Esitimme viisi kysymystä tekoälystä, vastaajina ovat Goforen johtava konsultti, tohtori Pasi Lehtimäki ja Rastor-instituutin tarjoomapäällikkö Liisa Tuhkanen sekä keskusteleva tekoälysovellus Chat GPT.

Lue, miten valmistautua tekoälyn käyttöönottoon ja hyödyntämiseen ja kuinka tekoäly vaikuttaa yhteiskuntaan, organisaatioihin ja ihmisten tekemään työhön.  

1. Mikä on tärkein tekoälyyn liittyvä asia?

Chat GPT: Riippuu näkökulmasta. Tärkeitä ovat vaikutus yhteiskuntaan ja talouteen, mahdollisuus parantaa tuottavuutta, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, kustannusten vähentäminen sekä tietosuoja, vastuullisuus ja eettisyys.

Pasi: Älykkään teknologian määrä tulee kasvamaan. Tekoälyohjelmistot muuttuvat älykkäämmiksi ja niiden toiminta näyttää ensi vilkaisulla enemmän ihmisen kaltaiselta. Tekoäly oppii paremmin ymmärtämään ihmisiä. Kohtaamme elottomia objekteja, jotka pintapuolisesti katsottuna vaikuttavat toimivan kuten ihminen.

Liisa: Tärkeintä on ymmärtää toimintalogiikkaa eli se, mihin tekoälyä voi ja mihin ei kannata käyttää. Pelisilmä ja terve kriittisyys mukaan tekoälyn käyttöön.  

2. Kuinka valmistautua tekoälyn kehityksen tuomaan muutokseen – mitä ihmisen pitää huomioida? 

Chat GPT: On tärkeää olla valmis sopeutumaan muutoksiin, kehittää ammattitaitoa, tehdä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, ratkaista eettiset kysymykset, suunnitella investointeja ja varmistaa, että tekoäly on kaikille turvallista, vastuullista ja hyödyllistä.

Pasi: Tekoäly ei ole ensimmäinen eikä viimeinen asia, joka takia joudumme muuttumaan. Tämä on vain yksi murros, jota ennen olivat esimerkiksi mobiilimurros ja pilvimurros. 

Liisa: Muutos on jatkuvaa ja vaatii sopeutumista. Positiivisena draiverina toimiakseen muutos edellyttää intoa ottaa asioita haltuun.

Pasi ja Liisa: Tekoälyn antama vastaus on minimi, ihmisen tulee kehittää sitä. Kaikki tekoälyn tarjoama informaatio ei välttämättä ole totta tai sovellu tilanteeseen. Ihmisen rooli on arvioida, muokata ja pohtia. Rikkaus tekoälyn käytössä on se, että jokainen voi keksiä oman tapansa käyttää sitä. 

AI_ Tekoaly_Pasi-Lehtimaki-Liisa-Tuhkanen_600x350.jpg
Tekoälyn mahdollisuuksista keskustelemassa Goforen Pasi Lehtimäki ja Rastor-instituutin Liisa Tuhkanen

3. Miten työelämä muuttuu tekoälyn mahdollisuuksien myötä? 

Chat GPT: Tekoälyn avulla voidaan automatisoida rutiininomaisia tehtäviä, analysoida tietoja ja tehdä ennusteita. Se voi auttaa tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Tekoälyn käyttöönotto voi muuttaa työn vaatimuksia ja uudet tehtävät voivat edellyttää kouluttautumista.

Pasi: Mahdollisuuksien määrä kasvaa. Yksi ihminen pystyy tekemään töitä laajemmin, ajasta suurempi osa voidaan käyttää ajatteluun ja luovaan tekemiseen. Ovia avautuu, ei sulkeudu. Tekoälyn kaltaiset algoritmit mahdollistavat uudenlaiset johtamisjärjestelmät, organisaatiomallit ja siilorajojen välisen yhteistyön. Rakenteelliset muutokset johtavat tuottavuuden kasvuun.  

Liisa: Kehityksen seurauksena työhyvinvointi lisääntyy, kun tylsäksikin koettu arkinen toisto ja konemainen työskentely vähenee. Työtehtävät ja työ monipuolistuvat, asiantuntijuudelle on paikkansa.

4. Mikä on se tekoälyyn liittyvä uskomus, jonka haluat kumota? 

Chat GPT: Yksi on se, että tekoäly on vaarallinen ja tulee korvaamaan ihmisen.  Vaikka tekoäly voi auttaa tekemään päätöksiä ja tehtäviä, se ei kykene korvaamaan ihmisen luovuutta, empatiaa ja intuitiota. 

Pasi: Tekoäly ottaa vallan -ajatus. En pidä siitä, että aihetta lähestytään uhkakuvien kautta. Yhteiskuntaa tulee kehittää niin, että heikommassakin asemassa olevien oloja kehitetään. Tekoäly on vain menestyjille -ajatus on kummallinen myytti. Älykkäällä teknologialla on nimenomaan tarkoitus poistaa eriarvoisuutta.

Liisa: Minä haluan kumota ajatuksen siitä, että tekoäly tulee ja vie kaikkien työpaikat. 

Ihmisen on vaikeaa inspiroitua tekoälyn tuottamasta perusbulkista sisällöstä, mutta analysoimalla ja jatkokehittämällä sen tuottamaa tietoa saamme tajunnan räjäyttäviä vastauksia. Tämä on se asia, joka muuttaa ajattelua ja johtaa uudella tapaa toimimiseen. Tässä on tekoälyn ydin.
Pasi Lehtimäki

5. Millaisia asioita tekoälyssä on tapahtumassa seuraavaksi?

Chat GPT: Soveltaminen etenee uusille alueille ja tekoälyyn liittyviä eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä käsitellään enemmän.

Pasi: Kehitys ja kilpailu toimijoiden kesken on erittäin kovaa. Tekoäly leikkaa läpi koko yhteiskunnan. Ihmisen ja koneen välinen työnjako korostuu. Internetissä oleva tieto on yhä useammin koneen tuottamaa. Miten erotamme toisistaan digitaalisen sisällön totuuden ja valheen? Entä aiheuttaako tiedon kasvava määrä infoähkyn, koemmeko digitaalisen informaation inflaation?

Liisa: Erilaiset sovellusten väliset integraatiot mullistavat maailman ja työkalut lisääntyvät. 

Pasi ja Liisa: Ihmisen aivokuoren toiminta ei muutu tekoälyn hyödyntämisen myötä. Perustarpeemme ja tunteemme säilyvät. Olemme edelleen luolaihmisiä, jotka tarvitsevat ruokaa, turvaa ja yhteisöllisyyttä. 

Haastattelussa on hyödynnetty Chat GPT-tekoälysovelluksen tarjoamia tietoja, paikan päällä keskustelemassa olivat Goforen johtava konsultti Pasi Lehtimäki ja Rastor-instituutin tarjoomapäällikkö Liisa Tuhkanen.

Pasi Lehtimäki on Goforen johtava konsultti ja TkT. Pasin asiantuntemuksen kulmakiviä ovat tekoäly ja johtaminen. Hän tietää, että oppiminen on kokeilemista ja ilman rohkeita kokeiluja ei voi arvioida tekoälyn tuottamaa hyötyä.

Pasi innostuu erityisesti tekoälyä hyödyntävistä asiakaslähtöisistä ratkaisuista ja älykkäistä järjestelmistä. Hän tuntee tiedolla johtamisen tavat ja algoritmien mielenliikkeet. Törmätessään tekoälyyn ensimmäisen kerran Pasi ajatteli "tämä on minun juttuni". Sittemmin hänestä tuli koneoppimista, neuroverkkoja ja tekoälyä tutkinut tekniikan tohtori.