Espoo

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto – turvallisuusala

Etä-/lähiopiskelu

Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto

Koulutuksen kesto 10–15 kk

Turvallisuusalan esimiehille suunnattu koulutus kehittää laaja-alaisesti esimiestaitojasi. Opit töiden organisoinnin ja esimiesviestinnän salat. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet suorittanut koko tutkinnon tai tutkinnon osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Alkaa


Hinta €
1 590

Kysy mahdollisuutta maksuttomaan oppisopimukseen

Hyvällä esimiestyöllä parempiin tuloksiin

Turvallisuusalalle suunnattu tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto kehittää laaja-alaisesti esimiestaitojasi. Viestintä- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät ja opit asettamaan tavoitteet ja laatuvaatimukset niin että ne myös saavutetaan. Koulutuksen käytyäsi tunnet myös lainsäädännölliset velvollisuudet sekä oikeudet johtaa ja ohjata tiimisityöskentelyä strategisia tavoitteitanne tukevalla tavalla.

Tämä turvallisuusalalle suunnattu koulutus on tarkoitettu esimiehille mm. palvelu- tai kohde-esimiehen tehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää omaa esimiestyötään ja ovat jo suorittaneet turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon tai jonkin muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia.

Jos olet vielä turvallisuusalan urasi alkutaipaleella, suosittelemme sinulle turvallisuusalan ammattitutkintoa.

Laajuus
Koulutuksen suunniteltu kesto on 10–15 kk. Siihen sisältyy enintään 9 koulutuspäivää sekä omaan työhön sovellettavia harjoitustehtäviä ja itsenäistä verkko-opiskelua 4–8 h viikossa. Koulutuspäivien määrä vaihtelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.