Etäkoulutus

Osaamisen kehittäminen menestystekijäksi

Monimuoto etänä
Koulutuksen kesto 1,5 kk

Osaaminen on yksi tärkeimmistä organisaation menestystekijöistä, ja tämän vuoksi osaajista, osaamisen ylläpitämisestä sekä kehittämisestä on tärkeä pitää huolta. Tällä kurssilla perehdyt osaamisen tasoihin sekä organisaatiosi osaamisen kehittämisen nykytilaan. Näiden pohjalta lähdet suunnittelemaan tarvittavia toimenpiteitä osaamisen kehittämisen tueksi.

Alkaa


Hinta €
920 + alv 24%

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Osaamisen kehittämisellä tuet organisaation menestystä

Maailman muuttuessa ja teknologian kehittyessä osaamistarpeiden tarkastelu ja osaamisen kehittäminen koskettavat jokaista organisaatiota. Osaamistarpeet kumpuavat aina liiketoiminnan tarpeista, mutta osaamisen tarkastelussa on otettava huomioon myös aikajänne: millaista osaamista tarvitsemme nyt ja millaista tulevaisuudessa. Menestysreseptin kannalta on tärkeää ymmärtää organisaation tarpeiden ohella myös yksilön rooli ja merkitys oman osaamisensa kehittämisessä. Merkittävä organisaation vahvuustekijä onkin se, että organisaation ja yksilöiden osaamiset saadaan kohtaamaan. Tässä työssä HR:n rooli on merkittävä.

Tällä kurssilla syvennyt osaamisen kehittämiseen niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Luot kuvan organisaatiosi osaamisen kehittämisen nykytilasta, jonka pohjalta pystyt suunnittelemaan onnistuneita kehittämistoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet tukevat sekä liiketoimintaa että työntekijöiden potentiaalia.

Koulutus soveltuu HR-tehtävissä toimiville sekä sellaisille, jotka vastaavat osaamisen kehittämisestä. Koulutus soveltuu myös esimiehille, jotka haluavat ymmärtää ja kehittää osaamista tiimissään. Tämä kurssi sisältyy Henkilöstöpäällikön tutkintoon.