Olen työskennellyt samassa yhdistyksessä jo useamman vuoden. Yhdistyksen toiminnan monipuolistuessa ja kasvaessa myös työnkuvalleni oli käynyt vuosien saatossa samoin. Koin tarvitsevani lisää osaamista ja konkreettisia työkaluja tekemiseni tueksi. 

Lähdin etsimään sopivaa koulutusta, jonka voisin suorittaa joustavasti työn ohella. Asiaa googletellessani eksyin nopeasti Rastor-instituutin sivuille ja löysin liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon, joka tuntui vastaavan suoraan tarpeisiini. 

Sain jotain, mitä en ollut osannut edes odottaa: uutta motivaatiota ja innostusta työntekoon.

Koulutus toi suunnitelmallisuutta ja uutta intoa työhön 

Odotin saavani koulutuksesta työntekooni lisää suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä. Olin myös pidempään painiskellut työssäni tavoitteen asettamisen ja tuloksellisuuden mittaamisen kanssa. Koulutuksen myötä sain apuja kaikkiin näihin, mutta se toi mukanaan myös jotain, mitä en ollut osannut edes odottaa: uutta motivaatiota ja innostusta työntekoon.   

Opinnoista sai osaamista, ideoita, verkostoja ja varmuutta 

Koulutuspäivät ja itsenäiset oppimistehtävät herättelivät ajatuksia, ja niiden jälkeen pää oli aina täynnä uusia ideoita. Osa koulutuksen antia oli myös tutustua eri aloilla työskenteleviin opiskelijakollegoihin.  

Opinnoista sai osaamista, ideoita, verkostoja ja varmuutta 

Koulutuspäivät ja itsenäiset oppimistehtävät herättelivät ajatuksia, ja niiden jälkeen pää oli aina täynnä uusia ideoita. Osa koulutuksen antia oli myös tutustua eri aloilla työskenteleviin opiskelijakollegoihin.  

Järjestöalan viestintä ja markkinointi voi ajoittain tuntua hieman yksin puurtamiselta, kun tukena ei ole suurta markkinoinnin ja viestinnän tiimiä. Olikin mukava vaihtaa ajatuksia ja ideoita muiden kanssa ja ammentaa tietoa myös kanssaoppijoiden kokemuksista.  

Uuden oppimisen lisäksi opinnot auttoivat minua myös huomaamaan työssäni ne asiat, jotka toimivat jo ennestään hyvin, ja joita ei ole tarpeen tässä hetkessä muuttaakaan. Sain tätä kautta uutta varmuutta tekemiseeni. 

Huoli ajan riittävyydestä oli turha – opiskelu olikin osa työtä.

Opiskelu oli luonnollinen osa päivittäistä työtä 

Vaikka opinnot vastasivatkin odotuksiani, olin jo etukäteen hieman huolestuneena miettinyt, kuinka aikani riittäisi näyttöihin vaadittavien tehtävien tekemiseen. Huoli osoittautui onneksi turhaksi. Sain näyttösuoritukset hyvin kasaan niiden sulautuessa luonnolliseksi osaksi päivittäistä työntekoani ja työni kehittämistä.  

Työnantajakin oli tyytyväinen opintojen sisältöön  

Koulutuksesta saatujen oppien myötä arviointi ja raportointi helpottui ja se auttoi tekemään työn vaikuttavuutta näkyväksi paitsi rahoittajan suuntaan, mutta myös meille itsellemme. Opintojen myötä käyttöön tulleet uudet työkalut ja toimintatavat jäävät varmasti pysyvästi yhdistyksen käyttöön.  

Suosittelen Rastor-instituutin opintoja kaikille, jotka haluavat yhdistää joustavasti työn ja opiskelun, saada uusia ideoita ja intoa työntekoon sekä kehittää ammattitaitoaan.