Etäopiskelu yllättää vaikuttavuudellaan ja yhteisöllisyydellään

Julkaistu 19.3.2020

”Toimii paremmin kuin etänä odotin.” Näin vastasivat projektituotannon johtamisen opiskelijamme päivä sen jälkeen, kun Rastor-instituutti oli ilmoittanut siirtävänsä poikkeustilanteen vuoksi kaikki koulutuspäivät etäyhteydellä toteutettaviksi. 

Mielikuvissa etäyhteydellä toteutettua koulutuspäivää leimaa helposti ennakkoluulot. Onko se vain kouluttajan monologia? Miten mielenkiinto pysyy yllä? Saanko kontaktia muuhun ryhmään? Projektituotannon opiskelijoiden fiilismittari kumoaa ennakkoluulot, sillä kaikki merkkasivat oman fiiliksensä tyytyväisen hymynaaman kohdalle. 

Tässä artikkelissa kerromme, miten Rastor-instituutissa suunnitellaan etäkoulutukset, millaisia välineitä kouluttajien ja opiskelijoiden käytössä on ja miten takaamme laadukkaan oppimiskokemuksen ja -tuloksen myös silloin, kun perinteisiä opiskeluryhmän samaan huoneeseen kokoavia koulutuspäiviä ei järjestetä. 

Etäopiskelussa yhteisöllisyys siivittää parhaisiin tuloksiin

Rastor-instituutin koulutusten toteutukset suunnitellaan aina oppimistavoitteiden näkökulmasta. Koulutukseen valitaan sisällöt, opiskelukeinot ja -välineet sekä harjoitukset, joilla opiskelija syvimmin kehittää osaamistaan ja joista hän saa parhaan hyödyn työnsä kehittämiseen. Näin toimitaan myös etäyhteydellä järjestettävissä koulutuksissa. 

Mutta miten etäopiskelussa toteutuu yhteisöllisyys, joka tutkimusten mukaan lisää merkittävästi oppimista? 

”Etäopiskelun suunnittelussa panostamme vielä lähikoulutuksia enemmän yhteisöllisyyden kokemuksen rakentamiseen ja vertaisoppimisen mahdollistamiseen. Opiskelijoiden aktivointi koulutuspäivän aikana ylläpitää mielenkiintoa ja ennen kaikkea parantaa oppimistuloksia”, sanoo Leea Kantelus, liiketoimintapäällikkö ja kouluttaja Rastor-instituutista.

Etäopiskelun suunnittelussa panostamme vielä lähikoulutuksia enemmän yhteisöllisyyden kokemuksen rakentamiseen ja vertaisoppimisen mahdollistamiseen.
Leea Kantelus | liiketoimintapäällikkö, kouluttaja, Rastor-instituutti

Kouluttaja rakentaa vuorovaikutusta osallistamalla aktiivisesti opiskelijoita keskustelemaan, kysymään ja jakamaan kokemuksiaan. Ryhmäläisten mielipiteet ja ajatukset saadaan kuuluviin myös nopeiden kyselyiden avulla. Opiskelijoille jaetaan ryhmätyötehtäviä, joita voidaan tehdä useitakin koulutuspäivän aikana. 

”Laadukas koulutus, muodosta riippumatta, perustuu aina hyvään suunnitteluun ja siihen, että olemme varautuneet muutoksiin”, kertoo osaamispäällikkö Sari Partiainen. ”Suunnittelemme mukaan vähän ylimääräistäkin osallistavaa sisältöä varmuuden vuoksi.”

Opastamme etäopiskelussa

Mielenkiinnon ylläpitämiseksi tärkeintä on jaksottaa koulutuspäivää ja vaihdella usein eri opiskelumuotoja. Mikrotauot, hengähdykset taukojumppineen ja pidemmät tauot ylläpitävät keskittymiskykyä. 

”Opiskelijan ei tarvitse olla huolissaan siitä, osaako hän käyttää tekniikkaa oikein tai häiritseekö se hänen oppimiskokemustaan. Käymme aina koulutuksen alkaessa läpi koulutuspäivän rakenteen, yhteiset toimintatavat, käytössä olevan tekniikan sekä sen, miten opiskelija voi itse aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa päivän etenemiseen”, vakuuttaa osaamispäällikkö Tiina Bergholm. ”Erityisen tuen tarpeet otamme huomioon niin lähi- kuin etäkoulutuksissakin.”

”Tämä poikkeustilanne on myös opiskelijoillemme hieno mahdollisuus oppia uudenlaisen tavan oppia ja opiskella”, rohkaisee osaamispäällikkö Susanna Valkeus.

Yli 40 tutkintoa ja kursseja jopa 100 aiheesta! Minkä sinä valitset? Toistaiseksi koulutuksemme järjestetään etänä. 

ETSI KOULUTUS

Etäkoulutus on osa koulutuskokonaisuutta

Koulutuspäivät, etänä tai kasvotusten, ovat vain osa Rastor-instituutin koulutusten oppimisprosessia. Ne linkittyvät oppimisympäristössä opiskeluun ja itseopiskeluvaiheisiin, joita tuetaan verkossa tapahtuvalla ohjauksella.

”Käytössämme on laaja video- ja podcast-kirjasto, joita hyödynnetään itsenäisesti opiskeltavana materiaalina. Verkko-oppimisympäristössä aktivoivat harjoitukset etenevät vaiheittain koulutuspäiviä ennen ja niiden jälkeen”, kertoo Anna Tapper, joka vastaa verkko-oppimisympäristön suunnittelusta ja kehittämisestä.  

Susanna Valkeus (vasemmalla), Tiina Bergholm ja Sari Partiainen (ylhäällä) sekä Anna Tapper ja Leea Kantelus (alhaalla) Rastor-instituutista. Rastor-instituutin koulutuksia suunnittelee moniosaajatiimi.
Susanna Valkeus (vasemmalla), Tiina Bergholm ja Sari Partiainen (ylhäällä) sekä Anna Tapper ja Leea Kantelus (alhaalla) Rastor-instituutista. Rastor-instituutin koulutuksia suunnittelee moniosaajatiimi.
Meillä on laaja osaaminen työkaluista ja syvä ymmärrys verkkopedagogiikasta. Vuosien kehitystyön tuloksena plakkarissa on lukuisia toimiviksi testattuja tapoja ja työkaluja osaamisen kehittämiseen verkossa
Anna Tapper | verkko-oppimisympäristön asiantuntija, Rastor-instituutti

Vaikka osa opinnoista on itsenäistä, ajasta ja paikasta riippumatonta, opiskelija ei jää yksin. 

”Harjoituksiin saa vertaispalautetta tai kommentteja tutorilta tai kouluttajalta, ja ohjaamme verkossa opiskelijaa. Osaan koulutuksista sisältyy myös henkilökohtaista sparrausta videoyhteydellä”, Tapper täydentää.  

”Ja meidät koulutuksen yhteyshenkilöt saa kiinni tavasta ja paikasta riippumatta puhelimitse, sähköpostitse tai oppimisympäristö Oivan kautta”, muistuttaa Partiainen. 

Koulutuksen vaikuttavuutta jokaisen omaan osaamiseen ja oman työn tekemiseen varmistetaan sillä, että tehtävien ja harjoitusten aiheet jokainen valitsee omasta työstään.

Moniosaajatiimi takaa etäopiskelun pedagogisen ja teknisen laadun

Rastor-instituutissa koulutuksia ja digitaalisia oppimismenetelmiä kehitetään moniosaajatiimillä. Koulutussuunnittelijoista monella on pedagoginen koulutus kuten tutkinto aikuiskasvatustieteestä tai ammatillisesta opettajankoulutuksesta. Heillä on tukenaan verkkopedagogiikan, verkko-oppimisympäristöjen sekä teknisten ratkaisujen asiantuntijat. Tämä yhteistyöverkosto tunnistaa kehittämiskohteet ja varmistaa niin teknisesti kuin pedagogisestikin laadukkaan koulutuksen. 

Digitaalisuus on kuulunut osaksi Rastor-instituutin strategiaa jo pitkään, sillä asiakkailla on tarve hyödyntää yhä monipuolisemmin digitaalisia ratkaisuja myös osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisessä. 

”Olemme jo vuosia rakentaneet, testanneet ja pilotoineet erilaisia ratkaisuja. Meillä on laaja osaaminen työkaluista ja syvä ymmärrys verkkopedagogiikasta. Vuosien kehitystyön tuloksena plakkarissa on lukuisia toimiviksi testattuja tapoja ja työkaluja osaamisen kehittämiseen verkossa”, kertoo Anna Tapper, joka vastaa verkko-oppimisympäristön suunnittelusta ja kehittämisestä. 

Etäopiskelu Rastor-instituutissa

Kouluttajat saavat tukea etäopiskelun verkkopedagogiikkaan ja tekniikkaan

Rastor-instituutin koulutuksissa asiantuntijoina toimii ammattilaisia suoraan työelämästä. Miten he ovat valmiita kouluttamaan etäyhteyden välityksellä? 

”Asiantuntijamme ovat oman erikoisalansa ammattilaisia ja monet heistä myös kokeneita valmentajia. Me Rastor-instituutin henkilöstö tuemme verkkopedagogiikan osaamisellamme ja välineiden teknisillä mahdollisuuksilla koulutuksen suunnittelua, jotta varmistetaan, että verkkototeutus on myös vaikuttava oppimiskokemus”, kertoo Bergholm. 

Itse koulutuspäivässä Rastor-instituutin henkilöstö huolehtii, että välineet toimivat moitteetta ja opastaa niin asiantuntijaa kuin opiskelijoitakin välineiden käytössä. Tarpeen mukaan he myös moderoivat asiantuntijan tukena verkkokoulutuksen tekniikkaa. 

”Uskon, että tarjoamamme tuen ja opastuksen ansiosta myös moni kouluttajistamme voi lisätä uuden osaamisen ansioluetteloonsa”, täydentää Valkeus. 

Kuten lähikoulutuspäivässäkin, myös etäkoulutuksessa jokaiseen toteutukseen valitaan yksilöllisesti juuri ne menetelmät ja työkalut, jotka palvelevat parhaiten oppimistavoitetta.

Etäopiskeluissakin verkostoidutaan ja tehdään ryhmätöitä

Rastor-instituutissa hyödynnetään etäkoulutusten työkaluna Zoom-videopalvelua. Se on ollut käytössä koulutustoteutuksissa jo muutaman vuoden ajan, joten niin henkilöstö kuin kouluttajatkin ovat jo kokeneita käyttäjiä. 

Zoom-videokoulutuksessa opiskelija vuoroin seuraa omalta päätelaitteeltaan opetusta ja vuoroin osallistuu aktiivisesti. Kouluttajavetoisissa osioissa opiskelija näkee sekä kouluttajan videokuvan että oppimateriaalin. Työkaluilla opiskelijat vastaavat kyselyihin ja äänestyksiin sekä voivat pyytää puheenvuoroa ja peukuttaa muiden kommentteja. Kysyä voi niin chattaamalla kuin ottamalla puheenvuoronkin. 

”Kouluttajat keskusteluttavat ryhmää videoyhteyden välillä aivan kuten kasvokkain koulutustilassakin, jotta saadaan arvokkaita vertaiskokemuksia jakoon”, Leea kertoo. 

Myös ryhmätyöt onnistuvat sujuvasti Zoomin ryhmätyöhuoneissa. Kouluttaja tai koulutuksen moderaattori jakaa osallistujat ryhmiin ja antaa heille tehtävät ja aikataulun. Keskustelu jatkuu ryhmien sisällä videoyhteyden välityksellä, kunnes on jälleen koota koko opiskeluryhmä yhteen jakamaan kokemuksiaan ja ryhmätyön tuloksia.  

Etäkoulutuksen ei kuitenkaan ole tarkoitus olla tekniikkakavalkadi, vaan teknologiaa hyödynnetään vaikuttavan, tuloksia synnyttävän koulutuksen toteuttamiseen, yhteisöllisyyden rakentamiseen sekä pitämään yllä osallistujan mielenkiintoa. Kuten lähikoulutuspäivässäkin, myös etäkoulutuksessa jokaiseen toteutukseen valitaan yksilöllisesti juuri ne menetelmät ja työkalut, jotka palvelevat parhaiten oppimistavoitetta. 
 

Artikkeliin on haastateltu Rastor-instituutin koulutuksista vastaavia ammattilaisia Tiina Bergholmia, Leea Kantelusta, Sari Partiaista ja Susanna Valkeutta, jotka ovat valmistumassa ammatillisesta opettajankoulutuksesta (AmO), sekä verkko-oppimisympäristön suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavaa Anna Tapperia.