Tuomisina tukullinen HR-kehityskohteita

Henriikka Tuomilehto ja Elina Kemppi, Henkilöstöpäällikön tutkinto

Rekrytointiasiantuntija Henriikka Tuomilehto ja henkilöstöasiantuntija Elina Kemppi, DNA Oyj

DNA:n henkilöstöhallinnossa työskentelevät Kemppi ja Tuomilehto aloittivat samaan aikaan Henkilöstöpäällikön tutkinnon opinnot. Erityyppisissä HR-tehtävissä toimivina he imevät HR-koulutuksen oppia eri näkökulmista ja mätsäävät ne yhteen yrityksen hyödyksi.

”Tarvitsimme kumpikin syvällisempää ymmärrystä ja kyvykkyyttä, jotta voimme osallistua DNA:n HR-toiminnon kehittämiseen uuden työn vaatimusten mukaisesti ja tuottaa siten parempaa HR-palvelua DNAlaisille. Ei yhteistä aloitusaikaa varsinaisesti suunniteltu, mutta se oli iloinen sattuma”, Kemppi sanoo.

Ja lisäksi erittäin hyödyllinen – sekä Tuomilehdon ja Kempin että työnantajan kannalta. Yhdessä Kemppi ja Tuomilehto imevät koulutuksesta enemmän organisaation käyttöön.

Henkilöstöpäällikön tutkinto voisi olla jokaisen HR-osaajan peruskoulutus.

Kahdet korvat poimivat tuplaopin

Tuomilehdon työnkuvaan kuuluu työsuhdeasiat ja rekrytoinnit, Kempin monipuoliset henkilöstöhallinnon tehtävät. ”Koska olemme erityyppisissä tehtävissä, pystymme hyödyntämään Henkilöstöpäällikön tutkinnon eri osa-alueita eri tavoin. Imemme oppia hieman eri näkökulmista”, Tuomilehto sanoo. 

"Olen saanut sparrauskumppanin myös oman vastuualueeni asioihin, kun Henriikka on opiskellut samoja asioita kuin minä, vaikka ne eivät hänen työnkuvaansa suoraan kuulukaan. Lisäksi olemme huomanneet innostuvamme samoista asioista, jotka koemme tärkeiksi kehityskohteiksi yhteisen HR-toimintomme kannalta”, Kemppi jatkaa.                  

Tuomilehto ja Kemppi ovat toimineet HR-tehtävissä kymmenen vuoden molemmin puolin ja kaipasivat vahvistusta omaan HR-tehtävään sekä uutta intoa tekemiseen. Tutustuttuaan HR-koulutustarjontaan Tuomilehto totesi, että Markkinointi-instituutin henkilöstöpäällikön koulutuskokonaisuus oli markkinoilla olevista kattavin ja tuki parhaiten nykyistä työnkuvaa.

Tuliaisina konkreettisia kehityskohteita HR-toiminnolle

Koulutuksessa käyneet eivät päästä muutakaan organisaatiota helpolla. ”Tämähän on kuin kirous muulle organisaatiolle, kun tulemme koulutuksesta uusista ajatuksista innostuneina emmekä pysty olemaan hiljaa vaan haluamme jakaa ne työkavereille”, Kemppi nauraa.

Henkilöstöpäällikön tutkinto on poikinutkin jo paljon ajatuksia eri kehityskohteisiin, joita DNA:n henkilöstöhallinnossa parhaillaan edistetään: Miten kannustaa henkilöstöä kehityskeskusteluissa ja tavoiteasetannassa, miten HR:stä rakennetaan entistä tiukemmin strateginen kumppani liiketoiminnalle, miten palkitsemisjärjestelmää tulisi kehittää, miten johtaa suorituksia ja kehittää henkilöstön osaamista tuloksellisemmin.

HR-ammattilaiset jakamassa oppejaan

Kemppi ja Tuomilehto arvostavat sitä, että kouluttajat ovat työelämässä toimivia asiantuntijoita, ei vain kirjanoppineita.

”Itse arvostan enemmän työelämän ammattilaisten oppeja: heiltä saa konkreettisia vinkkejä ja heidän kokemuksiinsa voi samaistua”, Kemppi kuvailee.

”Kouluttajat ovat jakaneet arvokkaita kokemuksiaan myös tilanteista, joissa kaikki ei ole mennyt suunnitelman mukaan. Miten he ovat näitä tilanteita ratkaisseet ja mitä niistä oppineet”, täydentää Tuomilehto.

”Koko koulutus on ollut erittäin avartava kokemus: olen huomannut, miten kaikki liittyy kaikkeen”, Kemppi sanoo.

Tutustu koulutukseen: Henkilöstöpäällikön tutkinto


Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.