Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tule kehittämään liiketoimintaa palvelumuotoilun keinoin! Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon opeilla vauhditat palvelusi myyntiä. Ymmärrät, miten houkutteleva tuote tai palvelu syntyy ja kuinka sille rakennetaan asiakaslähtöiset myyntiargumentit ennen lanseerausta. Palvelumuotoiluun painottuva tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka kehität tuotteita tai palveluita, vastaat esimiehenä liiketoiminnan kehittämisestä tai toimit yrittäjänä.

Tuotteista palvelusi ja vauhdita liiketoimintaasi!

Tässä palvelumuotoilukoulutuksessa lähtökohtana on oman yrityksesi tuote- tai palvelunkehittämisidea, jota viet eteenpäin asiantuntijoiden ohjauksessa. Opit parantamaan asiakasymmärrystäsi, perehdyt palvelumuotoilun menetelmiin ja opit tuotteistamisen prosessin työstämällä omaa kehityshankettasi. Kehittämisen kohteena voi olla tuote tai palvelu, josta haluat saada entistä toimivamman ja myyvän.

Opit ajattelemaan käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti ja tuotteistamaan palvelusi siten, että se palvelee niin loppukäyttäjää kuin yrityksesi tavoitteita. Ymmärrät myös palvelun hinnoittelun ja sen taloudelliset vaikutukset. Koulutuksessa opit myös tekemään strategisia valintoja.

Tarjoamme tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta myös eri painotuksilla:

Kysy lisätietoja
Tuomo Talvitie liiketoimintapäällikkö 040 669 4148 tuomo.talvitie@rastorinst.fi
Laajuus
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkintokoulutuksen laajuus opintopisteinä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.

Koulutus koostuu innostavista monimuotoisista koulutusosioista sekä koulutuksen aikana tehtävästä kehityshankkeesta. Etäopiskelun aikana ja oman kehityshankkeen eteenpäin viemisessä sovellat koulutuspäivien sisältöjä omaan työhösi. 

Starttipäivä 
Koulutus käynnistyy starttipäivällä, jossa saat tietoa tutkinnon rakenteesta, kurssien sisällöstä ja opiskelun käytännöistä. Starttipäivän jälkeen kanssasi sovitaan henkilökohtainen keskustelu ja laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma.
 

1. PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN

Johdanto kehittämiseen
Opit ymmärtämään muutokset tuote- ja palvelukehityksessä ja projektien vetämisessä. Tutustut uusiin kehitysmenetelmiin ja työn tekemisen muotojen kehittymiseen ja niiden potentiaaliin. Tavoitteena on saada kehittämisen kipinä ja valmius uudistaa työntekemisen tapoja sekä luoda alustava projektisuunnitelma omalle kehityshankkeelle.

Asiakaslähtöisen ajattelun perusteet 
Koulutuspäivän jälkeen tiedät mitä asiakasymmärrys on ja mitä se merkitsee koko organisaation liiketoiminnalle. Ymmärrät asiakaskokemuksen ja asiakkaan osallistamisen merkityksen liiketoiminnalle. Osaat kasvattaa yrityksen asiakasymmärrystä erilaisilla keinoilla ja tunnet palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät sekä niiden tarkoituksen

Projektin johtaminen (verkkototeutus)
Jokainen kehittämishanke on projekti, joten projektijohtamisen taitoja tarvitaan palvelunkehittämishankkeissakin. Koulutuksessa opit kaikki tärkeimmät asiat, jotka tulee ottaa huomioon projektin eri vaiheissa. Saat käyttöösi konkreettisia työkaluja ja esimerkkejä elävästä työelämästä 

Sparrausklinikka I
Tällä klinikalla pääset sparraamaan kehityshankettasi palvelumuotoilun asiantuntijan ja muiden opiskelijoiden kanssa pienryhmätyöskentelyssä. Voit testata pienryhmässä ideoistasi ja jalostaa palveluasi ketterin menetelmin. Saat henkilökohtaista palautetta omasta hankkeestasi.

Digiajan asiakas (verkkototeutus)
Ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen ja oman roolisi prosessissa. Ymmärrät, miten ostokäyttäytymisen muutos ja digitaalisuus vaikuttavat asiakkuuksien johtamiseen. Tunnistat eri myyntikanavat ja tiedostat niiden hyödyntämismahdollisuudet asiakkuuksien johtamisessa. Tiedät eri tapoja segmentoida asiakkaita ja tunnistat omalle organisaatiollesi sopivimmat asiakkaat. Tunnistat erilaisia keinoja käynnistää dialogi asiakkaan kanssa.

Strategiset valinnat ja liiketoimintamallit
Ymmärrät, miksi strategisten valintojen tekeminen on palveluiden kehittämisessä tärkeää. Opit, miten tehdä strategisia valintoja kilpailija-analyysin pohjalta ja erottua kilpailluilla markkinoilla. Opit liiketoimintamallien tekemisen Business Model Canvasin ja Lean Canvasin avulla. Näillä menetelmillä pystyt päivittämään liiketoimintamalliasi nopeasti ja ketterästi vastaamaan nopeasti muuttuvaa markkinatilannetta.
 

2. PALVELUMUOTOILU TUOTEKEHITYSTYÖSSÄ

Palvelumuotoilun prosessi
Ymmärrät asiakasprofiloinnin ja sidosryhmät. Osaat kuvata palvelupolun ymmärrettävällä tavalla visuaalisesti tai kirjallisesti, esim. blueprinttaus, sarjakuvat, käyttäjäkuvaukset.

Sparrausklinikka II
Tällä klinikalla pääset sparraamaan kehityshankettasi palvelumuotoilun asiantuntijan ja muiden opiskelijoiden kanssa pienryhmätyöskentelyssä. Voit testata pienryhmässä ideoitasi ja jalostaa palveluasi palvelumuotoilun menetelmin. Saat henkilökohtaista palautetta omasta hankkeestasi.

Palvelumuotoilun toteuttaminen
Opit kehittämään palvelua iteratiivisesti eli muotoilemaan palvelua asiakasymmärryksen ja saamasi palautteen pohjalta. Opit palvelumuotoilun menetelmin päivittämään palvelun ominaisuuksia ja liiketoimintamalliasi tavoitteena toteuttaa palvelu, joka ratkaisee oikean asiakastarpeen.
 

3. TUOTTEISTAMINEN TUOTEKEHITYSPROSESSISSA 

Hinnoittelu ja taloudelliset vaikutukset
Opit arvioimaan tuotteen tai palvelun taloudelliset vaikutukset ja selvittämään käyttöönoton kustannukset sekä rahoituksen. Osaa hinnoitella palvelun markkinalähtöisesti.

Palvelun lanseeraus 
Opit tuottamaan uutta tai päivittämään jo olemassa olevaa esittelymateriaalia. Osaat kuvata ja päivittää valitut jakelukanavat liiketoimintamallissa. Luot myyntiargumentit. Testaat, paketoit ja lanseeraat tuotteen tai palvelun. Teet yhteenvedon tuotekehitystyön prosessista ja sen tuloksista ja kuvaat lopputuloksen.

Sparrausklinikka III
Viimeisellä sparrausklinikalla viimeistelet oman kehityshankkeesi ja valmistelet materiaalit tutkinnon suorittamiseen.Jokin muu koulutus?