Luottotutkinnosta eväät asiakashoitoon – opiskelijoiden kokemuksia

Jaakko Nors ja Matias Jokikunnas Suomen Asiakastiedosta opiskelivat Luottotutkinnon.
Jaakko Nors ja Matias Jokikunnas Suomen Asiakastiedosta opiskelivat Luottotutkinnon.

Artikkeli on alun perin julkaistu Luottolinkissä 3/2017. Teksti ja kuvat Olli-Pekka Pitkäjärvi.

Uudenmallinen Luottotutkinto lanseerattiin syksyllä 2016 ”tutkinnottoman” välivuoden 2015 jälkeen. Kaikkiaan 26 opiskelijaa aloitti urakan viime lokakuussa. Opiskelijat työskentelevät tyypillisesti opiskelun ohessa, ja tutkinto kestää yhdeksän kuukautta. Koulutukseen sisältyy kahdeksan koulutuspäivää sekä ohjattua etäopiskelua. Jaakko Nors ja Matias Jokikunnas osallistuivat ryhmään, joka valmistui toukokuussa.

Jaakon ja Matiaksen taustaa ja toimenkuvaa 

Jaakko Nors aloitti Suomen Asiakastiedossa v. 1995 ja toimii nykyisin kanta-asiakasryhmässä asiakaspäällikkönä, aiemmin tuotepäällikkönä. Päivittäiset työ tehtävät sisältävät koko Asiakastiedon tuoterepertuaarin liittyen yrityksiin, henkilöihin, kiinteistöihin, asiakasrekisterin ylläpitoon ja valmiisiin luottopäätöspalveluihin. 

Jaakon mielestä parasta omassa työssä ovat asiakastapaamiset ja erityisesti avoimet vuorovaikutteiset keskustelut, joissa pystyy aidosti auttamaan asiakkaita heidän liiketoimintansa haasteissa. Jaakon edellisestä tutkinnosta (JET-tutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto), olikin jo kulunut muutama vuosi. 

Matias Jokikunnas aloitti Asiakastiedossa viime vuonna ja toimii avainasiakaspäällikön nimikkeellä vastuullaan suuret ja strategiset asiakkaat, kuten teleoperaattorit, pankit, vakuutusyhtiöt ja rahoitus yhtiöt. Tavoitteena on aito kumppanuus, pyritään olemaan lähellä tänään ja pitkäaikaisesti, muotoilee Matias. ”Sama pätee toki kaikkiin Asiakastiedon asiakkaisiin”, lisää suurasiakasjohtaja Timo Heinonen Asiakastiedosta. ”Uudenoppimista riittää, mutta sehän auttaa asiakasta ja näin saadaan projekteja yhdessä vietyä eteenpäin”, toteaa Jokikunnas. ”Ja olihan edellisen tutkinnon (BBA) suorittamisesta jo useita vuosia”, toteaa Matias. 
 

Motivaatio ja liikkeelle paneva voima? 

Asiakastiedossa panostetaan yleisesti henkilöstön koulutukseen. Yhtiössä on käytössä mentorointiohjelma. Esimerkiksi Jaakko Nors toimii pitkän linjan asiakastietolaisena ja sosiaalisena henkilönä mentorina nuoremmille. 

Luottotutkintokustannus budjetoidaan joka vuosi muutamalle henkilölle. Tunnistetaan, että maailma muuttuu. Luottotutkinto on läpileikkaus luottoalasta, erinomainen kokonaisuus.
Timo Heinonen | Suurasiakasjohtaja, Suomen Asiakastieto

Timo Heinosen mukaan Luottotutkintokustannus budjetoidaan joka vuosi muutamalle henkilölle. ”Tunnistetaan, että maailma muuttuu. Luottotutkinto on läpileikkaus luottoalasta, erinomainen kokonaisuus”, sanoo itsekin aikoinaan tutkinnon suorittanut Heinonen. 

Norsin mukaan muutama vuosi meni ja ajankäyttö mietitytti, mutta sisäinen ryhtiliike kannatti. Iltoja ja viikonloppuja kului useita opiskellessa. Toisaalta kohtuullinen tutkintoaika yhdeksän kuukautta kannusti omalta osaltaan. 

Matias Jokikunnaksen mukaan jo työhaastattelussa Asiakastietoon saatiin ensikosketus asiaan. ” Ehkä senkin takia, koska siirryin tänne toiselta toimialalta”.

Uutta näkemystä, kompetenssin nousua 

Jaakko Norsin mukaan Luottotutkinto antaa hyvät eväät asiakashoitoon. ”Homma pysyy värikkäänä, vaikka eihän opiskelu ole aina mukavaa. Kannattaa kuitenkin mennä epämukavuusalueelle. Siellä pystyy kasvamaan ja kehittymään. Kun saadaan vahvistusta osaamiseen jollain osa-alueella, ymmärretään asiakasta paremmin ja osataan vastaavasti esittää merkityksellisempiä kysymyksiä. Oman markkina-arvon kasvamisesta tämän uuden tutkinnon myötä on etua. Ajantasainen läpileikkaus luottoalasta on arvostettua myös Asiakastiedon ulkopuolella.” 

Oman markkina-arvon kasvamisesta tämän uuden tutkinnon myötä on etua. Ajantasainen läpileikkaus luottoalasta on arvostettua myös Asiakastiedon ulkopuolella.
Jaakko Nors | Asiakaspäällikkö, Suomen Asiakastieto

Työnantajan näkökulma 

Asiakastiedon suurasiakasjohtaja Timo Heinosen mielipide on selvä: ”Kyseessä on investointi, joka varmasti maksaa itsensä takaisin. ”Vakuudet, kiinnitykset ja perinnän oppiminen niin käytännössä kuin oikeudellisenkin puolen. Myös verkottuminen ja samassa veneessä istumisen tunne on myönteistä. Puolin ja toisin asiakkaita ja muita kumppaneita voi olla mukana. Vuosien aikana yli 50 Asiakastietolaista on suorittanut tutkinnon ja tutkinto on seurannut aikaansa: Esimerkiksi minun opiskeluaikanani joskus 1990-luvulla oli pelkkä pankin maksuliikenne yhden luennon aihe”, Heinonen naurahtaa. 

Opiskeluelämys 

”Erityistä on se, että eri kokoisista yhtiöistä on opiskelijoita mukana ja päästään oppimaan toisten kokemuksista. Erittäin opettavaista ja kiinnostavaa kuulla tällaisia live-keissejä. Kuinka asiakas tulisi kohdata ja erityisesti se, mitä ei saa tehdä”, kertaa Jaakko Nors vuorovaikutuskoulutuksen teemoja. ”Vakuudet ja perinnän kulku, oli minulle myös tärkeä osa-alue”, jatkaa Nors.

Erittäin opettavaista ja kiinnostavaa kuulla tällaisia live-keissejä.
Jaakko Nors | Asiakaspäällikkö, Suomen Asiakastieto

Molemmat opiskelijat arvostavat opiskeluryhmän sparrausta, kun voidaan yhdessä tutkia ja ratkaista tehtäviä. Ryhmätyö antaa usein enemmän, kuin yksin puurtaminen. Verkko-opiskelu ja tehtävien palautus netin kautta sujui hyvin. Palautuspäivien jaksotus on hyvä juttu. Kouluttajista oli jäänyt mieleen päällimmäisenä opettajat Ari Iskanius ja Maija Halkosaari-Mäki. Arilla on elävä esitystyyli ja ”Maijan tentti oli selkeästi vaikein: Joutui oikeasti pinnistelemään. Ja siihen liittyen ”saamisjärjestyksen poikkeustapaukset perimysjärjestyksessä” oli ehkä haastavin osa-alue, siitä molemmat opiskelijat ovat yhtä mieltä.

Luottomiehet ja Luottotutkinto 

Luottotutkinnon suorittaneille on ensimmäinen Luottomiesvuosi aina ilmainen. Lisäksi tutkinnon suorittaneille jaetaan yhdistyksen puolesta diplomit Luottomiesten kevätiltamissa. Luottomiehet voivat myös palkita ahkerimpia ja aktiivisimpia opiskelijoita. Jaakko Nors on ollut Luottomies jo muutaman vuoden ajan ja toisinaan osallistunut myös seminaareihin ja iltamiin. Matias Jokikunnas puolestaan on juuri lähettänyt hakemuksen.

Tutustu koulutukseen: Luottotutkinto

 

Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.