Uudelle esimiehelle työkalut lähiesimiestyön koulutuksesta

Matti Paavola, Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Matti Paavola, Staff Manager, Engineering, Qualcomm Finland RFFE Oy

Pari vuotta sitten minua pyydettiin vastikään perustetun nelihenkisen tiimin tiiminvetäjäksi. Minulle oli haaste siirtyä työntekijästä esimieheksi, mutta oli selvää, että otan haasteen vastaan.

Lähiesimiesroolissani koordinoin ja seuraan työtä ja aikatauluja sekä toimin lähimpänä esimiehenä tiimiläisille, joita on nyt jo seitsemän. Työnantajallani ei ollut sopivaa esimieskoulutusta meille uusille esimiehille ja lähiesimiehille, ja meiltä aloittikin lähiesimiestyön ammattitutkinnon opinnot minä ja neljä kollegaa.

Koulutus tuli juuri sopivaan ajankohtaan: olin jo ehtinyt päästä esimiestehtävään kiinni, ja koulutus laajensi näkemystä ja toi uusia ideoita tiimin kehittämiseen.

Itselleni koulutus tuli juuri sopivaan ajankohtaan: minulla oli noin vuoden kokemus lähiesimiestyöstä. Olin jo ehtinyt päästä esimiestehtävään kiinni, ja koulutus laajensi näkemystä ja toi uusia ideoita tiimin kehittämiseen.

Lähiesimiestyön koulutus muutti esimiestyön painopistettä

Koulutuksessa oivalsin uutta lähiesimiehen roolista. Koen, että esimiestyöni on muuttunut aika paljon verrattuna aikaan ennen koulutusta.

Olennaista on tukea tiimiläisiä toimimaan itsenäisesti niin, että teen itseni tarpeettomaksi. Se on vastaperustetun tiimin kanssa haaste. Esimiehenä tehtäväni on coachata eikä antaa valmiita vastauksia, mikä kannustaa itsenäiseen työskentelyyn ja omiin oivalluksiin.

Lisäksi ajatteluani avarsi analyysi omasta johtamistyylistä ja persoonasta. Hahmotin, että olemme kaikki erilaisia persoonia, ja sain työkaluja, miten omassa tiimissäni voin hyödyntää tätä dynamiikkaa työn sujuvoittamiseksi.

Työnantajaa toki hyödyttää myös se, että minulla on selkeämpi yleiskuva siitä, millaiset vastuut, velvollisuudet ja työtehtävät esimiestyöhön kuuluu. Osaan siis hoitaa lähiesimiehen tehtäviä työlainsäädännön mukaan.

Suosittelen lämpimästi Markkinointi-instituuttia* koulutuspaikkana. Kouluttajat olivat alansa ammattilaisia ja jakoivat yritystoiminnan eri aloilta asiantuntemustaan ja näkemystään. Opin myös muiden opiskelijoiden jakamista kokemuksista, sillä ryhmään kuului esimiehiä eri aloilta ja erilaisista rooleista. Materiaaleihin ja muistiinpanoihin tulen varmasti palaamaan myöhemminkin.

Näyttötutkinto-opiskelu pureutuu lähiesimiestyön arkeen

Edelliset kokemukseni opiskelusta ovat mikroelektroniikka-suunnittelualan tohtoritutkinnosta. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon opiskelu on hyvin erilaista kuin akateemiset opinnot.

Kun aihe oli kiinnostava ja kaikki opintoihin liittyvä edesauttoi työtä, motivaatiota opintoihin riitti työn ohessa.

Intensiiviset koulutuspäivät noin kerran kuussa toivat vaihtelua työhön. Ja kun aihe oli kiinnostava ja kaikki opintoihin liittyvä edesauttoi työtä, motivaatiota opintoihin riitti työn ohessa.

Näyttötutkintoa opiskellessa saa pureksia asioita vielä syvällisemmin kuin muissa valmennuksissa. Ei siis tule oiottua mutkissa. Virallisen näyttötutkinnon suorittamiseen liittyy useita osa-alueita ja työn raportointia, mutta sitä ei pidä säikähtää. Kaikki liittyy kiinteästi omaan työhön ja aikataulu sopii työn oheen. Lisäksi koulutuksen järjestäjä seuraa etenemistä ja aikatauluja ja tsemppaa.

Vaikka etukäteen tehtiinkin henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma, opinnot joustivat tarpeen mukaan. 

Tutustu koulutukseen: Lähiesimiestyön ammattitutkinto 


*Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.