja valmennuksia, työpajoja ja ohjaajan tapaamisia verkossa.  

Asiakaskyselyssämme etäkoulutuskokemuksista nostettiin esiin myös ajankäytön tehokkuus koulutuksen aikana, koska verkossa ei synny turhaa tyhjäkäyntiä. Monet ovat kokeneet myös oppimistulosten parantuneen, kun verkossa voi paremmin keskittyä opiskeltavaan asiaan.  

Verkossa sisällöt on helppo jakaa sopiviin osiin, jolloin omaksuminen ja asioiden kertaaminen on helpompaa kuin ison kokonaisuuden käsittelyssä kerralla. Verkko on myös turvallinen ympäristö, jossa oppija voi rauhassa harjoitella ja oppia yrityksen ja erehdyksen kautta ilman ryhmän painetta ja häpeää osaamattomuudesta.   

Uudistamme tarjontaamme vauhdilla 

Verkkokoulutusten tarjontamme laajenee kovaa vauhtia hyvien asiakaskokemusten kannustamana. Ensi vuoden alusta monista tutuista koulutusohjelmistamme ja ammatillista tutkinnoista on mahdollisuus valita kokonaan verkossa toteutettu vaihtoehto paikallisesti toteutettujen monimuotokoulutusten rinnalla. Myös uusia verkkokoulutuksia kiinnostavista teemoista julkaistaan jatkuvasti.

Artikkelin on kirjoittanut palvelu- ja kehitysjohtaja Marjo Silvo, joka johtaa koulutustemme valtakunnallista verkkototeutushanketta.

Älä pelkää etäopiskelua - vaikuttavin koulutus on nyt verkossa käden ulottuvilla! 

Tutustu verkkokoulutuksiimme