Etäkoulutus

Järjestön palvelumuotoilu – Allianssi, Fingo, SOSTE

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Etäopiskelu

Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto

Koulutuksen kesto 10–15 kk (14 pv + itseopiskelua)

Tässä koulutuksessa kehität organisaatiosi tuotetta, palvelua tai toimintamallia vastaamaan vapaaehtoisten, jäsenten tai asiakkaiden tarpeita. Järjestön palvelumuotoiluun keskittyvän koulutuksen olemme suunnitelleet yhteistyössä Allianssin, Fingon ja SOSTE:n kanssa.

Alkaa


Hinta €
0

Edellyttää oppisopimuksen. Ilman oppisopimusta 1590 €.

Tuotteista järjestön palveluita käyttäjälähtöisesti palvelumuotoilun keinoin!

Hanki uutta osaamista systemaattiseen ja organisaation strategiaan pohjautuvaan kehittämiseen. Oivalla, miten ideasta muotoillaan asiakkaalle merkityksellinen ja lisäarvoa tuova palvelu tai toimintamalli. Kehittämällä järjestön palveluita ja prosesseja, vahvistat sen houkuttelevuutta ja asemaa laajalla järjestökentällä.  

Koulutuksen aikana kehität uuden (digitaalisen)palvelun, tuotteen tai toimintamallin palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä. Pääset siis hyödyntämään uutta osaamista käytännön tehtävissä jo opintojen aikana. 

Järjestön palvelumuotoilu -koulutus on tarkoitettu järjestössä kehittämisestä vastaaville esihenkilöille sekä tuote- tai palvelukehitystehtävissä toimiville. 

Laajuus
Koulutuksen kesto on 10–15 kk. Siihen sisältyy enintään 11 koulutuspäivää ja 3 hanketyöpajapäivää sekä työssä oppimista. Lisäksi koulutukseen sisältyy ohjausta n. 5 h sekä omaan työhön sovellettavia harjoitustehtäviä ja itsenäistä verkko-opiskelua n. 10 h. Koulutuspäivien määrä vaihtelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.