TIEDOTE: Rastor-instituutti ja Finanssiakatemia yhteistyöhön finanssialan työelämälähtöisten koulutustarpeiden kehittämiseksi

Julkaistu 21.12.2021

Finanssiakatemia tarjoaa yhteistyöverkoston finanssialan työnantajien ja oppilaitosten välille. Yhteistyön tarkoitus on saada suora keskusteluyhteys finanssialan osaamistarpeista ja päästä yhdessä ratkomaan, miten tarpeisiin vastataan. Painopisteenä ovat jatkuva oppiminen sekä toimintamallin tunnetuksi tekeminen myös muille toimialoille.

– Finanssialalle on paljon tulijoita, ja painopisteemme onkin jo pari vuotta ollut jatkuva oppiminen työelämää varten. Haluamme mahdollistaa jäsenillemme tiiviin verkostoitumisen, jonka yhteistyönä finanssiala voi kehittyä ja synnyttää uutta. Verkoston kautta toimijat saavat suoran keskusteluyhteyden finanssialan osaamisen tarpeista, sanoo Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo.

Kuvassa Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo.
Kuvassa Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo.

– Yhteistyössämme Finanssiakatemian kanssa saamme mahdollisuuden kuulla suoraan kentältä, mitkä ovat tämänhetkiset ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Kaikki koulutuksemme ovat työelämälähtöisiä, joten meillä on hyvät mahdollisuudet vastata ja kehittää omia koulutuksiamme näiden tarpeiden mukaan. Moni haluaakin kouluttautua ensin, suorittaa esim. APV-tutkinnon, ja sen jälkeen työllistyä finanssialalle. Yhteistyö on todella kiinnostavaa ja innostavaa, kertoo Rastor-instituutin talouden ja rahoituksen osaamispäällikkö Kati Virolainen.

Kuvassa Rastor-instituutin talouden ja rahoituksen osaamispäällikkö Kati Virolainen.
Kuvassa Rastor-instituutin talouden ja rahoituksen osaamispäällikkö Kati Virolainen.

Toimiva työelämän ja oppilaitosten yhteistyömalli myös muille aloille

Finanssiakatemiassa on mukana 19 oppilaitosta sekä laajasti alan yhtiöitä. Finanssiakatemia haluaa mahdollistaa alan opiskelijoille yhä parempaa ja ajan tasalla olevaa tarjottavaa. Yhteistyöverkoston jäsenten osaaminen onkin korkealla tasolla asioiden kehittämiseksi.

–  Haluamme tuoda Finanssiakatemian mallia tunnetuksi myös muille toimialoille, liitoille, oppilaitoksiin jne., koska työelämän ja oppilaitosten tiivistä yhteistyötä peräänkuulutetaan. Tämä malli on todettu toimivaksi ja on muidenkin hyödynnettävissä, toteaa Repo.

– On hienoa, että finanssialalla ollaan näin edistyksellisiä. Samaa yhteistyömallia olisi hyvä saada laajennettua muillekin aloille, summaa Virolainen.

Lisätietoja:

Kati Virolainen, osaamispäällikkö, Rastor-instituutti
kati.virolainen@rastorinst.fi

Katja Repo, kehitysjohtaja, Finanssiala ry
katja.repo@finanssiala.fi


Rastor-instituutin osaamisen kehittämisen ja työllistymisen palvelut muuttavat tavoitteet arjen tekemiseksi ja arkisen tekemisen tulokseksi viivan alle. Rastor-instituutti kouluttaa työelämän käännekohdissa: kehittää osaamista, auttaa työllistymään, tuoreuttaa taitoja ja johdattaa uusille osaamisalueille. Lisäksi se auttaa uudistumaan muuttuvan työn ja työelämän mukana tarjoten elämän suuntaa muuttavia oppimiskokemuksia ja uramahdollisuuksia.

Finanssiakatemia on yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja oppilaitokset. Finanssiakatemiassa jaetaan tietoa ja osaamista verkoston sisällä. Tavoitteena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa.