Laadunhallinnan koulutus, Espoo

Ota laatuajattelu haltuun ja tee siitä yrityksesi menestystekijä! Laadukkaalla ja kustannustehokkaalla palvelulla varmistat yrityksesi kilpailukyvyn. Laadunhallinnan koulutuksesta saat perustiedot tuottavuudesta ja laatuajattelusta ja opit soveltamaan niitä omassa toiminnassasi.

Laadunhallinta yrityksesi menestystekijäksi

Tuottavuuden ja laadun merkitys korostuu, kun asiakkaasi vähentävät toimittajiaan ja pyrkivät rakentamaan kumppanuuksia suurempien hyötyjen tavoittamiseksi. Asiakkaasi odottavat entistä enemmän omaa kilpailukykynsä parantavia tekijöitä yhteistyökumppaneiltaan. Laadunhallinta on keino erottua markkinoilla ja menestyä kilpailijakentällä.

Laadunhallinnan koulutus soveltuu sinulle, joka haluat ymmärtää nykyaikaisen laatuajattelun keskeiset elementit ja kriittiset menestystekijät.

Koulutuksen painopisteenä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä ja verkkotehtävillä. Saat käyttöösi laadunhallinnan työkaluja, joita voit hyödyntää oman yrityksesi palvelujen kehittämisessä.

Voit halutessasi laajentaa tämän koulutuksen Työteknikon koulutustusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi esimies- ja työnjohtotyöskentelyyn keskittyvä ammatillinen tutkinto sekä matematiikan ja fysiikan valmennusosio. Työteknikon koulutusohjelman suoritettuasi saat oikeuden käyttää Työteknikko-nimikettä.

Kysy lisätietoja
Sari Balk osaamispäällikkö 040 531 4374 sari.balk@rastorinst.fi
2100 € (+ alv 24%)

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Koulutuksen kesto 3–4 kk
Koulutuspäivät 6

Espoo
1.9.2021

Laajuus
Koulutus kestää 3–4 kk. Siihen sisältyy 6 koulutuspäivää sekä verkkotehtäviä ja tenttejä. Laajuus on 34 op.

1. Lähijakso 13.-14.2.2020

1. pv Laadunhallinta yleisesti

 • Koulutuksen ja menetelmien esittely
 • Perusteet ja käsitteet
 • Laadunhallintajärjestelmä
 • Prosessien kuvaaminen
 • Jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen

2. pv Vaatimukset ja standardit

 • Vaatimustenmukaisuus (compliance) ja sen hallinta
 • Laadunhallintajärjestelmän hallinta ja kehittäminen
 • Jatkuvuuden hallinta ja kehittäminen
 • Työturvallisuuden, ympäristöasioiden ja tietoturvallisuuden hallinta ja kehittäminen
 • Auditointi ja itsearviointi

2. Lähijakso 11.-12.3.2020

3. pv Asiakaslähtöinen laadunhallinta

 • Asiakaslähtöiset laadunhallinnan menetelmät
 • Asiakasymmärryksen luominen ja siinä käytettävät menetelmät

4. pv Asiakaslähtöinen laadunhallinta
     Prosessien asiakaslähtöinen hallinta ja kehittäminen
     Asiakaslähtöinen ongelmanratkaisu ja virtaavuuden kehittäminen

3. Lähijakso 28.-29.4.2020

5. pv Riskien hallinta

 • Riskienhallinnan perusteet
 • Vaatimukset riskienhallinnalle
 • Riskien arviointi osana prosesseja
 • Riskien hallintakeinojen ja kontrollien suunnittelu

6. pv Projektienhallinta ja priorisointi

 • Riskien hallinta jatkuu
 • Päätöksenteko ja priorisointi strategiasta yksittäiseen projektiin
 • Projektiportfolion hallinta ja kehittäminen
 • Projektienhallinta ja seuranta
 • Projektiriskienhallinta

Osallistumismaksu kattaa kirjat ja muut oppimateriaalit.

Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Jos olet hankkinut rahoituksen Rastor-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen  alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta.


Jokin muu koulutus?