Markkinoinnin johtamisen tutkinnosta, MJD työkalut strategiatyöhön ja tulosten mittaamiseen

Toni Renberg, Markkinoinnin johtamisen tutkinto MJD

Toni Renberg, markkinointi- ja koulutusjohtaja, PerkinElmer Turku Site

Sain kimmokkeen johtotason markkinointikoulutukseen, kun siirryin organisaatiossani markkinointiviestinnän toteuttajasta markkinointiviestinnän ja koulutustoiminnan johtoon. Halusin saada kokonaisvaltaisempaa markkinointinäkemystä. Työnantajani tuki kehittymishaluani – niinpä hakeuduin Markkinoinnin johtamisen tutkinnon, MJD opintoihin.

Ideat heti käyttöön – ja koulutuksen tulokset esiin

MJD-opintojeni tuloksena aloimme organisaatiossani seurata markkinoinnin, viestinnän ja myynnin yhteistyötä entistä tarkemmin. Teimme CRM:n käytöstä aiempaa säännöllisempää ja hallitumpaa. Nyt jokainen liidi viedään CRM:ään ja niiden hoitoa seurataan.

Opintojeni tuloksena aloimme organisaatiossani seurata markkinoinnin, viestinnän ja myynnin yhteistyötä entistä tarkemmin.

Opin koulutukseni avulla pohtimaan laaja-alaisemmin toiminnan tuloksellisuuden mittausta. Mitä ylipäätään haluamme mitata? Ovatko markkinointiviestinnän tavoitteet linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa? Kuinka tuloksia tulkitaan ja hyödynnetään? Otimmekin esimerkiksi CRM:ssä käyttöön uusia, meille tarpeellisia työkaluja tietojen keräämiseksi.

Aloimme myös panostaa arvolupausten määrittelyyn ja dokumentointiin. Näin pystymme kautta linjan viestimään paremmin mistä arvo asiakkaillemme tulee. 

Näkökulman vaihdos edistää koko organisaation muutosta 

Koulutuksen harjoitukset pystyin tekemään niin, että pohdin niissä omaa organisaatiotani. Samalla, kun tuli miettineeksi aiheita oman yrityksen kannalta, sai niistä apua omaan työhönkin. Harjoitukset pakottavat ajattelua uusiin näkökulmiin, mikä on äärimmäisen hyödyllistä muutoksen aikaansaamiseksi organisaatiossa.

MJD-tutkinto soveltuu mielestäni erityisesti henkilöille, jotka ovat tehneet markkinointiviestintää toteuttavammassa roolissa. Koulutuksesta sain tukea markkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen kokonaisuutena. Lisäksi sain valmiuksia osallistua markkinoinnin ja myynnin prosessien yhtenäistämiseen sekä tulokselliseen johtamiseen.

Strategiatyön ymmärryksestä vahvuutta markkinoinnin johtamiseen

MJD-tutkinnon  opinnot täyttivät ja ylittivät odotukseni. Näkemykseni markkinoinnista laajeni ja sain työkaluja strategiakeskusteluun osallistumiseen. Nyt kykenen käymään strategiaa läpi organisaatiossani myös ylemmällä tasolla sekä jatkossa edistämään järjestelmällisemmin sen toteutusta. 

MJD-tutkinnon opinnot täyttivät ja ylittivät odotukseni.

Koulutukseni ei jäänyt pelkästään luokkahuoneisiin tai tehtäviin: on hieno tunne, kun pystyn vaikuttamaan ja auttamaan omaa organisaatiotani kehittymään.

Tutustu koulutukseen: Markkinoinnin johtamisen tutkinto, MJD


Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Markkinoinnin johtamisen tutkinto, MJD

Lue lisää ja ilmoittaudu