Webinaari 6.11.2023

Liiketoiminnan tavoitteet luovat markkinoinnin tavoitteet! Turbulentti toimintaympäristö haastaa markkinoinnin entistä enemmän tekemään tulosta rajallisin resurssein. Varsinaiset markkinoinnin sisäiset mittarit eivät riitä, vaan niillä pitää olla suora linkki koko organisaation tavoitteisiin ja mittareihin.

Markkinoinnin ammattilaisten tulee myös pystyä perustelemaan markkinoinnin vaikutukset liiketoiminnan lukuihin entistä paremmin – muuten markkinointi nähdään helposti ylimmässä johdossa vain kustannuseränä.

Hyödynnä webinaarin vinkit!

Asiantuntijana talousjohtaja Juuso Manner, Rastor-instituutti

Webinaari on toteutettu yhteistyössä MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n kanssa.

Katso webinaari tästä