Kati_Nyqvist_Pakarinen_400x400_v2.jpg
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto auttoi Kati Nyqvist-Pakarista tunnistamaan omat kehityskohteensa johtajana.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto poiki Kati Nyqvist-Pakarisen työhön uusia näkökulmia ja ajattelumalleja. Lisäksi pohjoismainen yhteistyö vaati uudenlaista tutustumista itseensä ja omaan johtajuuteensa. Miten Kati onnistui omissa kehityshankkeissaan, ja mitä mieltä hänen esimiehensä on muutoksesta?

Kati on aina ollut halukas kehittymään ja päivittämään osaamistaan. Hän on huomannut, että kun hommia paiskii vain oman porukan kanssa, urautuu helposti tekemään asioita aina samalla tavalla. Uuden oppiminen pitää virkeänä, tuo työhön aivan uudenlaista motivaatiota ja mikä parasta, uusien ihmisten tapaaminen toisilta toimialoilta avartaa omaa työmaailmankuvaa.

– Olen tehnyt pitkään töitä johtajana ja koulutuksella lähdin hakemaan työhöni uutta näkökulmaa. Johtamisessa on tyypillistä se, että mikä tänään on pinnalla, on jo huomenna vanhentunut. Valitessani koulutusta yksi kriteerini oli, että kouluttajat ovat päteviä ja puhuvat tämän päivän asioista. Huomasin nopeasti, että valinta oli oikea, kuvailee Kati koulutuksenaikaisia tunnelmiaan.

Kati_Nyqvist_Pakarinen600x350.jpg

Johtamiskoulutuksessa suurimmat oivallukset syntyivät itsetutkiskelun kautta

Suurimmat oivallukset Kati sai laatiessaan oman johtajuuden kehittämissuunnitelmansa. Suunnitelmaa tehdessä oli pakko pysähtyä tutkiskelemaan itseään, käydä läpi omat vahvuudet sekä heikkoudet ja miten onnistua kehittymään ihmisenä, johtajana ja työyhteisön jäsenenä. Kati uskalsi olla itselleen rehellinen, tunnisti omat kehityskohteensa ja lähti rohkeasti työstämään asioita.

– Tiedän käytännössä, miten minun pitää hoitaa työni, joten vaikeudet olivat aivan muualla. Puhun paljon ja sanon herkästi mielipiteeni. Yksi kehityskohteeni oli, että kuuntelen enemmän ja puhun vähemmän, Kati avautuu.

– Olen myös tunneihminen ja usein haastavissa asioissa saatan miettiä liian pitkälle, miltä toisesta tuntuu. Halusin oppia hoitamaan paremmin haastavia tilanteita, hän jatkaa.

Johtajuuden kehittämissuunnitelmaa tehdessä oli pakko pysähtyä tutkiskelemaan itseään, käydä läpi omat vahvuudet sekä heikkoudet.

Kati ymmärsi näiden asioiden tärkeyden hyvän johtajuuden polulla.

– Tarkoitus ei ole kovettaa itseäni vaan pohtia etukäteen, miten hoidan parhaalla mahdollisella tavalla haastavan tilanteen, kuitenkin omalla tyylilläni. Työelämässä liialliselle tunteilulle ei ole sijaa mutta empatia on tosi tärkeää. Niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan, on hyvä sanonta myös johtamisessa.

Johtamisen opinnot edistivät hedelmällistä yhteistyötä pohjoismaisten kollegojen kanssa

Kati aloitti johtamisen opinnot samoihin aikoihin, kun hänen vastuulleen tuli pohjoismainen yhteistyöprojekti. Uuden roolin myötä hän kohtasi norjalaisten ja ruotsalaisten kulttuurin sekä työskentelytavat. Hän on saanut omalta esimieheltään hyvää palautetta asioiden hoitamisesta.

– Katin kiinnostus ja laajempi ymmärrys yritystoimintaan kokonaisuutena sekä kokonaisuuksien hallitseminen työskennellessä ruotsalaisten ja norjalaisten kollegojen kanssa on edistynyt vajaassa puolessatoista vuodessa huikeasti, iloitsee Katin esimies ja Solera Finland Oy:n toimitusjohtaja Mica Lindholm.

– Jotta asioita saa vietyä eteenpäin, se vaatii kärsivällisyyttä, ja suurin edistys Katilla on ehdottomasti tapahtunut kärsimättömyyden hallitsemisessa, hän jatkaa.

Kouluttautuminen tuo positiivisen uudistumisen ja kasvun kierteen

Työnantajan oli mielenkiintoista seurata opiskelumotivaatiota, joka syntyi koulutuksessa opittujen asioiden sitomisesta oikeaan viitekehykseen ja mukaan arkeen.

– On ihan eri asia peilata harjoitustehtäviä konkreettisen projektin kuin jonkin abstraktin asian kautta. Muuttuvassa maailmassa pitää pysyä mukana, ja koska aina ei voi tarjota suuria palkankorotuksia, täytyy pyrkiä antamaan lisäarvoa kouluttautumisen kautta. Jos kehitystä ei tapahdu, aletaan jäämään vauhdista ja kilpailijat pyyhältävät ohi, Mica pohtii.

Kouluttautuminen tuo työntekijöille lisäarvoa ja ilman kehitystä kilpailijat pyyhältävät ohi.
Mica Lindholm | toimitusjohtaja, Solera Finland Oy

Myös Kati koki, että koulutuksen kaikki osa-alueet olivat hänen päivittäistä työtään, jolloin opiskelu soveltui erittäin hyvin kehittämään omaa työtä. Hän sai paljon hyviä työkaluja projektin eteenpäinviemiseen ja strategian hiomiseen.

– Koulutus herätti paljon ajatuksia itsestä ja tulevaisuudesta, koen olevani nyt paljon parempi ja valmiimpi monessa suhteessa.

Kati allekirjoittaa hyvillä mielin omakohtaiseen kokemukseen perustuvan tunnistettavan muutoksen ja antaakin koulutuksesta kiitettävän arvosanan.