Esihenkilökoulutus tarjosi kiihdytyskaistan tiimipäälliköksi

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antoi Paula Tiikkaiselle itseluottamusta hakeutua esimiestehtäviin Pohjola Vakuutuksessa. Paulalle koulutuksen tuoma varmuus omista esimiestaidoista lisäsi vakuuttavuutta ja nosti hänet esimiestasolle tiimipäälliköksi.

paula_tiikkainen400x400.jpg
Koulutuksen tuoma varmuus nosti Paula Tiikkaisen tiimipäälliköksi.

Koulutuksen aikana Paula huomasi olevansa johtamisajatustensa kanssa oikeilla jäljillä ja sai vahvistusta ihmisläheiselle johtamistyylilleen. Hän vakuuttui omasta osaamisestaan, sai itsevarmuutta ja onnistui välittämään tämän tunteen myös omassa organisaatiossaan.

– Meille tuli tiimipäällikön paikka hakuun, kun opiskelin lähiesimiestyön ammattitutkintoa. Pidän Rastor-instituutin koulutusta todella suuressa roolissa, että rohkenin hakea paikkaa, ja vieläpä sain sen. Johtajuusteemat, joita kävimme läpi lähipäivinä ja näyttötöissä, vahvistivat osaamisen tunnetta ja koulutuksen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa, Paula kertoo. 

Koulutuksen ansiosta rohkenin hakea tiimipäällikön paikkaa ja sain sen. Se jos mikä on oivallinen esimerkki tunnistettavasta muutoksesta.

Esimieskoulutuksen opit heti käyttöön

Paulan intresseissä on aina ollut vahvasti oman osaamisen kehittäminen. Hänen työnantajansa Pohjola Vakuutus tukee työntekijöidensä urakehitystä ja tarjoaa mahdollisuuden kouluttautumiseen. Paulan esimiestaitojen hiomisen lisäksi koulutus toi konkreettista hyötyä myös työnantajalle.

– Pystyin hyödyntämään harjoituksia suoraan omiin esimiestehtäviini uudessa tiimipäällikön roolissani. Yhtenä oman kehittymissuunnitelmani näyttötyönä ratkoin erään palvelumme resursointiongelmaa. Se oli konkreettinen arjen pulma, joka kaipasi ratkaisua. Tein laskelmia, jotka toivat näkyvyyttä kustannustehokkuudelle. Suunnitelmani meni heti käytäntöön, eikä se jäänyt teoriapohjaiseksi tekemiseksi ja ainoastaan henkiseksi pääomaksi, iloitsee Paula kerratessaan opiskelujen tuomaa hyötyä työhönsä.

– Yksi suuri oppi oli: älä ajattele liian monimutkaisesti. Pyörää ei kannata lähteä keksimään uudelleen, vaan pitää nähdä oma arki ja palastella se sopiviin osiin. Sitä kautta pystyy näkemään oman työnsä sisällön, Paula kertoo.

Sain hyödynnettyä koulutuksen harjoituksia suoraan työhöni ratkoessani erään palvelumme resursointiongelmaa.

Esimiespaikan lunastus oikealla johtamismallilla

Lähiesimiehenä Paula edustaa sekä työntekijää että työnantajaa, joten hän on kokenut konkreettisesti lähiesimiestyön haasteet. Välillä joutuu olemaan puun ja kuoren välissä, mutta koulutuksen myötä Paula ymmärsi paremmin myös työnsä vaativampia puolia. Paula oivalsi, että esimiehen rooli on olla mahdollistaja ja tuki – ei käskyttäjä.

– Kun yhdistin aikaisemmat ajatukseni ihmisläheisestä johtamisesta, itseohjautuvuudesta ja vastuun ottamisesta uusiin koulutuksessa saamiini oivalluksiin, olen saanut varmuutta viedä johtamismalliani eteenpäin omassa organisaatiossani. Tämä on tuonut konkreettista muutosta ja olen saanut hyvää palautetta esimiestyöstäni. Seison kaikkien tekemieni päätösten takana ja pystyn varmemmin kohtaamaan myös hankalia tilanteita, innostuu Paula puhuessaan omasta työstään.

Olen löytänyt varmuutta viedä johtamismalliani eteenpäin omassa organisaatiossani ja saanut esimiestyöstäni hyvää palautetta.

Uutta oppia koko organisaation hyödyksi

Paula innostui opinnoistaan niin paljon, että päätti aloittaa lähiesimiestyön ammattitutkinnon luonnollisena jatkumona johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Uudesta koulutuksesta hän hakee apuja työpaikallaan menossa olevaan työkulttuurin muutokseen ja itseohjautuvan työympäristön käyttöönottoon.

– Uuden koulutuksen sisältö tukee äärimmäisen hyvin meneillään olevien muutosten läpivientiä. Olemme työpaikkaohjaajani ja esimieheni kanssa todella innoissamme koulutuksesta. Uskomme, että tästä koituu oman kehittymiseni lisäksi tunnistettava muutos koko organisaation hyödyksi.

Paulan mielestä tunnistettava muutos on toteutunut lähiesimiestyön ammattitutkinnon koulutuksessa paremmin kuin hyvin.

– Olen erittäin kiitollinen tälle koulutukselle ja odotan tulevalta koulutukselta aivan yhtä merkittävää muutosta, pohtii Paula hymyillen.