Johtaja virtaa kuin vuolas vesi – Rastor-instituutin alumnitoiminta liikkeelle

Julkaistu 20.5.2022

Poks! Juhlaan on nyt hyvä syy, sillä Rastor-instituutin historian ensimmäinen alumnitilaisuus järjestettiin tiistaina 17.5.2022 johtajuutta opiskelleille henkilöille.

Verkkotapahtuman runsasta kuulijakuntaa innosti valmentavan johtajuuden kouluttaja, coach ja kirjailija Dan Soback. Dan viritteli keskustelua siitä, mihin suuntaan maailma on menossa johtajuuden näkökulmasta ja millaista viisautta valmentava johtaminen tuo organisaatioon.

Dan_Paivi_Tiina_600x350.jpg
Kouluttaja Dan Soback sekä Rastor-instituutin tarjoomapäällikkö Päivi Sinkkonen ja osaamispäällikkö Tiina Bergholm (edessä) iloitsevat johtajuutta opiskelleiden alumnitoiminnan avauksesta.

Vaikka johtajuudessa on paljon universaaleja elementtejä, täydentyy se jatkuvasti vallitsevan ajan teemoilla. Perinteinen hierarkkinen johtaminen on joka tapauksessa menettänyt otettaan. Kukapa haluaisi enää työskennellä yhteisössä, jossa työntekijän itseohjautuvuus kitketään pois ja uskallus tukahdutetaan tokaisulla: Älä mieti itse. Kyllä joku muu kertoo seuraavat siirrot.

Valmentavassa johtajuudessa organisaatiokulttuuri opastetaan virtaavaan veteen, jossa jaettu päätöksenteko keinuttaa yhteistä kanoottia. Käskyjen sijaan työntekijää lähestytään kysymyksillä: miten sinun mielestäsi tilanteessa kannattaisi toimia ja miten sinä huomioisit kollegojen roolin tässä kokonaisuudessa? Olennaista onkin balanssi oman työn johtamisen ja kokonaisuuden välillä. Parhaimmillaan valmentava johtaminen on erinomainen yhdistelmä itsejohtajuutta ja yhteisöjohtajuutta.

Käytännössä valmentava johtaminen ohjaa kolmeen suuntaan: eteenpäin kohti tavoitteita, ylöspäin kohti laajempaa näkökulmaa ja sisäänpäin kohti syvempää itsetuntemusta.

Tavoitteita kohti ohjaava johtaminen on kuin läpsäys olalle personal trainerin kädestä. Se on kannustus arjen haasteissa, joiden keskellä ei anneta tuumaakaan periksi sovitusta päämäärästä.

Laajempaa näkökulmaa kohti ohjaava johtaminen oivalluttaa, miten oma toiminta linkittyy osaksi muiden tekemistä. Se ruokkii kokonaisvaltaista ajattelua ja kehittää viisautta tutkiskelevalla otteellaan. Malli toimii monimutkaisissa tilanteissa palloseinänä ja sparrailun välineenä.

Syvempää itsetuntemusta kohti ohjaava johtaminen vie ihmisyyden äärelle. Tässä vaiheessa leiriydytään edessä seisovan ihmisen eteen ja pohditaan: kuka tuo henkilö oikeasti on ja millaisia toiveita hänellä on omasta roolistaan ja johtajan roolista.

Hyvä johtaja yhdistelee valmentavan johtajuuden suuntia aina tilanteen mukaan. Hän liikkuu luontevasti dynaamisessa ympäristössä – kuin virtaavassa vedessä.

Muovaa oma johtajuutesi tähän päivään sopivaksi.

Tutustu Rastor-instituutin johtamiskoulutuksiin