Taloustutkimus Oy:n vuosittainen Työelämän päättäjät TEP 2022 -tutkimus on julkaistu. Tutkimuksen mukaan Rastor-instituutti on Suomen tunnetuimpia koulutusorganisaatioita ja sen nykyasiakkaat arvioivat kouluttajien ammattitaidon ja palvelujen laadun sekä toimitusvarmuuden hyväksi tai erittäin hyväksi.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 2764 päättävässä asemassa olevaa henkilöä 12 eri toimialalta ja 157 yrityksestä. Tutkimus kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rastor-instituutti oli tutkimuksen kohteena 472 organisaation joukossa, joista 32 edusti koulutusalaa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2764 henkilöä. Rastor-instituuttia arvioi 191 henkilöä. 

Rastor-instituutti on Suomen tunnetuimpia koulutusorganisaatioita 

Tutkimuksen mukaan Rastor-instituutti oli jälleen tunnettuudessa valtakunnallisesti kolmanneksi tunnetuin koulutustoimialan organisaatio. Nykyiset asiakkaat antoivat Rastor-instituutille yleisarvosanaksi 4,10 arviointiasteikolla 1-5.  

TEP-tutkimus 2022, yleisarvosana Rastor-instituutti.

Tutkimukseen vastanneet päättäjät pitivät yleisesti tärkeimpinä koulutusalan toimijoiden kouluttajien ammattitaitoa, palvelujen laatua, toimitusvarmuutta, hintatasoa ja koulutusmateriaalien laatua.  

Rastor-instituutin nykyisten asiakkaiden antamat arviot hyviä – kouluttajien ammattitaito ja palvelujen laatu kärjessä 

Rastor-instituutin nykyiset asiakkaat arvioivat kouluttajien ammattitaidon laadun erittäin hyväksi tai hyväksi. Tätä mieltä on 75 % vastanneista nykyasiakkaista.  

TEP-tutkimus 2022, kouluttajat Rastor-instituutti.

Tutkimukseen vastanneista nykyisistä asiakkaista 65 % toteaa, että palvelujen laatu on Rastor-instituutin erittäin hyvää tai hyvää.  

TEP-tutkimus 2022, palvelujen laatu Rastor-instituutti.

Tutkimuksesta selviää, että 75 % vastanneista nykyasiakkaista antaa Rastor-instituutin toimitusvarmuudesta arvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Toimitusvarmuudella tarkoitetaan, että ilmoitetut koulutukset, aikataulut ja kouluttajat pitävät paikkansa.  

TEP-tutkimus 2022, toimintavarmuus Rastor-instituutti.

Rastor-instituutin hintatasoa pidetään erittäin hyvänä tai hyvänä  

Rastor-instituutin nykyiset asiakkaat pitävät kouluttajien laadun lisäksi Rastor-instituutin palvelujen hintatasoa erittäin hyvänä tai hyvänä. Tätä mieltä on yli puolet tutkimukseen vastanneista nykyasiakkaista.  

TEP-tutkimus 2022, hintataso Rastor-instituutti.

Rastor-instituutissa ymmärretään asiakkaiden liiketoimintaa  

Mikäli vastanneella yrityspäättäjällä on asiakassuhde Rastor-instituutin kanssa, heistä 65 % arvioi Rastor-instituutin ymmärtävän asiakasyrityksen liiketoimintaa erittäin hyvin tai hyvin.  

TEP-tutkimus 2022, asiakasymmärrys Rastor-instituutti.

Yleisesti ottaen nykyiset asiakkaat antoivat Rastor-instituutille korkeampia arvosanoja kuin ne vastaajat, jotka tuntevat Rastor-instituutin vain nimeltä. Tämän perustella voidaan tulkita, että toiminnan laatu varmistetaan vasta asiakkuuden eri vaiheissa, kun yrityskuvaan vaikuttavat tekijät alkavat konkretisoitua käytännön tekemiseksi ja arvoa tuottavaksi yhteistyöksi.  

Lähde: Taloustutkimus Oy:n Työelämän päättäjät TEP 2022 -tutkimus