Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Ent. Johtamisen erikoisammattitutkinto JET

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET) valmistaa sinut entistä tavoitteellisemmaksi johtajaksi. Tutkinnossa osoitat osaamisesi omissa työtehtävissäsi, joten sinun täytyy toimia johto- tai esimiestehtävissä.

Yksilöllinen polku johtajuuteen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa kasvat varmaksi johtajaksi. Opit tunnistamaan omat roolisi, vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ja kehität samalla oman organisaatiosi johtamista ja työyhteisösi käytäntöjä.

Tutkinnossa pääset rakentamaan yksilöllisen oppimispolun valitsemalla niitä kursseja, jotka tukevat omia osaamis- ja kehittymistarpeitasi johtajana. Saat Rastor-instituutin ohjaajalta henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun.  

Tämä esimieskoulutus soveltuu johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joilla on jo käytännön kokemusta oman alueensa johtamisesta. 

Tutkinto on uudistunut, ja siinä yhdistyvät aiemmat Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET sekä Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Se on työelämässä arvostettu ammatillinen tutkinto, joka sisältää oppimista omissa työtehtävissäsi. 

Jos olet vielä esimiesurasi alkutaipaleella, vaihtoehtonasi on myös Lähiesimiestyön ammattitutkinto.  

Kysy lisätietoja
Päivi Sinkkonen tarjoomapäällikkö 050 401 4638 paivi.sinkkonen@rastorinst.fi
Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 12–14 kk. Siihen sisältyy koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkintokoulutuksen laajuus opintopisteinä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.

Opintoihin on jatkuva haku, joten voit aloittaa opinnot sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Voit hypätä mukaan neljästi vuodessa järjestettävässä starttipäivässä tai aloittaa opinnot heti kun seuraava sopiva kurssi alkaa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Valitset Rastor-instituutin ohjaajan kanssa sinulle sopivat kurssit runsaasta kurssitarjonnastamme. 

Tutkintoon sisältyy enintään kuusi kurssia

 

Johtajana toimiminen

Johtajana toimiminen on kaikille yhteinen tutkinnon osa.  Siihen sisältyvistä kursseista valitaan omaa osaamistasi täydentävä kokonaisuus.

 • Uudistava johtaminen –verkkokurssi 
  Johtajuuden orientaatiokurssi jokaiselle opiskelijalle opintojen alussa.
   
 • Itsensä johtaminen 2 kk (1 pv)
  Opit tarkastelemaan omaa ajattelutapaasi, mielesi rakennetta, motivaatiosi, tunteitasi, käyttäytymistäsi sekä kykyäsi joustaa ja olla sitkeä. Kurssin aikana syvennät ymmärrystäsi siitä, millaista tukea tarvitset työyhteisöstäsi kyetäksesi johtamaan itseäsi hyvin. Kurssin aikana tutkit myös millaiset ihmissuhteet parantavat itsesi johtamisen mahdollisuuksia. 
   
 • Strategisen johtamisen pelikenttä 3 kk (2 pv) 
  Strateginen johtaminen – mitä se tarkoittaa ja miten sinä voit vaikuttaa oman organisaation strategian toteutumiseen omassa työssäsi? Koulutuksessa opit ymmärtämään liiketoimintaa entistä syvemmin ja toimimaan strategiavaikuttajan roolissa omassa organisaatiossasi.
   
 • Talouden tunnusluvut johtamisen tukena 2kk (2 pv) 
  Osaatko tulkita tilinpäätöstä? Osaatko hyödyntää talouden tunnuslukuja oman tai tiimisi toiminnan suunnittelussa? Koulutuksessa opit tulkitsemaan lukuja sekä analysoimaan yrityksen tilinpäätöstä oman toimintosi kannalta. Koulutuksen jälkeen pystyt hyödyntämään tunnuslukuihin perustuvia analyysejä omassa päätöksenteossasi ja hahmotat entistä paremmin numeroiden ja liiketoiminnan välisen yhteyden.
   
 • Vaikuta viestilläsi, vakuuta asiallasi 1 kk (1 pv) 
  Tuntuuko joskus siltä, ettei viestisi mene perille? Osaatko hyödyntää omaa persoonaasi kohdatessasi ihmisiä omasta organisaatiosta tai sen ulkopuolelta? Koulutus auttaa sinua tuomaan esiin oman asiasi uskottavalla tavalla ja esiintymään vakuuttavasti yhteistyökumppaneita ja asiakkaita kohdatessasi. Vuorovaikutustilanteet selkiytyvät, ja niistä on odotettavissa entistä parempia tuloksia.
   
 • Työelämän lainsäädäntö 1 kk (1 pv)
  Tässä koulutuksessa keskitytään työoikeuteen ja työnlainsäädäntöön esimiehen näkökulmasta. Koulutuksen jälkeen edistät tasapuolista ja oikeudenmukaista organisaatiokulttuuria, jossa henkilöstöä johdetaan strategisesti oikeaan suuntaan samalla arjen hyvinvoinnista huolehtien.
   
 • Verkostojen johtaminen –verkkokurssi 3 kk
  Koulutuksessa perehdyt verkostojen johtamiseen niin yksilön kuin organisaation näkökulmasta. Opit hyödyntämään työssäsi ammatillisia verkostoja ja luomaan strategisia kumppanuuksia organisaatiollesi. Koulutuksessa ymmärrysesi erilaisten verkostojen merkityksestä ja johtamisesta lisääntyy. Saat konkreettisia työkaluja verkostojen ja verkostotyön kehittämiseen.

 

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

Strategiatyön johtaminen 2 kk (1 pv)

Kaipaako organisaationne selkeää strategista kokonaiskuvaa? Haluatko uudistaa liiketoimintaanne jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä? Tässä koulutuksessa opit luomaan kilpailukykyisen strategian, jolla onnistut myös päivittäisjohtamisessa. Inspiroiva strategiakoulutus varmistaa organisaatiosi kestävän kilpailuedun ja joukkueen sitouttamisen kohti yhteistä tavoitetta.

Projektityön johtaminen

3 kk (1 pv + projektijohtamisen verkkokoulutus) 

 • Projektityö –workshop
  Koulutuksessa opit tärkeimmät asiat, jotka tulee ottaa huomioon projektin eri vaiheissa. Tutustut erilaisiin projektijohtamisen malleihin, verkostoidut muiden projektijohtajien kanssa ja reflektoit omaa projektiosaamistasi. Koulutuksen jälkeen osaat terävöittää projektitöiden aiheita ja suunnitelmia. Kurssilla saadut projektityöskentelyn työkalut ja työelämän esimerkit auttavat soveltamaan oppeja omissa projektitöissä.
   
 • Projektijohtamisen verkkokoulutus 
  Projektien suunnittelu –verkkokurssi ja Projektien toteutus –verkkokurssi
  Projektijohtamisen -verkkokoulutus tarjoaa sinulle tärkeimmät opit onnistuneeseen projektin suunnitteluun ja toteutukseen. Molemmat kurssit käymällä saat kattavan kokonaiskäsityksen projektityöskentelystä: hankit osaamista projektisuunnitteluun, projektin toteuttamiseen ja johtamiseen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, sekä projektin onnistumisen arvioimiseen. Verkkokoulutuksessa opiskelet itsenäiseen tahtiin projektisuunnittelun kokonaisuutta.


Työyhteisön kehittämisen johtaminen 2kk (1 pv)

Opiskelujakson aikana kehität valmiuksiasi ymmärtää toimintaympäristön muutoksia ja niiden antamia mahdollisuuksia työyhteisön kehittämistyöhön. Saat työvälineitä lähteä viemään eteenpäin uuden työn ajattelutapaa omassa organisaatiossasi. Opit johtamaan yksittäisten muutoshankkeiden sijaan moniulotteista jatkuvaa työyhteisön kehittämistä. Kurssin aikana panostat dialogitaitojesi kehittämiseen sekä kykyysi tukea työyhteisön positiivista tunne-energiaa ja hyvinvointia. Saat uusia työvälineitä johtaa kehittämistyötä digitaalisissa ympäristöissä. 

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 2 kk (2 pv)

Tunnistatko mitä osaamista organisaatiosi tarvitsee nyt ja mitä se tarvitsee tulevaisuudessa? Tässä koulutuksessa opit ennakoimaan osaamistarpeita, rakentamaan strategista kyvykkyyttä ja johtamaan jatkuvaa uudistumista. Digiratkaisuja hyödyntämällä ja kannustavasti valmentamalla vauhditat joukkojesi itseohjautuvaa työotetta ja yhdessä tekemistä. Koulutuksen jälkeen organisaatiossanne luotsataan osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä, joka toimii tuottavasti kohti yhteistä tavoitetta.

Asiakkuuksien johtaminen 3 kk (1  pv + 2 verkkokurssia)

 • Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
  Koulutus luo ymmärryksen asiakkaan digitaalisesta ja fyysisestä ostoprosessista sekä keinoista, joilla pystytään vaikuttamaan asiakkaan käyttäytymiseen tehokkaimmin eri kanavissa. Koulutuksen myötä saat konkreettisia työkaluja asiakkuuksien johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi opit huomioimaan oman organisaatiosi kilpailuedut ja menestystekijät sekä organisaatiosi strategian mukaiset vaatimukset ja tavoitteet asiakkuuksien kehittämiselle.
   
 • Digiajan asiakas –verkkokurssi
  Tunnistatko digitalisoitumisen mukanaan tuoman ostokäyttäytymisen muutoksen? Tiedätkö, kuinka suuri vaikutus on asiakas- ja palvelukokemuksella? Verkkokoulutus tarjoaa katsauksen myynnin ja asiakkuuksien hoidon tulokselliseen suunnitteluun sekä nykyaikaisen myyntityön keskeisiin tekijöihin.
   
 • Verkostojen johtaminen –verkkokurssi
  Koulutuksessa perehdyt verkostojen johtamiseen niin yksilön kuin organisaation näkökulmasta. Opit hyödyntämään työssäsi ammatillisia verkostoja ja luomaan strategisia kumppanuuksia organisaatiollesi. Koulutuksessa ymmärrysesi erilaisten verkostojen merkityksestä ja johtamisesta lisääntyy. Saat konkreettisia työkaluja verkostojen ja verkostotyön kehittämiseen.

Talouden johtaminen 2 kk (2 pv)

Mitä yrityksen tilinpäätös kertoo ja miten sen tietoja voidaan hyödyntää? Koulutuksessa opit tulkitsemaan tunnuslukuja sekä analysoimaan ja koostamaan niistä päätöksentekoa tukevia raportteja. Koulutuksesta saat tarvittavat työkalut tilinpäätöksen syvälliseen tulkitsemiseen sekä organisaation ansaintalogiikan ymmärtämiseen. Tunnuslukujen tarjoamaa informaatioita voidaan hyödyntää organisaation strategisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja yritys- ja tilinpäätösanalyyseissa. 

Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen 2 kk (1 pv)

Mitä on moderni palvelujohtaminen ja miten toteutetaan asiakaslähtöisiä konsepteja? Koulutus luo ymmärryksen siitä, mitkä tekijät vaikuttavat palvelutuotantoon. Koulutuksen myötä opit arvioimaan oman vastuualueesi palvelutuotannon kriittiset pisteet, määrittämään tavoitteet sekä johtamaan palvelutuotantoa tehokkaasti.

 Jokin muu koulutus?