Ajankohtaista • 01.02.2024

Asiakaskokemuskysely: asiakkaat arvostavat asiakaspalvelun laatua

Asiakkaat eivät osta koulutusta eivätkä tutkintoa, vaan he etsivät uutta osaamista ja lisäarvoa. Kun opiskeluun käytetään aikaa ja rahaa, asiakaspalvelun ja koulutussisällön laadun tulee olla erinomaisella tolalla.

Opiskelija-asiakkaat ja yrityspäättäjät arvioivat Rastor-instituutin laadun erinomaiseksi. Innolinkin toteuttamassa kyselyssä valmennuksia ja muutosturvapalveluita hankkineiden yrityspäättäjien antama NPS 78 on ennätyksellisen korkea.

1 kuva Asiakaspalvelun laatu 4.5.jpg
Opiskelijat arvostavat asiakaspalvelun asiantuntemusta ja nopeutta sekä opintojen aikaista tiedonkulkua ja ohjausta.

Rastor-instituutissa ei jää yksin – asiakkaat arvostavat henkilöstön tukea ja halua auttaa

Opiskelijoista 94 % arvioi, että Rastor-instituutin henkilöstö auttoi heitä asiantuntevasti ja nopeasti. Opiskelijat arvostivat erityisesti asiakaspalvelun laatua ja sujuvuutta sekä koulutuksen aikaista palvelua ja saamaansa ohjausta. Näitä kartoittavat väittämät saivat erittäin korkean arvosanan 4,5.

Koko toiminta oli 5/5 ja sain kaiken avun ja tuen mitä oli tarpeen. Ammatillinen itsevarmuuteni kasvoi koulutukseni myötä. Sain jo ystäväni aloittamaan opinnot Rastor-instituutissa.
Opiskelija / Työteknikko

Opiskelijat kokivat, että koulutuksen sisältö ja asiantuntijoiden osaaminen vastasi heidän tarpeitaan, ja he antoivatkin tälle arvosanan 4,3.

Rastor-instituutti vakuutti ainakin minut todella ammattimaisilla kouluttajilla ja koulutustiloilla sekä opiskelijoiden tuen määrällä. Suosittelin jo LinkedInissä kaikille ja suosittelen muutenkin!
Opiskelija / Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Rastor-instituutin asiakaslupaus on Tunnistettava muutos. Opiskelijoiden kokemuksen mukaan he pystyvät hyödyntämään oppimaansa suoraan omassa työssään ja arvioivat tunnistettavan muutoksen toteutumisen hienolla arvosanalla 4,1.

En saanut pelkästään konkreettisia työkaluja tiettyjen asioiden suorittamiseen, vaan koulutus antoi kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä miksi ja miten asioita tulee tehdä parhaan lopputuloksen aikaan saamiseksi.
Opiskelija / Sisällöntuottajan koulutusohjelma

Asiakaskokemuskyselyn tulokset olivat erinomaisia

Rastor-instituutissa on iloittu erityisesti siitä, millainen positiivinen ja kannustava vaikutus koulutuksilla on ollut asiakkaiden omaan elämään. 

Erityisesti minun on mainittava jousto elämäntilanteen muuttuessa ja opiskelun venyessä. Arvostan joustoa ja sitä, että sain lisäajan valmistumiseen.
Opiskelija / Henkilöstöpäällikön tutkinto

Rastor-instituutin tyytyväisten asiakkaiden mykistävät lukemat – yrityspäättäjien antama NPS 78

Tulosraportin mukaan kyselyn tulokset olivat todella hyviä. Poikkeuksellinen tulos kertoo onnistumisesta, asiakkaiden kokemasta arvostuksesta ja yhteistyön laadusta. 

kuva 2 NPS 78.jpg
Yrityspäättäjien antama NPS-lukema 78 on huikean korkea.
Rastor-instituutti ottaa kopin asioista ja palvelu on hyvää. Yhteistyö toimii loistavasti.
Yrityspäättäjä

Yritysvalmennuksia ja muutosturvapalveluita hankkineista yrityspäättäjistä 98 % antaa NPS- suosittelutodennäköisyysarvion 8-10. 

kuva 3 Yritysasiakkaat tyytyväisiä.jpg
Jopa 98 % antaa NPS-suosittelutodennäköisyysarvion 8-10.
Saimme erittäin hyvää palvelua ja koulutuksen sisältö vastasi tarpeitamme.
Yrityspäättäjä

Yrityskumppaneista 97 % arvioi yhteyshenkilöiden työn laadun ja tiedonkulun erinomaiseksi

Valmennuksia ja muutosturvapalveluita yhdessä Rastor-instituutin kanssa toteuttaneista yrityskumppaneista 97 % kertoo arvostavansa yhteyshenkilöiden työn laatua, tiedonkulkua sekä viestintää koulutuksen etenemisestä. Yritysjohdon vastaajat arvioivat Rastor-instituutin osaamisen näissä erinomaisella arvosanalla 4,6.  

Kuva 4 Laadukas yhteistyö ja viestintä 4,6.jpg
Yrityspäättäjien mielestä yhteistyö Rastor-instituutin yhteyshenkilöiden kanssa oli laadukasta, ja he saivat koulutusten etenemisestä kaiken tarvitsemansa tiedon.
Olin erittäin tyytyväinen käymääni rekrytoivaan koulutukseen. Työllistyin uudelle alalle koulutuksen jälkeen.
Opiskelija / Digital Sales & Growth Hacking F.E.C.
kuva 5 Rekrytointipalveluita käyttäneet asiakkaat laatu.jpg
Rekrytointipalveluita käyttäneiden yritysasiakkaiden kokemuksen mukaan Rastor-instituutissa ymmärretään organisaatiokohtaisia rekrytointitarpeita ja osataan ehdottaa oikeita ratkaisuja.

Yrityspäättäjät suitsuttivat asiakasymmärrystä arvosanalla 4,5

Vuonna 2023 Rastor-instituutti panosti erityisesti yritysasiakkaiden asiakasymmärrykseen ja laadukkaan ratkaisun rakentamiseen. Tuloksena oli merkittävä 0,3 yksikön tulosparannus verrattuna vuoden 2022 tulokseen.

Yhteistyö Rastor-instituutin kanssa on ollut sujuvaa, toimivaa ja antoisaa. Kiitos!
Yrityspäättäjä

Tutkimustulosten mukaan yhteyshenkilöt ymmärsivät yritysten toimintaa ja osasivat rakentaa asiakkaiden tarpeisiin laadukkaan ratkaisun. Yritysasiakkaat arvostivatkin Rastor-instituutin asiakkuuspäälliköiden ja asiantuntijoiden asiakasymmärrystä arvosanalla 4,5. 

kuva 6 Asiakastarpeen ymmärtäminen ja laadukkaat ratkaisut 4,5.jpg
Yritysasiakkaiden mielestä Rastor-instituutissa ymmärretään asiakkaan tarpeita ja osataan rakentaa oikeita osaamisen kehittämisen ratkaisuja.
Olen suositellut Rastor-instituuttia työkavereilleni. Parasta oli mahdollisuus yhdistää opiskelu työnteon yhteyteen. Olen kaikin puolin tyytyväinen siihen, että valitsin Rastor-instituutin. Koulutus auttoi minua eteenpäin ja pääsin sillä suoraan jatko-opintoihin.
Opiskelija / Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Tulosten eteen on tehty systemaattisesti töitä, kehitetty prosesseja ja asiakkuuksien hoitamisen käytäntöjä. Työn tekeminen jatkuu. Tämä on oletustaso, jonka Rastor-instituutti haluaa asiakkailleen tarjota.

Asiantuntevat, usein liike-elämän palveluksessa toimineet / toimivat kouluttajat vastaavat todella hyvin yrityskentän koulutustarpeisiin.
Opiskelija / Talouspäällikön tutkinto

Arviointiasteikko oli 1-5 siten, että 5 on korkein arvosana.

Asiakaskokemuskyselyn tavoitteena oli selvittää valmistuneiden opiskelijoiden arvio Rastor-instituutin toiminnasta ja palveluista, organisaatioiden yhteyshenkilöiden arvio yhteistyöstä ja saada kehitysajatuksia toiminnan parantamiseksi.

Tulokset perustuvat 465 vastaukseen. Yritysvalmennuksia ja muutosturvapalveluita hyödyntäneitä yrityspäättäjiä tai rekrytointipalveluita käyttäneitä yrityspäättäjiä oli 58 ja opiskelijoita 407. Haastattelut tehtiin puhelinhaastatteluilla ja sähköpostikyselynä marraskuussa 2023.

NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin uskollisuuden mittari.  Se mittaa suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla.