Rastor-instituutin tuore kysely paljastaa, että tekoäly on nousemassa avainasemaan eri aloilla. Kyselyn vastaajat arvioivat, että tekoälyn ja ihmisen yhteistyö muuttaa suurimman osan asiantuntija-ammattien työnkuvista lähitulevaisuudessa. Kyselyn mukaan monet organisaatiot ovat kuitenkin ottamassa vasta ensi askeleitaan tekoälyn hyödyntämisessä.

Tekoäly on menestyksen työkalu blogi 600x350.jpg
Tekoäly tulee vaikuttamaan työnkuviin, kirjoittavat Mervi Karvo ja Liisa Tuhkanen.

Organisaatioissa ihmetellään tai opetellaan – tekoälyn hyödyntäminen vielä vähäistä 

Tekoälyn aikakaudella ammattitaidon kehittäminen on kriittistä sekä yksilöille että organisaatioille. Kyselyn mukaan suurimassa osassa organisaatioista ollaan tekoälyn kanssa vasta alkumetreillä.

Lähes 40 % organisaatioista vielä ihmettelee, mitä tekoälystä pitäisi ajatella ja miten sen kanssa oikein pitäisi toimia. Hieman yli 40 % on tarttunut toimeen ja ryhtynyt opettelemaan. Vajaa viidesosa vastaajien organisaatioista hyödyntää jossain määrin tekoälyä liiketoiminnassaan.

Miten teillä: ihmetelläänkö, opetellaanko vai onko jo täysi tohina päällä?

Vastaajat yksimielisiä: tekoälyllä vaikutusta toimenkuviin

Kyselyyn vastanneet olivat yksimielisiä siitä, että tekoäly tulee vaikuttamaan eri ammattien työnkuviin. Yli 90 % vastaajista ilmoitti olevansa vahvasti tai melko samaa mieltä väitteen "Tekoälyn ja ihmisen yhteistyö muuttaa suurimman osan asiantuntija-ammattien työnkuvista seuraavan kahden vuoden aikana” kanssa.

Koska toimenkuvat tulevat muuttumaan, nykyosaaminen ei riitä.

Monissa yhteyksissä onkin jo todettu, että tekoäly ei vie työpaikkaasi, vaan sen vie henkilö, joka seurustelee sujuvasti tekoälyn kanssa.

Investointi AI-osaamisen kehittämiseen – miksi se kannattaa?

Tekoälyn on todettu kiihdyttävän työn murrosta. Rastor-instituutin kyselyn tulokset tukevat väitettä: tekoälyn uskotaan olevan ennen pitkää tavalla tai toisella läsnä jokaisella työpaikalla.

Organisaatioissa kyllä tunnistetaan AI:n potentiaali, mutta kamppaillaan sen täysimittaisen hyödyntämisen kanssa. Käynnistysvaihe onkin se kriittinen hetki, jolloin valetaan perusta tulevaisuuden tekoälyosaamiselle; kasvatetaan käyttöönoton mahdollisuuksia ja pienennetään riskejä, nopeutetaan oppimiskäyrää ja saadaan aikaan tuloksia.

Osaamista voi kehittää monin tavoin. Moni on aloittanut tekoälyn parissa katselemalla erilaisia AI-tutoriaaleja, kokeillut ilmaisohjelmia ja kysellyt kaverilta. Tämä on hieno alku.

Koulutuksen ja käytännön yhdistäminen on avainasemassa tekoälyn käyttöönotossa

Tekoälykoulutus vastaa osaamistarpeeseen

Osaamiskuilusta nykyisen ja tulevien tarpeiden välillä on syntynyt kysyntää käytännönläheisille koulutuksille, jossa ei keskitytä pelkästään AI-teknologioiden teknisiin näkökulmiin, vaan myös niiden soveltamiseen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa. Sellaisiin, joissa erään opiskelijamme sanoin “saa kootusti alan osaajalta tärkeimmät pointit ja sen jälkeen oman kiinnostuksen myötä pääsee laajentamaan. Ei tule sellaista ähkyä ja turhautumista.”

Koulutuksen ja käytännön soveltamisen yhdistäminen onkin avainasemassa silloin, kun halutaan varmistaa niin yksilön kuin organisaation kilpailukyky myös jatkossa.

Miten on, pitäisikö ihmettelystä siirtyä opettelemaan, jotta saataisiin täysi tohina päälle?

Tekoälyn käyttöönotto on menestyksen edellytys blogi 2024.jpg