HAKU ON PÄÄTTYNYT. Tarvitsetko tiimiisi asiakaslähtöistä myynnin ja markkinoinnin osaajaa?

Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus saada uusi monikanavaisen markkinoinnin ja myynnin osaaja, joka pystyy tekemään tavoitteellista myyntityötä, kehittämään asiakaskokemusta sekä hyödyntämään työssään tehokkaasti markkinoinnin kanavia ja keinoja.

Marketing and Sales Specialist F.E.C on Uudenmaan alueen yritysten tarpeisiin suunniteltu rekrytointikanava, joka tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden panostaa asiakaskokemuksen kehittämiseen markkinoinnin ja myynnin menetelmin. Koulutuksen kautta voit löytää yritykseesi uuden osaajan esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittämiseen, myynnin, markkinoinnin ja verkkokaupan tehtäviin tai kehitysprojekteihin, sekä digitaalisuuden mukanaan tuomiin lukuisiin osaamistarpeisiin myynnissä tai markkinoinnissa. 

Hakijat ovat ammatillisen- tai korkeakoulutuksen käyneitä, ja heillä on jo taustaa markkinoinnista ja/tai myynnistä. He tulevat koulutukseen laajentaakseen osaamistaan markkinoinnin ja myynnin eri osa-alueisiin. Yhteistä hakijoilla on vahva motivaatio uuden oppimiseen sekä kiinnostus työllistyä monipuolisiin markkinoinnin tai myynnin tehtäviin.

Voit valita koulutuksen hakijoista soveltuvimman henkilön työskentelemään kuuden kuukauden ajaksi koulutussopimuksella. Koulutettava henkilö tarjoaa työpanoksensa sekä tuoreen osaamisensa yrityksen käyttöön ja kehittää samanaikaisesti taitojaan korkeatasoisessa, alansa ammattilaisten vetämässä koulutuksessa.

Näin uuden osaajan rekrytointi etenee: 

Koulutettavan kanssa solmitaan koulutussopimus

Yritys, koulutettava ja Rastor-instituutti allekirjoittavat F.E.C -koulutussopimuksen. Koulutussopimuksen aikana henkilö työskentelee yrityksessä ja hänet koulutetaan työtehtäviinsä Rastor-instituutin koulutuksen sekä yrityksessä käytännön työtehtävissä. Koulutussopimuksen tavoitteena on solmia työsopimus koulutusjakson päätyttyä tai sen aikana.

Ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa joustavasti yrityksesi tarpeen mukaan 11.4.-5.6.2023, kun sopiva koulutettava löytyy. Koulutussopimuksen kokonaiskesto on kuusi kuukautta sisältäen 100 päivää yrityksessä työskentelyä sekä 20 päivää koulutusta Rastor-instituutissa. Koulutuksen lomajakso on 24.-28.7.2023.

Hinta

Ehdokkaiden esittely on maksutonta. Jos ehdokkaista löytyy tarpeeseesi sopiva henkilö, koulutuksen hinta on 1400 €/kk/hlö + alv 24 %.

Miten edetä?

Varaa sinulle sopiva aika etätapaamiseen, niin jutellaan millaiseen tarpeeseen etsit tekijää. Sopivien ehdokkaiden kartoittaminen ei sido sinua mihinkään

VARAA TÄSTÄ

Koulutuspäivien aiheet ja sisällöt

Koulutus koostuu itsenäisesti opiskeltavista verkkokursseista ja koulutuspäivistä.

Koulutuksessa käsitellään asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä monipuolisesti markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta mm. seuraavien teemojen kautta:  

Asiakaskokemus
Tiedostat, miksi erinomaisen asiakaskokemuksen tulee olla jokaisen yrityksen toiminnan keskiössä. Ymmärrät ostokäyttäytymisen muutoksen ja digitalisuuden vaikutuksen asiakaskokemuksen muodostumiseen ja opit kehittämään asiakaskokemusta.

Brändi ja vastuullisuus
Ymmärrät brändin merkityksen ja vastuullisuuden liiketoiminnassa. Miten brändi tuottaa arvoa asiakkaalle, brändilupaus lunastetaan ja brändin arvo kotiutetaan.
 
Asiakkuusstrategia
Hahmotat mitä toimivalla asiakkuusstrategialla voidaan saavuttaa. Miten erotutaan markkinassa, löydetään uusia markkinoita tai synnytetään uutta kysyntää.

Markkinointiviestintä
Hahmotat mikä on markkinointiviestinnän rooli osana liiketoimintaa. Perehdyt monipuolisesti markkinoinnin toimintaympäristöön ja markkinointijuridiikan olennaisiin kysymyksiin. Sinulle tulevat tutuksi mm. asiakaskeskeisyys, monikanavaisuus sekä social selling.

Monikanavainen markkinointi ja myynti yrityksen strategiassa 
Digitalisoituminen muuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Ymmärrät miten moderni myynti- ja markkinointiprosessi toimivat ja miksi ne tulee hitsata saumattomasti yhteen. 

Onnistu etämyynnissä 
Etämyynti on tullut jäädäkseen. Saat rohkeutta ja vaikuttavuutta asiakaskohtaamisiin sekä eväitä onnistuneeseen myyntitilanteeseen.

Sometyökalut haltuun
Keskityt somekanavien (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram) olennaisimpiin ominaisuuksiin myynnin ja markkinoinnin työkaluna ja saat vinkkejä eri somekanavien hyödyntämiseen työssäsi.

Työelämän kirjoitustaidot, markkinoinnilliset ja myyvät tekstit
Hyvä teksti myy! Kehität taitojasi asiakaslähtöisten, napakoiden ja kiinnostavien myynti- ja markkinointitekstien kirjoittajana. 

Verkkokaupan menestystekijät 
Hahmotat, miten kävijävirtaa verkkokauppaan vauhditetaan ja kävijöistä tehdään ostavia asiakkaita. 

Vuorovaikutustaidot
Tunnistat omat vahvuutesi ja opit toimimaan vaikuttavasti erilaisten asiakkaiden kanssa.

Asiakaskokemus ja data 
Saat käsityksen asiakasdatan monista eri lähteistä ja opit hyödyntämään dataa asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Taloudellinen toimintatapa – myynnin ja markkinoinnin mittaaminen
Ymmärrät olennaisimmat asiat myynnin ja markkinoinnin tunnusluvuista. Mitä kannattaa mitata ja miten? Opit seuraamaan omien myyntitavoitteidesi toteutumista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Yritysten usein kysytyt kysymykset F.E.C-koulutuksista

F.E.C-koulutus (Further Educated with Companies) on ELY-keskusten hankkimaa työvoimakoulutusta korkeakoulutetuille työnhakijoille. F.E.C-koulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden valita työnhakijoiden keskuudesta potentiaalinen työnhakija kehittymään ja kouluttautumaan tehtävissään. Koulutus toteutetaan yhteistyössä paikallisen TE-palveluiden kanssa.