Opiskelijakokemuksia • 27.02.2023

Muutososaamisen eväät salkkuun: koulutusta, mentorointia ja sydämellä tekemistä

Niemi Palveluiden aluepäällikkö Pekka Pennanen on uransa aikana kohdannut 15 000 koulutettavaa ja arvioinut 650 opiskelijan osaamista. Kun koulutusyhteistyö Rastor-instituutin kanssa alkoi, hän ajatteli, ettei noilla luvuilla mikään enää yllättäisi. Odotuksia oli, mutta ei mitenkään kummallisia. Mutta sieltä se kuitenkin tuli, yllätys.

”Meillä on kaksi tärkeää asiaa, henkilöstö ja asiakkaat. Molemmista pidetään huolta. Ja kun molempien kanssa halutaan menestyä, ei jäädä leijumaan vanhoihin toimintatapoihin”, kertoo Pennanen. 

Niemi Palveluilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä. Henkilökohtaiset tavoitteet määritellään strategisten tavoitteiden pohjalta kehityskeskusteluissa. Samalla mietitään, onko osaaminen ajantasaista ja tutkaillaan tulevaisuutta. ”Kannustamme ja suosittelemme osaamisen kehittämistä. Pitää hankkia eväitä salkkuun, jos urakehitys kangastelee mielessä”, toteaa Pennanen.

Pennanen Pekka 600x350px.jpg
Pekka Pennanen ohjasi opiskelijoita ja oppi uutta itsekin

Opiskelijan mentorointia tehdään sydämellä, ei Excelillä

Pennasen yksikössä Oulussa työskentelevä tiimiesimies Janne ja varastotyönjohtaja Antti valitsivat eväiden hankintapaikakseen Rastor-instituutin. Parhaiten heille soveltui oppisopimuskoulutus. Sitten alettiin hommiin – Pennanen ohjaamaan ja opiskelijat koulutukseen.  

Pekka Pennanen tietää, että uuden oppiminen ei ole vain opiskelijan hommaa. Silti häntä yllätti, miten Rastor-instituutti osallisti opintoihin myös työpaikkaohjaajan. Pennasen rooli oli mentoroida opiskelijoita, mutta myös varmistaa yrityksen tarpeiden ja koulutuksen oppien kytkeytyminen toisiinsa. Siihen hän käytti enemmän sydäntä kuin taulukkolaskentaa. Taustalla vaikutti oppimisen varmistaminen ja sparraavat keskustelut. 

”Joskus nuorena ajattelin, että ihmiset innostuvat, kun johdan vastuualuettani kaavojen ja säännönmukaisuuksien avulla. Nykyään tiedän, että sydämen kautta toimiminen on parempi vaihtoehto. Ihmisten pitää tuntea asioita, jotta niistä tulee merkityksellisiä”. Tätä taitoa hän sovelsi ohjauskeskusteluissakin. 

Kun ihmisille kerrotaan, mistä asiat johtuvat ja kuinka toimintaympäristössä vaikuttavat jutut liittyvät toisiinsa, näkökulmat avartuvat. Ymmärtämisen uusi taso näkyy asiakkaalle saakka.

Kolahdukset epämukavuusalueella kertovat oppimisesta

”Yrityksen tavoitteiden ja näkökulmien pohtiminen ovat oleellisia, mutta opiskelijan oivalluttaminen on mentorin tärkein tehtävä”, hän toteaa. ”Näin osaaminen oikeasti kehittyy. Ja oppiminen jatkuu koulutuksen jälkeenkin, sehän on vasta yksi steppi.”

Oppiminen edellyttää epämukavuusalueelle menemistä ja sydämen mukaan ottamista. ”Muutos tapahtuu epämukavuusalueella. Kun kuulee sieltä kolahduksia, tietää, että tässä viedään osaamista eteenpäin. Sitten pureksitaan yhdessä asioita, jolloin ne alkavat avautua ja loksahdella paikoilleen. Näin tulee ihan eri tavalla intoa työhön. Ja kun kollega oppii uutta, toinenkin alkaa haluta kehittää osaamistaan. Oppimisen halu tarttuu”, iloitsee Pennanen. 

Koulutus oli älyttömän hyvä kokonaisprosessi. Opiskelijan osaamisen kehittyminen näkyy asiakkaalle saakka, ja itsekin mentorina opin uutta.

Tunnistettava muutos tehdään yhdessä

Rastor-instituutin koulutusten punainen lanka on tunnistettava muutos. Opiskelija valitsee kehittämistoimenpiteen, jonka hän vie käytäntöön eli tekee tunnistettavan muutoksen. Niemellä tämä liittyi asiakaskokemuksen kehittämiseen, mutta taustalla oli kokonaisuuksien ymmärtämisen ajatus.  

Pennanen näki osaamisen kehittymisen tunnistettavasti. Hän summaa koulutusten hyötyjä seuraavasti:

  • muutoksen ymmärtäminen parani
  • johtamisosaaminen kehittyi
  • esimiestyön näkökulmat laajenivat
  • psykologinen ymmärrys parantui

Pysähtyminen on varma tapa pudota kelkasta

Jos organisaatiossa ajatellaan, että nyt ollaan täysin oppineita ja jäädään paikoilleen, tämä tarkoittaa Pennasen mielestä vain yhtä asiaa: yritys on putoamassa kelkasta, mutta ei vielä tiedä sitä itse. Samoin on yksilön laita. Jos jäät paikoillesi, voit olla varma, että jatkossa joku muu tekee työsi. Pitää havainnoida ympäristöä, tutkia maailmaa ja kehittyä.

Niemi ja osaaminen muuttavat kaiken

Pennanen tietää, että osaamisen kehittyessä uudet taidot resonoivat asiakasrajapintaan. ”Koulutuksella saadaan uudenlaista meininkiä ja tekemisen laatu kohenee”. Pennanen kertoo, että koulutuksen onnistumiseen vaikutti toimivan prosessin ja sisältöjen lisäksi myös Niemi Palveluiden ja Rastor-instituutin yhteinen arvomaailma, jossa työelämää uudistetaan yhdessä asiakkaan hyväksi. 

Mutta on muutakin: Niemi muuttaa kaiken, Rastor-instituutti puolestaan lupaa tunnistettavan muutoksen. Aika kova pari. 

Pekka Pennanen on Niemi Palveluiden Oulun toimipisteen aluepäällikkö. Hän innostuu ihmisten ja asioiden muuttamisesta ja tietää, että onnistunut matka ja tavoiteltu päämäärä ovat yhtä tärkeitä. 

Niemi Palvelut Oy on vuonna 1981 perustettu muutto- ja logistiikkapalveluihin erikoistunut yritys, joka työllistää 1200 alan ammattilaista. Vuonna 2022 yrityksellä oli yli 105 000 palvelutoimeksiantoa ja 46 MEUR liikevaihto. Niemi Palveluita suosittelee 97,9 % sen asiakkaista. Yritys on vastuullisuuden edellätekijä, jonka kalustosta kulkee jo 100 % fossiilittomasti biokaasulla, uusiutuvalla dieselillä tai sähköllä.

Artikkelin valokuvat Noora Slotte / Studio P.S.V.