PAREMMAN TYÖELÄMÄN PUOLESTA

Miten digitalisaatio vaikuttaa aivojen hyvinvointiin? – Kuuntele aivotutkijan vinkit!

Julkaistu 20.6.2022

2000-luvun työn murrosta leimaa tutkimusten mukaan kolme ominaispiirrettä: digitalisaatio, jatkuva oppimisen vaade ja työn pirstaloituminen. Onko murroksessa kaikki mennyt putkeen ja pysyvätkö aivomme perässä muutoksessa?

Oppimiskoneemme eli aivojemme hyvinvoinnista ja kestävyydestä muutosten myllerryksessä ovat keskustelemassa Rastor-instituutin osaamispäällikkö, kauppatieteiden tohtori Leena Ruopsa ja Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori ja aivotutkija Minna Huotilainen.

Jakso on äänitetty kesäkuussa 2022.

Digitalisaatio on hyvä esimerkki siitä, kun on yritetty hyvää mutta käytännön tasolla  huomataan haasteet ja ongelmat, jotka ovat olleet osaltaan vaikuttamassa työn pirstaloitumiseen ja oppimisen tarpeeseen. Asiantuntijoiden aika voi mennä toimimattomien digitaalisten järjestelmien ja työ pirstaloituu. Miten työstä saadaan sujuvaa, jotta asiantuntija voi tehdä varsinaista työtänsä ilman jatkuvia ylimääräisiä ulkopuolisia keskeytyksiä.

Aivojen tiedonkäsittelyn näkökulmasta työn pirstaloitumisella on negatiivinen vaikutus. Työn pirstaloituminen tarkoittaa monen asian tekeminen yhtä aikaa ja työn keskeytymistä, jolloin työ hidastuu, kuormittaa ja tulee virheitä. Työnantajan näkökulmasta saadaan huonompaa työtä kalliimmalla. 

Surullinen vaikutus on työntekijän selviytymismoodi, jolloin tavoitteen asettelu menee juuri ja juuri riman ylittämiseksi. Se ei tuo uusia ideoita ja laadullisia huippusuorituksia ja vie työelämää isoja harppauksia eteenpäin.

Podcastin sisältö

2:30 Miten aivot pysyvät perässä ja ovat sopeutuneet työelämän muutokseen?

5:27 Oppimisen vaatimus on myönteistä, sillä aivojen näkökulmasta oppiminen on aina plussaa. Aivot ovat oppimiskone, oppiminen on aivoille perusasia ja niiden varsinainen työ, samaan tapaan kuin liikkuminen on lihasten työtä. Jos aika ei riitä, oppimisesta tulee kielteistä.

6:10 Hyvässä digitalisaatiossa asiat tapahtuvat automaattisesti taustalla – huono digitalisaatio aiheuttaa pirstaloitumista ja turhauttavaa oppimisen tarvetta.

8:20 Millainen on täydellinen työpäivä, jolloin ei olla koko ajan selviytymismoodissa? Miten meistä tulee työelämän suorittajien sijaan työelämän uudistajia?

16:00 Kuinka paljon organisaatio- ja yksilötasolla panostetaan työpäivän parantamiseen? Mitä keinoja yksilönä on käytettävissä ja mikä on esihenkilön rooli?

20:55 Uudenlaisen, itselle ja työyhteisölle sopivan taukokulttuurin oppiminen – miksi tauot ovat tärkeitä?

27:42 Muutos ja uudistuminen vaativat uusia tapoja. Automaattiset toiminnot tuhoavat uudistumista, joten miten saamme luotua itsellemme toimivia, uusia toimintatapoja?

33:41 Miten olemme aiheuttaneet itsellemme toiminnanohjausjärjestelmän häiriöitä ja kuinka paljon se tulee tavoitteidemme, motivaation ja toiminnan esteeksi?