Pohditko mikä olisi seuraava askel työurallasi tai mistä löytää uusi työ? Haaveiletko alan vaihtamisesta? Rastor-instituutin rekrytointikonsultit antavat tässä vinkkejä uuden urapolun löytämiseen.

Polkuja seuraavan työpaikkasi äärelle on useita. Polun alussa on tärkeää pysähtyä miettimään, millainen ammattilainen olet – mitä osaat ja mikä sinua motivoi. Pohdinnan jälkeen sinun on helpompi valita reitit kohti seuraavaa työtäsi.

Uusi urapolku voi aueta perinteisempien työnhakuväylien lisäksi vaikkapa rekrytoivan työvoimakoulutuksen tai piilotyöpaikan myötä.

linda-600x350px.jpg

Tunnista osaamisesi  

Jotta tiedät millaisia töitä tavoitella, on tärkeää tietää, millainen osaaja olet. Mitä ammatillinen perus- ja ydinosaamisesi on? Mitä sinun erityiset työelämätaitosi ovat? Osalle oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on helppoa, mutta yleensä sen eteen on tehtävä hieman töitä.  

Omaa osaamista pohtiessa voit miettiä seuraavia kysymyksiä: Minkä tekeminen on minulle helppoa? Missä yleensä onnistun? Mistä olen saanut hyvää palautetta? Näiden kysymysten kautta voi löytyä sinulle itsestään selvää osaamista, joka on merkittävää erityisosaamistasi, jota kaikilla muilla ei ole. Lue myös vinkkejä oman osaamisen sanoittamiseen.

Kun olet kirkastanut osaamisesi, on oman CV:n päivittäminen helpompaa. Jos sinulla on paljon työkokemusta tai työurasi on pirstaleinen, voi hyvä vaihtoehto olla osaamispohjainen CV

Arvioi motivaationlähteitäsi rehellisesti  

Motivaation on todettu olevan merkittävin tekijä, joka erottaa hyvän hakijan muista. Rekrytointipäätöstä tehdessä motivaation työtehtävää kohtaan on myös arvioitu olevan rekrytoijalle tärkein työnhakijaa koskeva tieto. (Kansallinen rekrytointitutkimus 2022.)  

Oman osaamisen tunnistamisen lisäksi on siis tärkeää, että tiedät, mitkä ovat motivaationlähteesi.  Millaiset työtehtävät innostavat sinua? Mitkä muut asiat työssä ja työpaikassa sinua motivoivat? Mitä tarvitset motivaation ylläpitämiseksi? 

Pohtimalla omaa osaamistasi voit löytää merkittävää erityisosaamista, jota kaikilla muilla ei ole. Tärkeää on myös tietää omat motivaationlähteet.

Hyödynnä työnhakukanavia monipuolisesti 

Avoimien työpaikkojen lisäksi uusi työ voi löytyä oman verkoston, somekanavien, työvoimakoulutuksen, rekrytointipalveluiden tai piilotyöpaikkojen kautta. Työnhaku vaatii panostusta, mutta oma aktiivisuus ratkaisee. Laita rohkeasti useita verkkoja vesille ja hyödynnä työnhaun eri väyliä.  

LinkedInin aktiivisen hyödyntämisen lisäksi omasta kiinnostuksesta löytää uusi työ kannattaa keskustella mahdollisimman monessa yhteydessä, kuten omassa harrastusporukassa, luottamustehtävässä tai naapurien kanssa. Muiden kanssa keskustellessa oma osaaminen ja se, mitä seuraavaksi työelämältään toivoo, kirkastuu itselle selkeämmin – sen lisäksi, että joku voi vinkata juuri sinulle sopivasta työtehtävästä. 

palvelukoordinaattori_rekry600x350.jpg

Muista myös työvoimakoulutuksen mahdollisuudet

Rekrytoiva koulutus on yksi vaihtoehto löytää seuraava työ niin kokeneemmalle konkarille, vastavalmistuneelle kuin alanvaihtajallekin. Noin 80 % Rastor-instituutin rekrykoulutuksiin osallistuvista työllistyy koulutuksen päätteeksi. Työvoimakoulutuksessa pääset vahvistamaan 3-6 kuukauden aikana esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin, HR-asiantuntijan tai palkanlaskennan teoreettista osaamistasi ja työskentelemään samalla yhteistyöorganisaatiossa tulevissa työtehtävissäsi.

Ole aktiivinen – se palkitsee 

Kuten jo todettu, on parempi olla monta verkkoa vesillä kuin tavoitella sitä yhtä työpaikkaa. Tänään tehty yhteydenotto voi poikia myöhemmin mielenkiintoisen puhelinsoiton. Hyvänä esimerkkinä on eräs asiakkaamme, joka oli todella aktiivinen hakemaan itse työssäoppimispaikkaa rekrytoivaan koulutukseen. Hän otti yhteyttä lukuisiin kiinnostaviin yrityksiin ja vaikka yrityksillä ei juuri sillä hetkellä ollut mahdollisuutta palkata uutta työntekijää, hän sai aktiivisen työnhaun tuloksena kaksi mielenkiintoista työtarjousta kuukausia myöhemmin. 

Laske monta verkkoa vesille, voit saada mielenkiintoisia työtarjouksia pitkänkin ajan kuluttua.

Työttömyysjakso opettaa sinulle aina jotakin uutta itsestäsi 

Työttömänä oleminen voi aiheuttaa moninaisia kielteisiäkin tunteita, mutta se laittaa sinut miettimään missä olen hyvä ja mitä haluan seuraavaksi tehdä. Nämä ovat todella tärkeitä kysymyksiä, joiden äärelle pysähtyminen ei tapahdu helposti työkiireiden keskellä. Toisaalta, kun lähdet pohtimaan sisäistä motivaatiotasi, voi sinulle avautua todella mielenkiintoisia uusia urapolkuja, joita ei muuten olisi tullut eteesi. Rohkeasti uusia työnhaun kanavia kokeilemalla voit myös saada työtarjouksia organisaatioista tai toimialoilta, joita et olisi osannut itse edes ajatella.