Merkonomi-opinnot toivat syvyyttä omaan työtehtävään

Liiketoiminnan perustutkinto, Minna Onkamo

Minna Onkamo, kenttätuotepäällikkö

Toimin markkinointitehtävissä lääkeyrityksessä sairaanhoitajan peruskoulutuksella. Vaikka työt ovat jo viidentoista vuoden ajan olleet myynti- ja markkinointitehtäviä, niin minulla ei ole ollut virallista alan koulutusta. Koulutusta myyntiin ja markkinointiin on järjestetty yrityksissä sisäisesti.

Valitsin liiketalouden perustutkinnon saadakseni virallisen pätevyyden myynti- ja markkinointitehtäviin. Samalla tulisi laajempaa teoriapohjaa omalle tekemiselle, näkemyksellisyyttä omaan tekemiseen sekä pohdittua ohjatusti, miten päivittäistä markkinointityötäni teen.

Merkonomi-opinnoista teoriataustaa ja taito analysoida omaa tekemistä

Liiketalouden perustutkinnon ehdoton etu oli se, että sisältö henkilökohtaistettiin yksilöllisesti juuri minun tarpeisiini. Tutkinnon sisällössä otettiin huomioon, mitä jo osaan ja missä haluan kehittyä, joten se oli erittäin osuva omaan työhöni. Merkonomin tutkinnon suorittaminen oli tehokasta ja näppärää, ja olen todella tyytyväinen koulutukseen!

Sain syvyyttä myynnin ja markkinoinnin töihin. Omaksuin vankan teoriataustan ja opin analysoimaan omaa tekemistäni. Näin pystyn perustelemaan aiempaa tarkemmin tekemiäni valintoja ja ennustamaan niiden vaikutukset liiketoimintaan.
Oivallukseni syntyivät esimerkiksi sen myötä, että analysoin tekemiäni materiaaleja, projekteja ja kampanjoita. Pohdin, miten kyseinen työ oli onnistunut, millaisia vaiheita siinä oli, mitä olisin voinut tehdä toisin.

Koulutus pakotti tekemään kehitystyötä, mitä ei muuten olisi tullut tehtyä.

Työnantajalle oli varmasti hyödyllistä, että jouduin opinnoissa analysoimaan tekemistäni ja miettimään kehityskohteita. Näin tulee keskityttyä olennaiseen ja karsittua rönsyjä. Koulutus pakotti myös tekemään kehitystyötä, mitä ei muuten olisi tullut tehtyä.

Näyttötutkinto on aikuiselle sopiva opiskelumuoto

Näyttötutkinnon opiskelumuoto nopeuttaa oppimista. Päivittäiset työtehtävät linkittyvät suoraan tutkinnon eri osien ja valmistavien kurssien sisältöön.

Minulla on 4- ja 8-vuotiaat lapset, ja opiskelumuoto sopi hyvin näihin hektisiin ruuhkavuosiin.

Opiskelu näyttötutkinnossa on tehokasta, kun et opiskele irrallisia asioita vaan analysoit jo omaa työtäsi yhdessä kollegan tai työpaikka-arvioijan kanssa. Näin syntyi arvokkaita keskusteluja työpaikalla.    

Minulla on 4- ja 8-vuotiaat lapset, ja opiskelumuoto sopi hyvin näihin hektisiin ruuhkavuosiin. Tutkinto on mahdollista suorittaa tehokkaasti lyhyessäkin ajassa tai joustavasti hitaammassa tahdissa.

Markkinointi-instituutin* merkonomikoulutuksesta vastaava henkilö oli kriittinen tuki koko opintojen ajan. Hän motivoi sekä auttoi hahmottamaan, miten mitäkin teemaa kannattaa lähestyä ja miten pysyä aikataulussa. Näyttötutkinto on erittäin sopiva opiskelumuoto aikuiselle!

Kannattaa ehdottomasti suorittaa, että saa virallisen todistuksen osaamisestaan. Näin osoitat myös aktiivisuutta ja kasvatat omaa työmarkkina-arvoasi.

Suosittelen näyttötutkintoa sellaiselle, jolla on käytännön osaamista ja työkokemusta, mutta tutkinto puuttuu. Kannattaa ehdottomasti suorittaa, että saa virallisen todistuksen osaamisestaan. Näin osoitat myös aktiivisuutta ja kasvatat omaa työmarkkina-arvoasi.

Tutustu koulutukseen: Liiketoiminnan perustutkinto (ent. liiketalouden perustutkinto)


*Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Merkonomi – liiketoiminnan perustutkinto

Lue lisää ja ilmoittaudu