Muutosturvapalvelut – laadukasta tukea lomautus- tai irtisanomistilanteessa

Yli 30 henkilön organisaatioissa työnantajan tulee kustantaa tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella irtisanotulle, yli 5 vuotta työsuhteessa olleelle henkilölle työllistymistä edistävää koulutusta. 

Tarjoamalla Rastor-instituutin työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta yrityksenne helpottaa ja nopeuttaa irtisanotun tai lomautetun henkilön asemaa työmarkkinoilla ja pääsyä uuteen työhön.

Räätälöimme yrityksellenne sopivan palvelupaketin, joka voi sisältää esim. urakeskusteluja, yhteistyökumppaniemme työpsykologien palveluita, työllistämistä edistävää valmennusta ja rekrytointiin tähtäävää koulutusta.

Muutosturva

Kokenut koulutuksenjärjestäjä auttaa yritystänne toteuttamaan muutosturvan laadukkaasti

Muutosturvan toteuttamiseksi vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi:

Rastor-instituutti on varma valinta yrityksenne kumppaniksi muutostilanteissa

  • Suomen suurin valtakunnallinen valmennusorganisaatio
  • Laaja palvelutarjonta
  • Ratkaisut sidotaan liiketoiminnan tavoitteisiin
  • Yli 300 kouluttajaa ja valmentajaa, joista valitaan aina sopivin
  • Hyvä palveluiden laatu**
  • Hyvä toimitusvarmuus**
  • Hyvä kouluttajien ammattitaito**
  • Laadukkaat koulutussisällöt ja kouluttajat*
  • Yrityspäättäjien antama NPS-suositteluluku 48*
  • Yrityspäättäjien antama arvosana yhteistyölle Rastor-instituutin yhteyshenkilöiden kanssa 4,6/5* 

Olemme kokeneita aikuisten oppimisen ja valmentamisen ammattilaisia. Työskentelyotteemme on rohkaiseva ja kannustava; palveluidemme lähtökohtana on auttaa irtisanottuja ja lomautettuja työntekijöitänne tunnistamaan omia mahdollisuuksiaan ja vahvuuksiaan.

* Asiakastyytyväisyystutkimus 2022, Innolink
** Koulutusalan TEP-tutkimus 2022, Taloustutkimus

muutoskoulutus