PAREMMAN TYÖELÄMÄN PUOLESTA

Näivettyykö menestys huonoon johtamiseen ja ikääntyneisiin prosesseihin?

Julkaistu 19.4.2022

Moderneissa yrityksissä liiketoimintaa ohjataan strategialähtöisesti. Turvallisuus ja tuotannon kapasiteetin hallinta nähdään keskeisinä asioina liiketoiminnassa. Kun tähän linkitetään vielä LEAN-ajattelun johtamisfilosofia sekä arjen tekeminen ja asiakkaat, menestysresepti on valmis.

Kahden viime vuosikymmenen aikana tapahtunut murros sekä asiakkaiden vaatimusten kasvaminen edellyttää johtamisen ja prosessien lisäksi koko arvoketjun hallintaa. Näistä asioista keskustelevat Rastor-instituutin asiakkuuspäällikkö Marko Lukkari ja Stora Enson Forest-divisioonan turvallisuusjohtaja Juha Mettälä.

Jakso on nauhoitettu maaliskuussa 2022.

Marko_Juha_600x300.jpg

Podcastin sisältö

Turvallisuusjohtaminen on riskienhallintaa 

3:11 Miten Stora Ensolla on otettu turvallisuusjohtaminen ja turvallisuus huomioon strategiassa, johtoryhmätyöskentelyssä ja esihenkilötyössä? Minkälaisia tuloksia on saavutettu?

7:30 Joissakin yrityksissä turvallisuusjohtamista pidetään pakollisina viranomaismääräyksinä. Voiko tämän muuttaa euroiksi ja linkittää arjen tekemiseen?

13:03 Asiakkaiden vaatimukset ovat nousseet ja turvallisuudesta puhuttaessa puhutaan myös riskeistä. Miten tämä vaikuttaa yhteistyökumppanin valintaan? 

Tuotannon ohjauksen ja johtamisen merkitys menestymisessä

16:20 Mitä tuotannon ohjaus ja johtaminen tarkoittaa? Mitä se on parhaimmillaan ja pahimmillaan?

18:10 Mitä mittareita olisi hyvä seurata tuotannossa? Miten niitä kannattaa lähteä rakentamaan?

20:20 Yrityksen menestystä ja toiminnan tehokkuutta ei välttämättä ratkaise organisaatiorakenne vaan työn kulku. Mistä tässä on kyse?

23: 07 Kun lähdetään miettimään prosessikuvauksen syvyyttä, mitkä asiat ovat keskiössä?

LEAN-ajattelun johtamisfilosofia toiminnan kehittämisen apuna

26:50 Mitä LEAN-ajattelu on ja miten se näkyy teollisuudessa ja organisaatioissa?

34:35 Onko LEAN aina pelastaja ja tuo automaattisesti tuloksia? Mistä on kysymys, jos LEAN ei auta?

36:15 LEAN-ajatteluun liittyy paljon asioita. Miten päästään liikkeelle ja millaisesta matkasta on kysymys, jos LEAN otetaan käyttöön?

Miten organisaatiossasi on otettu huomioon työntekijöiden osaaminen ja potentiaali? Tutustu palveluihimme, joissa yhdistyvät organisaatioiden osaamisen kehittäminen!

LUE LISÄÄ