Rekrytoiva koulutus toi työpaikan HR-alalla

Jan_Laakso_600x350.png

Kolmekymppisen Jan Laakson ura teki viimeisen vuoden aikana ison, toivotun käännöksen. Hän siirtyi rekrytoivan koulutuksen avulla media-alalta HR-tehtäviin ja sai unelmiensa työpaikan. HR-asiantuntija F.E.C -koulutuksen ansiosta Laakso työskentelee nykyään HR-assistenttina Rovio Entertainmentilla.

Rekrytoivan koulutuksen kautta työelämään kiinni

Jan Laakso valmistui tradenomiksi Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta vuonna 2017 pääaineenaan markkinointi. Tähtäimessä nuorella vastavalmistuneella oli ura media-alalla. Ura lähtikin lupaavasti käyntiin hänen työllistyessään nopeasti mediatoimistoon. 

Vaikka työ mediatoimistossa oli kiinnostavaa, puntaroi Laakso kuitenkin mielessään alanvaihtoa. 

”Halusin tehdä hieman ihmisläheisempiä hommia”, toteaa Laakso.
Muutaman vuoden työskentelyn jälkeen työsuhde päättyi ja Laakso hakeutui työnhakijaksi. 

”HR oli pitkään ollut ajatuksissani, ja HR-rekrykoulutuksen kautta sain mahdollisuuden siirtyä toivomalleni alalle.” 

Kouluttajat olivat alansa asiantuntijoita ja olen oppinut todella paljon HR-alasta. Opetus ei ollut kuivaa monologia vaan hyvin vuorovaikutteista. Opiskelijoilla on ollut aktiivinen rooli.

Rekrytoivasta koulutuksesta Laakso kuuli, kun TE-toimistosta soitettiin ja vinkattiin käynnissä olevasta hausta HR-asiantuntija F.E.C -koulutukseen. Hän päätti laittaa hakemusta menemään – tosin aivan viime tipalla, viimeisenä hakupäivänä. Ilokseen Laakso hyväksyttiin rekrykoulutukseen, minkä jälkeen alkoi työssäoppimispaikan hakuprosessi. 

Rekrytoivassa koulutuksessa kohtaavat sopiva työnhakija ja työnantaja

Rekrytoivaan koulutukseen osallistuva opiskelee uutta alaa ja samaan aikaan työskentelee työssäoppimispaikassa noin puolen vuoden ajan. Rastor-instituutti etsii koulutukseen osallistuville työssäoppimispaikkoja, ja tämän lisäksi Laakso haki myös itse aktiivisesti paikkoja eri yrityksistä. Tavoitteena on, että harjoittelujakson päätteeksi osallistujan palkataan yritykseen koulutusta vastaaviin tehtäviin. 

”Työssäoppimispaikan hakuprosessi oli selkeä ja hyvin toteutettu, lisäksi se eteni mukavan nopealla aikataululla”, Laakso sanoo. 

Kolmen työpaikkahaastattelun jälkeen kohdalle osui todella toivottu ja mielenkiintoinen työpaikka, mobiilipelejä kehittävä Rovio Entertainment Oyj. 

”Rovio oli minulle erittäin mieleinen vaihtoehto. Halusinkin työskennellä isossa yrityksessä, jossa saisin nähdä, miten toteutetaan tarkasti suunniteltua, kansainvälistä HR-työskentelyä. Roviolla on mietitty näitä asioita monta vuotta. Systeemit toimii, niin sanotusti.” 

Yrityksen työkieli on englanti, mikä myös sopi Laaksolle mainiosti, olihan hän tottunut siihen jo mediatoimistoaikoinaan. 

Laakso aloitti Rovion kahdeksan hengen HR-tiimissä tittelinään HR-assistentti. Vaihteleviin työtehtäviin kuuluu muun muassa rekrytointitehtävissä avustaminen, kuten työhaastatteluiden järjestäminen, tietokantojen päivittäminen ja sopimusten laadinta. Erityisesti raportointi ja tietokantojen kehittäminen ovat olleet Laaksolle mieluisaa työtä.

Sopisiko rekrytoiva koulutus seuraavaksi askeleksi sinun urallesi?

KATSO AVOIMET REKRYTOIVAT KOULUTUKSET

Rovio_Laakso_Koski_600x350.png
Jan Laakso sai unelmiensa työpaikan HR-alalla rekrytoivan koulutuksen kautta. Esimies ja mentori Janiina Koski näkee, että Rovio Entertainment voisi harkita rekrytoivan koulutuksen käyttämistä myös jatkossa yhtenä keinona saada uusia osaajia.

Tyytyväinen työnantaja

Miten Rovio sitten päätyi etsimään työntekijää rekrytoivalla koulutuksella? Senior HR Specialist Janiina Koski, kertoo HR-kollegan löytäneen koulutusvaihtoehdon HR-ammattilaisille suunnatusta Facebook-ryhmästä. 

”Kun yrityksessä todettiin tarve lisäkäsiparille, otimme yhteyttä Rastor-instituuttiin. Hakuprosessi koettiin helpoksi, etenkin kun Rastor-instituutti teki ns. esirekrytoinnin ja haastatteluun valikoitui lopuksi muutama kandidaatti”, kertoo Koski, joka toimii Laakson esimiehenä ja mentorina.

”Kokemus on ollut työnantajan näkökulmasta positiivinen, ja näen, että voimme harkita rekrytoivan koulutuksen käyttämistä myös jatkossa yhtenä keinona saada uusia osaajia”, Koski sanoo. 

Työnantaja, etsitkö uutta osaajaa? Rekrytoivan koulutuksen kautta voit löytää uuden osaajan.

TUTUSTU REKRYTOINTIPALVELUIHIMME

Rekrytoivassa koulutuksessa opitaan koulutuspäivissä ja työpaikalla

Rekrytoivassa koulutuksessa opiskellaan työn ohessa Rastor-instituutin koulutuksissa. Ne saavat Laaksolta positiiviset arviot. 

”Kouluttajat olivat alansa asiantuntijoita ja olen oppinut todella paljon HR-alasta. Opetus ei ollut kuivaa monologia vaan hyvin vuorovaikutteista. Opiskelijoilla on ollut aktiivinen rooli, ja olemme saaneet myös haastaa kouluttajia ja kertoa omia näkemyksiämme asioista”, kertoo Laakso. 

Minulle tämä on ollut ammatillinen täysosuma. Olen löytänyt työn, jonka tunnen tärkeäksi omien arvojen kannalta.

”On hienoa, että samanaikaisesti on oppinut koulutuspäivissä teorian ja työelämässä käytännön.” 

Työpäivien väliin sijoittuvat lähiopetuspäivät eivät olleet ongelmallisia myöskään Laakson esimiehelle Koskelle, sillä ne ovat tiedossa hyvissä ajoin etukäteen.

Ammatillinen täysosuma

Kun työssäoppimiskausi lähenee loppuaan, ovat Laakson tulevaisuudennäkymät selvät. 

”Aion jatkaa HR-tehtävissä. Minulle tämä on ollut ammatillinen täysosuma. Olen löytänyt työn, jonka tunnen tärkeäksi omien arvojen kannalta. Koen päivittäin auttavani muita ihmisiä ja saan tehdä työtä, josta pidän.”

Rekrytoivaa koulutusta Laakso suosittelee kaikille, jotka haaveilevat alanvaihdosta tai jotka haluavat yhdistää teoriaopinnot samanaikaisesti käytännön työharjoitteluun, iästä riippumatta. 

 

Tutustu myös näihin alanvaihtajille sopiviin koulutuksiin: