Markkinointiviestinnän ammatilliset tutkinnot uudistuivat – opiskelijoiden kokemuksia

Markkinointisuunnittelija Krista Aksila-Hursti Palmiasta ja AD Kalle Tuominen Villivisiosta pääsivät ensimmäisten joukossa opiskelemaan uudistettua markkinointiviestintään suunnattua liiketoiminnan erikoisammattitutkintoa.

Opetushallituksen viralliset ammatilliset tutkinnot uudistettiin vuoden 2019 alussa. Ammatillisten tutkintojen perusteissa on määritelty muun muassa ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet sekä se, millaisin kriteerein osaamista arvioidaan ja millä tavalla opiskelija osoittaa osaavansa tutkinnon vaatimat taidot. Perusteiden uudistamisen yhteydessä Markkinointi-instituutissa* uudistettiin markkinointiviestinnän koulutusten sisältöjä. 

– Kehitimme markkinointiviestinnän ammatillisten tutkintojen sisältöjä yhteistyössä työnantajien, työntekijöiden ja asiakkaidemme kanssa. Kouluttajamme tulevat työelämästä. Näin varmistamme, että koulutustemme sisällöt ovat aina ajankohtaisia ja vastaavat työelämän tarpeisiin ihan arjen tasolla, kertoo Rastor-instituutin markkinoinnin koulutuksista vastaava tarjoomapäällikkö Mervi Karvo.

Ammatillisessa tutkinnossa opiskelet vain sitä, mitä et osaa

Ammatillisen tutkinnon suorittamisen ytimessä on henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma eli HOKS. Sen avulla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet ja työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. 

– Niissä asioissa, joissa sinulla on jo osaamista, voit halutessasi suorittaa tutkinnon vaatimat näytöt ilman että osallistut valmistavaan koulutukseen. Näytöissä osoitat hallitsevasi markkinointiviestinnän tutkinnon vaatimusten mukaiset asiat, Mervi Karvo valottaa.

Opiskelu Rastor-instituutissa joustaa aikuisopiskelijoiden tarpeiden mukaan. Markkinointiviestinnän koulutuspäiviin voi valmistautua esimerkiksi videoita katsoen ja podcasteja kuunnellen. Lisäksi osa opinnoista on omaan tahtiin suoritettavia verkko-opintoja.

– Koulutuspäivissä kouluttaja paitsi johdattaa sinut kunkin aiheen syövereihin myös haastaa pohtimaan asioiden merkitystä omalle työllesi, Karvo kertoo.

Heti koulutuspäivien jälkeen opiskelija soveltaa tehtävien avulla oppimaansa oman organisaationsa toimintaan.

–  Eli opit tekemällä ja kehität samalla toimintaa myös omassa organisaatiossasi. Saat tehtävistä aina ammattilaisen palautteen. Koulutuspäivien aikana myös verkostoidut opiskelutovereidesi kanssa ja luot kontakteja, jotka ovat käytössäsi myös koulutuksen jälkeen.

Opiskelijat: Markkinointi ei ole vain rolluppia ja tarraa

Krista Aksila-Hursti ja Kalle Tuominen aloittivat markkinointiviestinnän opintonsa ensimmäisessä uusilla perusteilla opiskelevien ryhmässä. Villivisiossa AD:na työskentelevä Kalle Tuominen lähti koulutukseen syventääkseen markkinointiosaamistaan. 

–  Välillä tuntuu, että työskentely on liian pintapuolista, eli haluan syvempää ymmärrystä. Koulutuksessa ajatusmaailmani on muuttunut täysin. Olen töissä jutellut kollegoiden kanssa, ja se kuulemma näkyy, tuon nyt töissä eri tavalla näkemyksiäni esiin kuin aiemmin.

Palmialla markkinointisuunnittelijana työskentelevä Krista Aksila-Hursti kertoo saaneensa koulutuksesta konkreettisia kehitysprojekteja omaan työhönsä.

– Kannatti lähteä, Aksila-Hursti toteaa, vaikka opinnot ovat tuskin puolessa välissä. – Olen saanut paljon ideoita omaan työhöni. Ne opit ovat ihan konkreettisia asioita; tiedän, että tämän jos teen niin moni asia meidän tiimissä ja yhtiössä on paremmin. 

Konkreettisten kehitysideoiden lisäksi Krista Aksila-Hursti ja Kalle Tuominen kertovat kouluttajien tason yllättäneen heidät positiivisesti.

 –  Kouluttajat ovat olleen tosi hyviä ja ammattitaitoisia. He oikeasti tietävät, mistä puhuvat, Tuominen kuvailee.

Molemmat pitävät myös ennen koulutuspäiviä työstettäviä ennakkotehtäviä hyvänä oppimisen apuna.  

–  Ennakkotehtävien ansiosta olen hyvin valmistautunut päivään, en tule tyhjän päälle, Tuominen sanoo. –  Niiden avulla lähipäivästä saa paljon enemmän irti, Aksila-Hursti jatkaa.

Molemmat toteavat myös saaneensa jo nyt paljon lisää ammatillista itsevarmuutta, vaikka opinnot ovat vielä kesken. 

– Markkinointihan ei ole vain rolluppia, tykkäyksiä ja tarraa, vaan työaika menee oikeasti paljon suurempien asioiden äärellä. Koulutus on antanut minulle laajempaa näkemystä esimerkiksi kampanjoiden mittaamiseen ja tulosten raportointiin. Nyt minun on helpompi raportoida esimerkiksi johtoryhmälle, Aksila-Hursti kertoo.

– Olen saanut syvempää ymmärrystä markkinointiin ja liiketoimintaan kokonaisvaltaisesti. Ja sen perusteella pystyn käymään organisaatiossa paljon syvällisempää keskustelua niin oman organisaationi projekteista kuin asiakasprojekteistakin, Tuominen täydentää.

Markkinointiviestinnän tutkintojen nimetkin uudistuivat

Tutkintojen perusteiden uudistuessa niiden nimetkin uudistuivat. Tutkinnoista tuli uudistuksessa liiketoiminnan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osaamisaloja.

Entinen markkinointiviestinnän ammattitutkinto löytyy nyt verkkosivuiltamme ja hakukoneesta nimellä markkinointiviestintä – liiketoiminnan ammattitutkinto Espoo ja Oulu. Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto on nyt markkinointiviestintä – liiketoiminnan erikoisammattitutkinto Espoo.


Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.