Opiskelijakokemuksia • 29.03.2022

Oppimispolun viitoittamat kehitysaskeleet näkyvät liikevaihdossa

Sirpa Haapanen on opiskellut Rastor-instituutissa tavoitteellisesti kokonaisen oppimispolun. Jokaisen koulutuksen avulla hän on ottanut merkittävän kehitysaskeleen omassa työssään ja vienyt eteenpäin omaa tunnistettavaa muutostaan kehittäen koko organisaation toimintaa.

Sirpa, miten ja miksi päädyit opiskelemaan kokonaisen oppimispolun?

– Olen koko työurani ollut kiinnostunut kehittymään monipuolisesti asiantuntijana ja lisäämään substanssiosaamistani. Opiskelun pariin on yhä uudelleen vetänyt muuttunut tehtäväkuva, ajankohtaisen tiedon tarve tai voisiko sanoa uuden oppimisen innostus. Olen tehnyt pitkän työuran lakitoimistossa, joka on aina suhtautunut positiivisesti opiskeluun työn ohessa ja kannustanut asiantuntijoitaan kehittämään osaamistaan, jonka kautta voi edetä monipuolisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

sirpa-haapanen-600x350px.jpg

Mitä kehitysvaiheita olet tunnistanut oppimispolullasi?

UUDEN OPPIMISTA JA AMMATILLISTA MUUTOSTA

Markkinointiviestinnän ammattitutkintoa aloittaessani olin todella ison uuden asian edessä. Olin toki tehnyt markkinointiviestintää useiden vuosien ajan organisaationi vakiintunein tavoin, mutta nyt pääsin tutustumaan markkinoinnin ja markkinointiviestinnän maailmaan Rastor-instituutin huippuammattilaisten opastuksella. Alkuun jo yksistään alan terminologia tuotti haasteita, mutta siihenkin löytyi ratkaisu Rastor-instituutin ekstrakurssin kautta. Odotukseni oli saada itselleni uutta ajantasaista tietoa markkinoinnista, työkaluja markkinointiviestinnän tavoitteelliseen ja tulokselliseen toteuttamiseen sekä työkaluja muutoksen aloittamiseksi työpaikallani. Ensimmäinen tutkinto antoi minulle mm. ideoita  lakitoimistomme Maanomistajien Arviointikeskuksen yritysilmeen uudistamiseksi ja onnistunut muutos vietiinkin läpi.

KASVUA JA KEHITTYMISTÄ MUUTOKSEN ETEENPÄINVIEMISEKSI

– Perusasioiden tultua markkinointiviestinnän ammattitutkinnossa tutuksi ja saatuani kehitettyä Arviointikeskuksen perusmarkkinointia tunsin, että tarvitsin lisää työkaluja viedäkseni muutosta edelleen eteenpäin. Silloin hakeuduin Rastor-instituuttiin opiskelemaan markkinointiviestinnän erikoisammattitutkintoa. Tämän koulutuksen aikana keskityin kehittämään Arviointikeskuksen digitaalista markkinointia ja markkinointiviestintää.

LAAJEMPAA NÄKEMYSTÄ JA KOKONAISUUKSIEN HALLINTAA

– Olen kiitollinen, että Rastor-instituutissa tuetaan opiskelijoiden oppimispolkua ehdotuksin ja neuvoin. Rastor-instituutin kannustuksesta lähdin suorittamaan markkinoinnin johtamisen tutkintoa (MJD). En ehkä olisi harkinnut jatkoa heti edellisten opiskeluiden perään, mutta sain minulle valmiiksi räätälöidyn ehdotuksen MJD-tutkintoon tarvittavista lisäopinnoista. Se motivoi ja innosti jatkamaan opiskeluja. Odotukset olivat nyt henkilökohtaisessa kehittymisessä ja itsensä johtamisessa, jotta voisin tukea Arviointikeskusta ja tiimiä menestymään strategisissa tavoitteissaan.  Tämä viimeinen koulutuskokonaisuus opetti miettimään kokonaisuuksia laajemmasta perspektiivistä ja antoi näkemystä projektien johtamiseen sekä tiimin kouluttamiseen ja tukemiseen.

PLUSSANA LIIKETOIMINNAN YMMÄRRYS LUKUJEN VALOSSA

– Aikaisemmin opiskelemani talouden ja rahoituksen koulutukset, kirjanpitäjän tutkinto sekä budjetointi- ja kustannustehokkuus -koulutusohjelma antavat hyvän pohjaymmärryksen markkinoinnin toteuttamismahdollisuuksille yrityksen liiketoiminnassa.

infograafi-opintopolku-v4.jpg
Kaikki Rastor-instituutin koulutukset tähtäävät konkreettiseen tunnistettavaan muutokseen.

Mikä oli koulutuksen paras anti ja suurin oivallus? Millaisiin haasteisiin törmäsit?

– Kyllä ihan parasta antia on ollut käytännönläheinen opetus, harjoitustyöt ja projektit. Keskitytään aina olennaiseen ja sitä kautta kehittymiseen. Aikuisopiskelijana tärkeä oivallus on ollut se, miten voi heti hyödyntää kaiken opitun omassa työssään. Koulutuksen ja harjoitustöiden avulla olen pystynyt kehittämään Arviointikeskuksen markkinointiviestinnän kokonaisuutta. Teemme nyt markkinointiviestintää tavoitteellisemmin, suunnitelmallisemmin ja tuloksellisemmin. Käytäntöön viedyt harjoitukset ovat tukeneet strategisia tavoitteitamme ja näkyvät myös liikevaihdossa.

– Opiskeluun kuuluu tietysti ajoittain haasteita eri asioissa, jotka koskevat työ- ja yksityiselämää, mutta Rastor-instituutista on aina löytynyt tarvittava tuki ja suunnitelma opiskelun onnistumiseksi. Saamani tuki on poikkeuksetta ylittänyt odotukseni.

Teemme nyt asioita tavoitteellisemmin, suunnitelmallisemmin ja tuloksellisemmin. Koulutus on tukenut strategisia tavoitteitamme ja näkyy myös liikevaihdossa.

Mitä muutosta tunnistat arjessasi?

– Tunnistettava muutos näkyy arjessani oman ajattelutavan muutoksena läpi työtehtävien. Tavoite, mittarit, toimintasuunnitelma, aikataulu, seuranta, mittaus ja analysointi ovat asioita, joista on tullut luonteva osa jokapäiväistä työskentelyäni. Suunnitelmallisuus entisen tilanteeseen reagoinnin sijaan. Muutos näkyy tietysti myös kaiken sen oppimani mukana, mitä olen pystynyt tuomaan opiskeluista käytäntöön Arviointikeskuksessa. Uskon innostukseni myötä saaneeni tiimikavereitani sitoutettua uudistuksiin markkinointiviestinnässä ja muutos on tuottanut tuloksia lisääntyneinä asiakaskontakteina ja toimeksiantoina.

Mitä haluat sanoa opiskelua harkitseville?

– Osaamisen päivittämisellä saa ylläpidettyä omaa työmarkkina-arvoaan läpi koko työuran. Aikuisopiskelu siis kannattaa ja tunne omasta kehittymisestä tuo työhön aina uutta innostusta. Minulle sisällöntuotanto sähköisiin medioihin on lähellä sydäntä. Oma tavoitteeni on kehittyä kirjoittajana ja tehdä ammattimaisempaa visuaalista viestintää. Asiakaslähtöisyyden kehittäminen on yksi tähän vaikuttava tarpeemme. Tähänkin on varmasti hyviä opiskeluvaihtoehtoja Rastor-instituutissa.