Vinkit työhaastattelussa onnistumiseen - työhaastattelukysymyksiä

Kutsu haastatteluun on merkki siitä, että yritys kiinnostui sinusta hakemuksesi perusteella ja haluaa kuulla lisää.

Haastattelussa rekrytoija pyrkii arvioimaan osaamistasi, motivaatiotasi sekä sopivuuttasi täytettävään tehtävään ja työyhteisöön. Sopivuus on laajempi kokonaisuus, jossa huomioidaan myös vuorovaikutustaidot, persoona ja niin sanottu kemioiden kohtaaminenkin on tärkeää. 

Haastattelussa on myös kyse siitä, että sinä pääset arvioimaan yrityksen edustajia, tehtävänsisältöä sekä yrityksen ja tiimin toimintaa tarkemmin. On siis tärkeää, että tarkastelet tilannetta omista lähtökohdistasi ja uratavoitteesi näkökulmasta.  

Haastatteluun valmistautuessa on hyvä pohtia ennakkoon omia vahvuuksia suhteessa haettavaan tehtävään, ja tarvittaessa harjoitella niiden sanoittamista ääneen. Mahdollisimman konkreettiset esimerkit havainnollistavat rekrytoijalle aikaisempia kokemuksiasi parhaiten. Kannattaa myös kerrata yleisimmät haastattelukysymykset ja miettiä vastaukset niihin. 

Pohdi vahvuuksiasi ja harjoittele niiden sanoittamista ääneen.
Vinkki työhaastatteluun valmistautumiseen

Keräsimme sinulle listan haastattelukysymyksistä, joita voit käyttää apuna valmistautuessasi haastatteluun. On myös tärkeää miettiä valmiiksi omia kysymyksiä: mitä haluat tietää yrityksestä, tehtävästä tai rekrytoijasta itsestään? Alla esimerkkejä omista kysymyksistä, joita voit muokata sinulle sopivaan muotoon. 

ESIMERKKEJÄ TYÖHAASTATTELUKYSYMYKSISTÄ 

 • Kerro itsestäsi ja työhistoriastasi. 
 • Minkälaisista työtehtävistä pidät? 
 • Kerro onnistumisistasi/saavutuksistasi työelämässä? 
 • Minkälaisia projekteja olet vetänyt? Miten ne ovat onnistuneet? 
 • Kuvaile työskentelytyyliäsi (esim. työskentely yksin ja tiimissä)? 
 • Miten työkaverisi kuvailisivat sinua? 
 • Minkälaisia taitoja ja osaamista haluaisit kehittää ja miksi? 
 • Missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua? 
 • Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka olet oppinut edellisessä työssäsi? 
 • Mitkä asiat motivoivat sinua? 
 • Pidätkö vastuun ottamisesta? 
 • Kerro jostakin haastavasta tilanteesta työssäsi. Miten selviydyit tilanteesta, mitä opit? 
 • Mitkä asiat aiheuttavat sinulle stressiä? Miten toimit stressaavissa tilanteissa? 
 • Minkälainen on mielestäsi hyvä työympäristö? 
 • Minkälaisia harrastuksia sinulla on? 
 • Mitä mieltä olet yrityksestämme?  
 • Miksi juuri sinut pitäisi valita? 

ESIMERKKEJÄ OMISTA KYSYMYKSISTÄ TYÖHAASTATTELUSSA 

 • Mitä tässä tehtävässä pitäisi saada aikaan?  
 • Millaiset tavoitteet ja odotukset teillä on tätä tehtävää koskien? 
 • Miten toimintaani ja suoriutumistani mitataan?  
 • Millainen perehdytys tehtävään on? 
 • Millaisia ominaisuuksia työntekijöissä yrityksessä arvostetaan? 
 • Millainen työkulttuuri ja ilmapiiri on? 
 • Miltä yrityksen lähitulevaisuus näyttää? 
 • Mitä merkittäviä muutoksia ennustatte lähiaikoina tapahtuvan yrityksessä tai sen toimintaympäristössä? 
 • Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät asiakkaat?   
 • Millaisia kehitysmahdollisuuksia yritys tarjoaa? 
 • Millainen palkkaus tehtävässä on / olisi tulevaisuudessa?
 • Millainen palkkataso yrityksessä on?
 • Millaiset työsuhde-edut yrityksessä on?
 • Millainen etätyöskentelymalli teillä on?
 • Miten olet viihtynyt tässä yrityksessä – mistä erityisesti pidät tässä työyhteisössä? 
 • Millaista palautetta antaisitte minulle haastattelun perusteella? 
 • Miten rekrytointiprosessi etenee?