anne_nyman400x400.jpg

Koko työuransa pankkialalla työskennellyt Anne Nyman pitää huolta Säästöpankki Optiassa varallisuushoidon tiiminsä korkeasta osaamisen tasosta ja valvoo sijoituspalveluiden laatua.

APV2 -sijoitusneuvojan tutkintoon valmentava koulutus päivitti Annelle työssä tarvittavia tietoja, joita hän pystyi jakamaan organisaatioon ja tiimilleen. Koulutuksen materiaali, verkkokirjasto ja ammattitaitoiset kouluttajat säästivät aikaa ja helpottivat huomattavasti APV2-tentin suorittamista.

– Jos on muutakin elämää, suosittelen ehdottomasti Rastor-instituutin APV2 -sijoitusneuvojan tutkinnon valmentavan koulutuksen käymistä ennen varsinaista tenttiä, Anne Nyman sanoo. Hän kokee säästäneensä paljon aikaa ja rahaa koulutuksen avulla.

– Kun on vaativa työ ja iso perhe, ei pysty joka päivä käyttämään aikaa opiskeluun. Koulutuksessa sain jäsennellyn ohjelman, käytännön vinkit ja loistavat materiaalit opiskeluun ja tentin suorittamiseen, Anne hehkuttaa.

– Koultuksessa tuli kertailtua esimerkiksi verotusasioita, joita pystyn hyödyntämään omassa työssäni ja kollegoiden perehdytyksessä. Kaikki oppi lomittui mukavasti arkeen, Anne jatkaa.

Jäsennelty ohjelma, käytännön vinkit ja loistavat materiaalit säästivät aikaa ja rahaa.

Oikealla koulutusvalinnalla euroille vastinetta

Annen itsensä kokema hyvä koulutuskokonaisuus pani toimeen koko tiimin koulutussuunnitelman.

– Olen suositellut Rastor-instituutin koulutusta tiimissä niille, joilta APV-tutkinto puuttuu. Vaikka asiat ovat osaksi konkreettisen työn kautta tuttuja, niin jäsennelty kertaus ja oppi ovat paikallaan, varsinkin kun olemme jatkuvasti uuden äärellä. Oli päivänselvää, että otan Rastor-instituutin koulutuskumppaniksi. Kouluttautuminen on taloudellinen satsaus ja haluan saada euroille vastinetta, omat tenttinsä kerralla läpi suorittanut Anne sanoo.

Hyvien opiskelukokemusten ja kouluttautumisen tuoman konkreettisen hyödyn innoittamana Annella on haaveena kouluttautua lisää.

– Työelämässä pitää olla valmius muuttaa omaa ajatteluaan ja hakea tuoretta tietoa, joten ehdottomasti tulen opiskelemaan myös tulevaisuudessa. Etuoikeuteni on elämänmittainen oppiminen ja aion pitää siitä kiinni, Anne päättää hymyillen.

APV-tutkintoon valmentavan koulutuksen hyötyjä

  • jäsennelty koulutuskokonaisuus, jossa nostetaan esille olennaisimpia asioita:
    säästät aikaa, kun tiedät mihin kannattaa keskittyä
  • koulutuksen materiaali ja kirjallisuus, joita voi hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta verkon kautta:
    säästät rahaa, sillä sinun ei tarvitse hankkia itse kirjoja