Opiskelijakokemuksia • 28.12.2022

Koulutus avaa johtajalle kommunikoinnin kiemurat

Julkaistu 28.12.2022

Tulevaisuudessa ihmisten johtamisella on yhä suurempi merkitys

Kun Meconet Oy:n puristusjouset kilahtavat laatikkoon, suoraviivaiseen toimintaan tottunut tehdaspäällikkö Teemu Puoliväli vilkaisee metallista heijastuvaa peilikuvaansa. Voisiko koulutuksen avulla peilikuvassa olla muutakin kuin kovemmat arvot omaava johtaja?

Omassa peilikuvassa on potentiaalia – näin Teemu päättää. Hän asettaa yhdessä esihenkilönsä kanssa selkeät tavoitteet omalle johtamistavalleen. 

–    Haluan ymmärtää paremmin työntekijöiden persoonallisuuden piirteitä ja niitä vaatimuksia, joita ihmisten erilainen johtaminen minulle asettaa. Haluan kehittää vuorovaikutustaitojani ja viestiä ymmärrettävästi – väärinkäsitykset minimoiden, Teemu listaa.

Teemu Puoliväli opiskeli johtamista Rastor-instituutissa.
Koulutus antoi Teemu Puolivälille keinoja toteuttaa ihmisläheisempää johtamista.

Ihmisläheinen johtaminen viimeistelee tyylin

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon edetessä Teemu huomaa, että hän pystyy ihmisläheisempään johtamiseen. Oman organisaation palaute on kannustavaa. 

–    Henkilöstö on toivonut minulta rakentavampaa kommunikointia. Olen nähnyt koulutuksen aikana signaaleja siitä, että osaan vastata henkilöstön toiveeseen. Olen opetellut kuuntelemaan ennen kuin tuomitsen mitään ja annan työntekijälle palautetta sellaisella tavalla, joka ei haavoita hänen motivaatiotaan, Teemu summaa.

Haluan kehittää vuorovaikutustaitojani ja viestiä ymmärrettävästi – väärinkäsitykset minimoiden.

Meconet Oy:n toimitusjohtaja Teppo Aatola on huomannut Teemun mielenkiinnon kohdistuvan entistä enemmän ihmisiin. Toimitusjohtaja on tästä iloinen, sillä asiat tapahtuvat ihmisten kautta.

–    Maailma on kompleksisempi ja yksilöillä on suurempia vastuita ja valtuuksia. Uskon, että tulevaisuudessa ihmisten johtamisella on yhä suurempi merkitys. Meconet Oy:ssä osaaminen ja teknologia ovat ytimessä. Näistä ei ole mitään hyötyä, jos johtaminen ei tue niitä. Johtaminen on se kaiken kantava voima, toimitusjohtaja Aatola lisää.

Teppo Aaltola, toimitusjohtaja, Meconet.

Projektinhallinta saa uuden suunnan

Johtamiskoulutuksessa Teemu oppii strategista johtamista ja projektinhallintaa. Koulutuksen jälkeen hän katsoo projektinhallintaa toisesta kulmasta.

–    Yleensä mietitään vain sitä, miten pääsemme pisteestä A pisteeseen B. Asioita täytyy peilata myös toiseen suuntaan: Minkä on muututtava tunnistettavasti, jotta saavutamme pisteen B?, Teemu pohtii.

Teemu on kiinnittänyt vahvemmin huomiota organisaation kehittämiseen projektien näkökulmasta. Näin hän varmistaa, että organisaatiolla on resursseja ottaa vastaan uutta kasvua. 

–   Teemu hallitsee projektien tarvekartoituksen, aikatauluttamisen ja johtamisen. Hän valvoo projektien taloudellisia raameja ja osallistaa koko tiimin yhteiseen kehittämiseen, toimitusjohtaja Aatola kiittelee.

Olen todella tyytyväinen opintojen kehityshankkeeseen, sillä se syntyi yrityksen oikeaan tarpeeseen.
Teemu Puoliväli

Työnantaja hyötyy kehityshankkeesta

Teemu toteuttaa johtamiskoulutuksen aikana hankkeen, jonka tuotos otetaan käyttöön Meconet Oy:n kaikissa toimipisteissä. Kyseessä on kunnossapitoprosessi, jonka avulla ennaltaehkäistään tehtaan tuotannossa tapahtuvia yllättäviä katkoja. 

–   Prosessissa seurataan tuotantolaitteiden käyttöastetta, huolto- ja varaosatarvetta sekä taloudellisia vaikutuksia. Olen todella tyytyväinen hankkeeseen, sillä se syntyi opintojen ohessa oikeaan tarpeeseen, Teemu kertoo.

Toimitusjohtaja Aatolan mielestä Teemun kehityshanke edistää asiakastyytyväisyyttä ja yrityksen kannattavuutta.

–    Teemu olisi voinut valita tien, josta hän saa itse nopeimmin hyödyn, mutta hän katsoi kokonaisuutta. Kunnossapitohanke tähtää siihen, että siirrymme tehtaissamme proaktiivisempaan huoltotoimintaan. Pidämme asiakkaamme tyytyväisinä ja onnistumisen tunteemme leviää koko organisaatioon, toimitusjohtaja Aatola sanoo.

Palkinto on paras voitto tiimihengelle

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen Teemu ja hänen tiiminsä on palkittu kahdesti peräkkäin Arvokkain toiminta -palkinnolla. Palkinto jaetaan Meconet Oy:ssä taholle, joka täyttää muun muassa toimintavarmuuteen ja laatuun asetetut odotukset.

–    Vaikka palkintoa tavoitellaan leikkisästi pilke silmäkulmassa, kertoo palkinnon pokkaaminen vahvasta tiimihengestä. Johtajuus ei yksin minua nostata, jos ympäriltäni puuttuu motivoitunut ja osaava tiimi. Se, että pystyn johtamaan heitä tänä päivänä paremmin, on meidän kaikkien voitto, Teemu muistuttaa.

Nähtäväksi jää, mistä Teemun kasvot heijastuvat seuraavaksi – ehkä palkintopokaalin kyljestä. Uusien oppien myötä se on täysin mahdollista!