Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Ent. Tekniikan erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnosta saat osaamista toimia vastuullisena tuotannon työnjohtajana. Tutkinnon suoritettuasi voit käyttää tutkintonimikettä työnjohtaja.

Yksilöllinen polku tuotannon johtoon ja esimiestyöhön

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnossa kasvat osaavaksi tuotannon johtajaksi ja esimieheksi. Opit johtamaan ja kehittämään vastuualueesi tuotantoprosessia, projekteja, henkilöstöä sekä omaa osaamistasi esimiehenä.

Tutkinnossa pääset rakentamaan yksilöllisen oppimispolun valitsemalla niitä kursseja, jotka tukevat omia osaamis- ja kehittymistarpeitasi tuotantotyön johtajana sekä esimiehenä.

Tämä työnjohdon koulutus soveltuu teollisuus- ja tuotantoalojen työjohto- tai esimiestehtävissä toimiville. Koulutuksessa osoitat osaamisesi omissa työtehtävissäsi, joten sinun on toimittava tuotannollisessa työympäristössä esimiestehtävissä.

Voit halutessasi laajentaa tämän koulutuksen Työteknikon koulutustusohjelmaksi, jonka suoritettuasi saat oikeuden käyttää Työteknikko-nimikettä.

Tutustu myös tuotanto-organisaatioissa päällikön, työnjohtajan tai tiimivastaavan tehtävissä toimiville räätälöityyn Tuotannon työnjohdon koulutusohjelmaan.

-
Koulutuksen kesto 10–15 kk

Espoo
5.2.2020

Espoo
11.3.2020

Espoo
1.9.2020

Jyväskylä
23.3.2020

Kouvola
25.3.2020

Kuopio
23.3.2020

Mikkeli
23.3.2020

Oulu
12.3.2020

Tampere
17.3.2020

Turku
19.3.2020


Jokin muu koulutus?