Isännöitsijän ammatissa ikä on etu, ei haitta

Tarja Kilgast, Isännöinnin koulutusohjelma

Tarja Kilgast

Pohtiessani sopivaa suuntaa leventää osaamistani mietin, mikä tämän ajan työelämässä on sellainen ammatti, jossa ikä olisi etu eikä haitta. Yksi selkeästi sellainen ala on kiinteistöala ja sen sisällä isännöitsijän ammatti. 

Työssään pankissa Tarja Kilgast oli tekemisissä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kanssa. Lisäksi hän toimi taloyhtiöiden hallituksissa. Koska isännöinnin teemat sivusivat Kilgastin työtä, hän halusi saada selvemmän käsityksen isännöitsijän ammatista. 

Maailma ja työelämä muuttuvat, ja siksi jatkuvasta osaamisen kehittämisestä on tullut arkipäivää työssä käyville. Osaamisessa pitää olla leveyttä useampaan suuntaan, jotta voi joustavasti sopeutua muutoksiin, joita elämän eteen tuo. Kouluttamalla itseään uusillekin aloille voi laajentaa omaa osaamistaan ja tuoda uutta nykyisiinkin tehtäviin.

Isännöintiala ja sen myötä isännöitsijän tehtävät ovat murroksessa. Pelkkä tekninen osaaminen ja talousasioiden hallitseminen eivät riitä.

Kouluttautuminen isännöitsijäksi onnistuu aikuisena työn ohessa

Oman työtilanteeni takia etsin opiskeluvaihtoehtoa, jossa koulutus oli mahdollista suorittaa aikuiskoulutuksena työn ohessa ilman opintovapaata. Isännöinnin koulutusohjelma oli selvästi kompaktein pakkaus markkinoilla. Opinnot tehtiin työn ohessa, ja koulutuspäivät olivat kahden päivän tiiviinä paketteina joka toinen kuukausi, joten ne eivät haitanneet työntekoa. 

Halusin saada selvemmän käsityksen siitä, millaista isännöitsijän työ on. Tavoite täyttyi erinomaisesti, koska koulutuksessa käsiteltiin isännöitsijän työtä monesta eri vinkkelistä. Tutuiksi tulivat kiinteistötekniset asiat, taloudenhoito, juridiikka eli lait ja säädökset sekä asiakaspalvelu.

Isännöintiala ja sen myötä isännöitsijän tehtävät ovat murroksessa. Pelkkä tekninen osaaminen ja talousasioiden hallitseminen eivät riitä – modernissa isännöinnissä hyödynnetään teknologiaa ja palvellaan paremmin osakkaita ja asukkaita. 

Kiinnostaako uusi ura isännöitsijänä? Tutustu isännöinnin koulutusohjelmaan.

Isännöinnin koulutusohjelma

Ovi uuteen ammattiin aukesi

Isännöitsijän koulutus vahvisti osaamista ja antoi vahvan pohjan toimia taloyhtiön hallituksen jäsenenä.

Erityisesti juridiikan osuus jäi vahvasti mieleen ja auttoi ymmärtämään, mihin asioihin ja miksi tulee kiinnittää entistä tarkemmin huomiota. Tilinpäätöksiä ja kirjanpitoa olin tottunut katsomaan yritysten vinkkelistä, mutta Isännöinnin koulutusohjelmaan kuuluvat kirjanpidon koulutuspäivät havainnollistivat niissä olevat erot taloyhtiön ja tavallisen yrityksen välillä.

Taloyhtiön hallituksessa toimiessani on päätöksenteko varmempaa ja helpompaa, kun ymmärrän kokonaisuuden ja tunnen taustat ja lait. 

Lisäksi koulutus piristi kummasti, kun pääsi näkemään asioita uudesta tulokulmasta, tutustui eri alojen ihmisiin ja sai käsityksen isännöitsijän ammatista. Maailma muuttuu, mutta omalla aktiivisuudella voi pitää huolta, että pysyy itse muutoksessa mukana. 

Koulutuksen myötä Kilgast innostui isännöitsijän ammatista niin, että siirtyi toimimaan kokopäiväisesti isännöitsijänä ja suoritti myöhemmin myös isännöinnin ammattitutkinnon, IAT:n.

Lue lisää isännöinnin koulutuksista Rastor-instituutissa.


Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.