Rastor-instituutti selvitti valmistuneiden opiskelijoiden ja yritysasiakkaiden kokemuksia toiminnasta, palveluista ja yhteistyöstä. Innolinkin toteuttamassa tutkimuksessa tulokset olivat erittäin positiivisia. Nykyasiakkaiden Rastor-instituutille antama suosittelun NPS-arvo on 50. 

Tutkimuksen perusteella Rastor-instituutin NPS Net Promoter Score on 50. Innolinkin valtakunnallisen tutkimuskannan mukaan keskimääräinen NPS on 38, joten Rastor-instituutin yhteistulokset ovat erinomaisia. 

"Hienosti hoidettu. On helppoa olla asiakkaana"

Asiakastutkimus_2022_NPS.jpg
Asiakkaiden antama nettosuositteluindeksi on 50

Asiakkaiden antamat arviot olivat kokonaisuudessaan erittäin hyviä. Perusteluissa vastaajat käyttivät toistuvasti seuraavia sanoja:

Asiakastutkimus_2022_arviot.jpg
Asiakkaiden antamissa arvioissa toistuvia kuvauksia

Tutustu tarkemmin vastaajaryhmien tuloksiin:

Loppuvuodesta 2022 tehdyssä tutkimuksessa oli 535 vastaajaa, jotka edustavat Rastor-instituutin yritysasiakkaita sekä vuonna 2022 valmistuneita opiskelijoita. Vastanneita yrityspäättäjiä on 50 ja opiskelijoita 483.  

Jaa sivu