Millaisena markkinointi nähdään ylimmän johdon näkökulmasta? Mitä markkinoinnilta odotetaan? Vain ja ainoastaan yhtä asiaa: vahvaa tulosta. 

Markkinoinnin omat mittarit eivät nykytilanteessa riitä, vaan yrityksen parasta ajattelevat markkinointiammattilaiset oivaltavat lukujen kehityksen ja linkittävät ne organisaation toimintaan ja tavoitteisiin.

Pidä tuloksen tekeminen mielessä, vaikka tulevaisuus näyttäisikin harmaalta 

Yritykset ovat kansantalouden kivijalka. Haastavissakin tilanteissa niiden tulee tehdä positiivista kassavirtaa ja vahvaa tulosta. Kireässä markkina- ja kustannustilanteessa yritykset ovat entistä tarkempia resurssiensa käyttämisestä. Tämä luo painetta markkinoinnin onnistumiselle.

Markkinointipanostukset täytyy perustella tuloksen tekemisen näkökulmasta siten, että tehdyt valinnat vaikuttavat positiivisesti liiketalouden tunnuslukuihin. 

Tee markkinoinnilla tulosta.jpg
Talousosaamisella on vaikutusta siihen, että markkinointi on investointi eikä kustannuserä.

Kaikki tunnusluvut ovat myös markkinoinnin tunnuslukuja

Ei ole olemassa vain markkinoinnille tärkeitä liiketalouden tunnuslukuja, vaan kaikki tunnusluvut ovat keskeisiä myös markkinoinnin näkökulmasta.

Markkinoinnin ammattilaisen on hallittava kaikki keskeisimmät kannattavuuden, likviditeettihallinnan, vakavaraisuuden sekä tehokkuuden tunnusluvut. Pelkkä teoria ei riitä, vaan on ymmärrettävä lukujen kehitys linkitettynä organisaation toimintaan, tavoitteisiin ja haasteisiin. 

Markkinointipanostukset nähdään tuloja lisäävänä tai kustannuksia kasvattavana  

Yrityksien ylin johto tekee päätökset taloudellisten reaaliteettien ja tavoitteiden pohjalta. Tuloksentekokykyä voi karkeasti ottaen parantaa joko tuloja lisäämällä tai kustannuksia karsimalla ja tehostamalla. 

Markkinointi liittyy molempiin, joten johto tekee painotukset näiden kahden välillä. Markkinointipanostukset nähdään joko tuloja lisäävänä tai kustannuksia kasvattavana eränä. Kumpi tulkinta on todennäköisempi?

Innovatiivisimmat yritysjohtajat näkevät markkinoinnin investointina ja tuloja lisäävänä toimintona, mutta organisaatioissa on edelleen hieman nuivemminkin markkinointiin suhtautuvia johtajia. Tämä tarkoittaa, että markkinoinnin parissa työskentelevän pitää vakuuttaa johto ja yrityspäättäjät, tai muuten markkinoinnista säästetään.

Liiketalousymmärrys on yksi tärkeimmistä markkinointiammattilaisen osaamisvaatimuksista

Markkinointiammattilainen ymmärtää liiketoimintaa ja tekee tulosta

Kun osaa perustella tarpeensa ja keskustella asiantuntevasti liiketaloudellisista näkökohdista, panostukset markkinointiin helpottuvat. Sen sijaan ilman liiketaloudellisia perusteluja ja liiketoimintaymmärrystä panostaminen markkinointiin saattaa kääntyä mahdollisesta mahdottomaan. 

Haastan kaikki markkinoinnin ammattilaiset kehittämään osaamistaan, ymmärtämään liiketalouden mittareita ja ennen kaikkea oivaltamaan varsinaisen liiketoiminnan vaikutukset kyseisiin mittareihin. 

Pidetään yhdessä huolta, että markkinointi on jatkossakin investointi eikä kustannuserä

Kirjoitus on alkuperin julkaistu pidempänä vierasblogina Markkinointiliiton verkkosivuilla. Tutustu tästä kirjoitukseen.