Itseohjautuvuuden johtaminen on kuorrutettu myyteillä, ja itseohjautuvaan työhön liittyvää keskustelua hallitsevat koulukuntien ja mielipiteiden ristiriidat. Ajatellaan, että itseohjautuvuus on yksilön ominaisuus, että itseohjautuvaa työtä ei saisi tai voisi johtaa tai että itseohjautuvuuden johtamista ei voisi oppia ja kehittää. 

Laura Lares kumosi yksi kerrallaan itseohjautuvuuteen sekä itseohjautuvan työn, yksilön ja tiimien johtamiseen liittyviä myyttejä Rastor-instituutin Itseohjautuvuuden johtaminen – ilmiöpöhinästä käytännön johtamistaitoihin -webinaarissa. Lisäksi hän kävi läpi itseohjautuvan työn käytänteiden kehittämistä sekä sitä, miten itseohjautuvuutta ihan käytännössä johdetaan – ja miten sitä ei johdeta. 

LauraLareskuva500x300.png
Laura Lares on hallitusammattilainen ja Ablersin toimitusjohtaja. Hän valmentaa Rastor-instituutissa mm. Itseohjautuvan työn johtaminen -koulutuksessa.

Itseohjautuvan tiimin, työn vai yksilön johtamista? 

Lares muistuttaa, että joskus ajateltiin ammattilaisuuden olevan sitä, että yksilöä ei tarvitse johtaa. Kuka sitten huolehtii siitä, että itsenäisten yksilöiden yhteisessä työssä täytetään yhteisesti asiakkaille, rahoittajille ja muille sidosryhmille annetut lupaukset ja sitoumukset? 

”Itseohjautuva työ on työtä, jota ei voi pääsääntöisesti johtaa säännöillä, prosesseilla ja mittareilla, mutta niitäkin tarvitaan”, Lares sanoo. 

”Itseohjautuvuus ei ole vain yksilön luonne vaan myös työn luonne”, hän jatkaa. 

Lareksen mukaan itseohjautuvuus ei ole lisästrategia tai muu ylimääräinen johtamisen lisäke. Jos organisaatiota ei olisi olemassa ilman itseohjautuvuutta eivätkä sen perustehtävä ja henkilöstön tekemä työ voisi toteutua ilman itseohjautuvuutta, itseohjautuvuuden johtaminen on juuri se oikea johtamisstrategia organisaatiolle. 

Tärkeintä onkin miettiä, miksi itseohjautuvuutta johdettaisiin. Miksi se on ehdoton välttämättömyys? 

”Tarvitaanko itseohjautuvuutta siksi, että ihmisillä on erityistä osaamista, jota ei voida johtaa? Vai jotta responsiivisuus säilyy ja ihmiset voivat reagoida herkästi asiakkaiden tarpeisiin ilman ohjeita? Vai jotta ihmiset voivat tehdä päätöksiä, joita johdolle ei tulisi mieleenkään ohjeistaa?”, luettelee Lares. 

Askelet kohti itseohjautuvuutta

 1. Tunnista, missä itseohjautuvaa työtä on ja miksi. Missä on organisaatiossasi ihmisiä, joiden työ perustuu kekseliäisyyteen ja siihen, että eivät tee kuten muut tekisivät? Mihin sillä työllä tähdätään ja miksi?

 2. Rakenna ymmärrystä ja yhteisymmärrystä. Mitä tarkoittaa ammattilaisuus – aiemman osaamista vai sen osaamista, että ei tehdä niin kuin aiemmin? Mitä tarkoittaa työ, ja missä sitä tehdään ja milloin? Mitä tarkoittaa johtaminen, entä henkilöstöhallinto? 
   
 3. Varmista taidot ja valmiudet. Kun taidot, valmiudet, johtajuus ja toimijuus kehittyvät askel askelelta, kasvavat organisaatio ja sen ihmiset evolutiivisesti kohti toimivaa itseohjautuvuutta. 
   
 4. Luo rakenteet ja prosessit. On etsittävä tasapaino: prosesseja kyllä, mutta ei liikaa – itseohjautuvuutta kyllä, mutta ei sooloilua. Ovatko prosessit mahdollistavia, voimaannuttavia, valtuuttavia ja vastuuttavia? 
   
 5. Anna tilaa ja aikaa.  
   

Lataa webinaaritallenne ja opit myös itseohjautuvan työn käytännön edellytyksiä sekä kuulet, millaisiin organisaatioihin itseohjautuvuuden johtaminen soveltuu. 

Itseohjautuvan työn johtamista voi myös opiskella!
 

Jaa sivu