Tutkimus organisaatioiden rekrytointitarpeista ja -tavoista – 02/2022

Yrityspäättäjät huolissaan osaajapulasta – mistä ratkaisu?

Rastor-instituutti teetti helmikuussa 2022 tutkimuksen organisaatioiden rekrytointitarpeista ja -tavoista.

Tavoitteena oli selvittää tulevia tarpeita uusien osaajien rekrytointiin sekä mahdollisia rekrytoinnin ongelmia, kuten osaajapulaa, kohtaanto-ongelmaa ja osaamisen katvealueita. Lisäksi selvitettiin organisaatioiden valmiutta hankkia koulutusta rekrytoitavalle henkilölle osaamisvajeen paikkaamiseksi.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 391 päättävässä asemassa olevaa henkilöä. Vastaajat työskentelevät 50–1000 henkilöä työllistävissä organisaatioissa yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla eri toimialoilla.

Keskeiset-tulokset_rekrytoinnin-haasteet.png
Tutkimuksen keskeiset tulokset.

Lataa tutkimus organisaatioiden rekrytointitarpeista ja -tavoista