Liike-elämän myllerrys kasvattaa osaamisen tärkeyttä

Julkaistu 13.4.2021

Liike-elämän murros kasvattaa osaamisen merkitystä. Samalla osaamisen kehittämisen toimiala ja työllistämispalvelut lähentyvät jatkuvasti. Henkilöstön osaamisen uudistaminen on käytännön vastuullisuusteko jokaiselle yritykselle – niin koko yrityksen kuin henkilöstön näkökulmasta. Osaava ja ammattitaitoinen henkilö nauttii työstään, antaa parhaan työpanoksen ja on myös paremmassa asemassa työllistymisen suhteen muuttuvissa tilanteissa.

Toni-Berkowits-600x350.jpg
Rastor-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowits.

Koulutus- ja urapalveluita tarjoavan Rastor-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowits kuvailee, että liike-elämä muuttuu parhaillaan enemmän ja nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

”Liiketoimintamallit muuttuvat, ja moni yritys hyödyntää yhä enemmän liiketoiminnassaan digitaalisia kanavia ja mahdollisuuksia. Tämä vaatii uudenlaisia taitoja sekä moniosaamista. Kun yksi ihminen osaa tehdä monipuolisemmin eri tehtäviä, työn joustavuus kasvaa. Yrityksellä kannattaa olla tavoitteena kehittää henkilöstöstä entistä työmarkkinakelpoisempia. Se on kaikkien etu ja kuvaa myös työnantajan vastuullisuutta.”

Korona-aika on nostanut pinnalle etäjohtamistaidot

Korona-aika on vienyt yritykset verkkoon, ja tarve digiosaamiselle kasvaa jatkuvasti. Yritykset kaipaavat työkaluja erityisesti menestyksekkääseen etäjohtamiseen.

”Etäjohtamisen suurin haaste on, että ihmiset on ripoteltu ympäri maailmaa tai muuten laajalle alueelle. Haasteeksi muodostuu, miten säilytetään yhteisöllisyys ja miten ollaan läsnä etänä”, Berkowits kiteyttää.

Myynti- ja asiakkuusjohtaja Marko Sarén lisää, että myös myyntityö on siirtynyt verkkoon. Se vaatii uudenlaista asennetta ja otetta konkarimyyjiltäkin: mitkä digitaaliset kanavat tuovat uutta asiakaspotentiaalia, ja miten sitä osataan hyödyntää? Liiketoimintojen muuttuessa kaivataan yhä enemmän koulutusta myös tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Marko-Saren-600x350.jpg
Myynti- ja asiakkuusjohtaja Marko Sarén.

Koulutus- ja urapalvelut Rastor-instituutissa

Henkilöstön osaamisen uudistaminen voi tulla ajankohtaiseksi yritykselle monessa eri tilanteessa. Henkilöstö tarvitsee uutta osaamista myös, kun työssä tapahtuu myllerryksiä: irtisanominen uhkaa tai toimiala on murroksessa. Rastor-instituutti haluaa olla vastuullisesti mukana tarjoamassa koulutusta työelämän muuttuviin olosuhteisiin työuran kaikissa vaiheissa. Sillä on tuotepaletissaan muun muassa rekrytoivat koulutukset, täsmäkoulutukset ja muutosturvapalvelut.

Rekrytoivat koulutukset tarjoavat työttömänä olevalle työntekijälle mahdollisuuden työllistyä. Rastor-instituutti järjestää koulutukset yhdessä ELY- ja TE-keskusten kanssa.

”Nämä koulutukset auttavat varsinkin sellaisia pk-yrityksiä, joilla ei omaa henkilöstötoimintoa tai joissa ei olla totuttu käyttämään suorahakua. Yritys saa uuden vasta koulutetun työntekijän nopeasti: työntekijä kouluttautuu samalla, kun työskentelee yrityksessä. Yhteiskunnan näkökulmasta on myös hyvä, että työnhakijan työttömyysaika jää lyhyeksi”, Sarén kuvailee.

ELY-keskusten tukemien täsmäkoulutusten ideana on, että yrityksissä olevan henkilöstön osaaminen nostetaan uudelle tasolle, jotta voidaan välttää yt-menettelyitä tulevaisuudessa.

”Parhaimmillaan koulutus toimii, kun se liittyy selkeästi uuteen strategiaan ja tuleviin liiketoimintoihin”, Sarén toteaa.

Lakisääteiset muutosturvapalvelut tarjoaa tukea irtisanomis- tai lomautustilanteissa. Koulutuksen avulla osaaminen tuoreutuu ja jopa ammatin vaihtaminen onnistuu.

aikuiskoulutus-ajankohtaista.jpg

Rastor-instituutti pitää tuntosarvet koholla verkostonsa avulla

Rastor-instituutti näki päivänvalon vuoden 2020 alussa, kun Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistivät voimansa. Rastor-instituuttia vie eteenpäin erittäin voimakas asiakaslupaus: Tunnistettava muutos. Koulutusten avulla henkilö voi nostaa osaamisensa uudelle tasolle ja aikaansaada tunnistettavaa muutosta koko työyhteisössä ja asiakassuhteissa.

”Lupauksemme ei ole vain sanahelinää. Pyrimme sitä kohti vimmatusti. Jos ihmisellä on ammatillinen kipukohta, katsomme, onko meillä antaa siihen ratkaisu palveluidemme kautta. Koen, että meillä on yhteiskunnallinen tehtävä tuottaa elämän suuntaa muuttavia oppimiskokemuksia ja uramahdollisuuksia”, Berkowits sanoo.

Koulutustarjonnan pitäminen ajan hermolla onnistuu laajan asiantuntijaverkoston avulla. Satojen ihmisten verkostossa on osaajia eri toimialoilta ja tiedeyhteisöstä.

”Jotkin toimialat luovat välillä itsensä uudestaan. Ylipäätään ihmiset opiskelevat uutta ja vaihtavat useampaan kertaan ammattia. Uskon, että tämä trendi vain vahvistuu”, Sarén toteaa.

Berkowits uskoo vahvasti, että myös yrittäjyys kasvaa. ”Tulee jatkuvasti uusia keinoja toteuttaa yrittäjän unelmaa. Nuori sukupolvi muuttaa ajatusta, mitä työnteko on vuonna 2030. Siinä meidän tulee olla mukana”, Berkowits lupaa.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppalehdessä 17.11.2020.