Työsuhdeasiat tutuksi, Espoo

Työlainsäädäntö toimii raamina työntekijöiden oikeudenmukaiselle ja tasapuoliselle kohtelulle. Tunnetko HR-tehtävien taustalla vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet? Kurssilla käydään läpi työlainsäädännön ja työsuhdeasioiden perusteet. Tutustut myös mm. työsopimuksen tekemisen säädöksiin.

Lisätietoa koulutuksesta

Tältä kurssilta viet ajantasaisen työlainsäädännön ja työsuhdeasioiden tuntemuksen omaan yritykseesi ja varmistat näin yrityksesi moitteettoman henkilöstöpolitiikan. 

Opit tuntemaan työlainsäädännön vaatimukset ja noudattamaan niitä työssäsi. Tulkitset säännöksiä siten, että edistät kestävää henkilöstöpolitiikkaa ja työntekijöiden tasavertaista kohtelua. Näin parannat työhyvinvointia. Koulutuksessa opit myös, kuinka tuet esimiehiä, vaikutat myönteisesti työilmapiiriin ja edistät positiivista työnantajakuvaa.

Koulutus soveltuu HR-tehtävissä toimiville ja kaikille, joiden tulee työssään tuntea työlainsäädännön ja työsuhdeasioiden perusteet. Se soveltuu myös palkanlaskijoille, jotka neuvovat organisaatiossa henkilöstöhallinto- ja HR-asioissa. 

Kurssi on osa Henkilöstöassistentin tutkintoa. Voit halutessasi myöhemmin jatkaa opintojasi henkilöstöassistentiksi asti.

Kysy lisätietoja
Susanna Valkeus osaamispäällikkö 040 590 3137 susanna.valkeus@rastorinst.fi
1830 € (+ alv 24%)

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Koulutuksen kesto 2,5 kk
Koulutuspäivät 3

Espoo
15.1.2021


Koulutuspäivät
15.1.2021, 15.2.2021, 16.2.2021
Laajuus
Koulutus kestää 2,5 kk. Siihen sisältyy 3 koulutuspäivää sekä 7-10 h ohjattua etäopiskelua viikossa. Laajuus 7 op.
Kouluttajat

Helena Jylli, varatuomari, Fenelle Oy/Prologon

Jukka Tiihonen, toimitusjohtaja, Palkkataito Oy

1. koulutuspäivä 

 • Työsuhteen solmiminen
 • Esimiestyön tukeminen
 • Case-harjoituksia esimiestyön tukemisesta
 • Työsuhteen päättäminen

2. koulutuspäivä

 • Työsuhdeasiat
 • Työaika
 • Vuosilomat ja muut poissaolot
 • Työeläkkeet
 • Työsuhteen päättyminen ja työttömyysturva

3. koulutuspäivä 

 • Henkilöstöpalvelut
 • Henkilöverotus
 • Luontois- ja henkilöstöedut
 • Työterveyshuolto

 

Ohjattu verkko-opiskelu 2,5 kk

Etäjaksolla opit työlainsäädännön keskeiset kohdat ja saat käytännön tietoa työsuhdeasioiden hoitoon.

Opit käytännössä etsimään vastauksia työlainsäädännöllisiin kysymyksiin ja soveltamaan lakiahoitamaan käytännössä henkilöstöhallinnon keskeisiä tehtäviätuntemaan työsuhteisiin liittyvät sisällöt ja etsimään eri lähteistä niihin liittyvää ajantasaista tietoa.

Etäopiskelu on tavoitteellinen opiskelujakso ja osa tehokasta oppimisprosessia. Sovellat oppimaasi käytännön tilanteisiin, usein suoraan omiin työtehtäviisi. Etäjakso sisältää myösopiskelua verkossa, ja saat ohjausta kouluttajilta ja tukea muilta opiskelijoilta.

Osallistumismaksu kattaa kirjat ja muut oppimateriaalit.

Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Jos olet hankkinut rahoituksen Rastor-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen  alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta.


Jokin muu koulutus?