Espoo

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto – turvallisuusala

Etä-/lähiopiskelu

Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto

Koulutuksen kesto 10–15 kk

Turvallisuusalan esihenkilöille suunnattu koulutus kehittää laaja-alaisesti osaamistasi. Kehität esihenkilö- ja vuorovaikutustaitojasi johtaaksesi tiimiäsi. Opit töiden ja tuotannon organisoinnin sekä esihenkilöviestinnän salat.

Alkaa


Hinta €
1 590

Kysy mahdollisuutta maksuttomaan oppisopimukseen

Hyvällä esimiestyöllä parempiin tuloksiin

Turvallisuusalalle suunnattu tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto kehittää laaja-alaisesti esimiestaitojasi. Viestintä- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät ja opit asettamaan tavoitteet ja laatuvaatimukset niin että ne myös saavutetaan. Koulutuksen käytyäsi tunnet myös lainsäädännölliset velvollisuudet sekä oikeudet johtaa ja ohjata tiimisityöskentelyä strategisia tavoitteitanne tukevalla tavalla.

Tämä turvallisuusalalle suunnattu koulutus on tarkoitettu esimiehille mm. palvelu- tai kohde-esimiehen tehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää omaa esimiestyötään. 

Jos olet vielä turvallisuusalan urasi alkutaipaleella, suosittelemme sinulle turvallisuusalan ammattitutkintoa.

Laajuus
Koulutuksen suunniteltu kesto on 10–15 kk. Siihen sisältyy enintään 9 koulutuspäivää sekä omaan työhön sovellettavia harjoitustehtäviä ja itsenäistä verkko-opiskelua 4–8 h viikossa. Koulutuspäivien määrä vaihtelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.